3. oldal, 291 találat (0,141 másodperc)

Találatok

41. Érettségi vizsgálatok kimutatása
[...] Bénél Antal Beniczky Péter Berecz István Beregi Oszkár Berg Károly Berg [...] Berg Ottó Berger Emil Berinde István Bernáth Béla Bernáth Oszkár Bernáth Ödön Bernhardt Nándor bezerédi Bezerédy István Bibits Zsárkó Bibó Dezső Bibó [...] Szilárd Botka Zoltán Botyánszky Pál Bozóky János Bozzay Béla Bojtos Imre [...]
42. Érettségi vizsgálatok kimutatása
[...] Bénél Antal Beniczky Péter Berecz István Beregi Oszkár Berg Károly Berg [...] Berg Ottó Berger Emil Berinde István Bernáth Béla Bernáth Oszkár Bernáth Ödön Bernhardt Nándor bezerédi Bezerédy István Bibits Zsárkó Bibó Dezső Bibó [...] Szilárd Botka Zoltán Botyánszky Pál Bozóky János Böjtös Imre Bölcs Gyula [...]
43.
[...] Nagy János V A Bolgár István Boros Ede Gasper Vilmos Goda [...] Fábián Sándor Nagy Géza Padits István Szili Tibor Szűcs János Trásy [...] Frigyes VIII Fejér Ferenc Keresztes Ist­ván Kiss Béla Semsey Lajos Szűcs [...] A Szopos Gábor III B Bozóky György Erhard Tivadar Gájásy Géza
44. (105. oldal)
[...] Kanvászi János Literáty Lőrinc Meszes István Nagy István Német Miklós Payzsy János Pantberger [...] Benkovics Imre Bogárdy Mihály Buoz István Csizmazia Lőrinc Erdélyi István Fejérvári [...] Lanionis Mihály Lévay Mátyás Literáti István Pelje István Posztós Bálint Sartoris András Sartoris [...] Balog István Ben­kovics Imre Buor István Csizmazia István Csizmazia Lőrinc Erdélyi István Ernesztus [...]
45. Tartalomjegyzék (145. oldal)
145 1878 Andrássy István Babócsay Béla Barcsák Mihály Bárdossy [...] Kalocsay Kálmán Kubinyi Loránd Lázár István Virgil Loh Emil Loór Gyula [...] Ruszt József Ruzsieska Rudolf Simonyi István Szabó Ferencz Szabó Jakab Szalay [...] Soma Bobok Rudolf Boros Pál Bozóky János Csáky Alajos Czapáry József [...]
46. Névmutató (_302. oldal)
[...] 28301 Berger Benő 28859 Bessenyei István 30585 Bezso Katalin ld Kiricsi [...] Blaskovics Aranka Bodnár József Bodor István Bogár Samu Bokor József Bolyos István Bota Mária Klára Both Samuel Bottka János Bozóky Endre Böröcz Gyula Breyer Gyula [...] Búzás János Büttel Károly Champier István Csáder Gyula Csáder Julius Id [...]
47.
[...] Kiss Sándor Körösi Kálmán Lénárth István Márki Lajos Oláh Géza Petzkó Elemér Rhénes István Szilágyi Imre Ungár Endre Weiszmann [...] Mahics Serif Egy tárgyból elégtelenek Bozóky János Kiss Jenő ism IV [...] Dezső Emil Kovács Sándor Mihály István Nadányi István Zubovics Szalih Két tárgyból elégtelen [...]
48. VI. Rendkívüli munkásság
[...] következik a Rendes tagok Edelpacher István Érchegyi Géza Gaál Ferenc Páyer [...] Gerlits Jenő Halász Gábor Kovács István Ruck György Schmidkunz Lajos Witkovicky [...] II oszt Abel Pál Erényi István 2 III oszt Hoffmann György [...] 14 Augusztin Endre Ábrahám Kálmán Bozóky Lajos Bugarszky György Del Medico [...]
49.
[...] Taksony Nagy Tószeg Torontálm Hunyady István r kath Lajos Szénás p [...] ág ev Szarvas Békésm Kunos István ág e f Tót Komlós [...] ev Duna Egyháza Pestm Vidovich István r kath Orosháza Békésm Wagner [...] Felső Nána Tolnám Elk Magántanulók Bözóky Mátyás r kath Kunszent marton
50.
[...] ev Gerhát Pál ev Grajczjar István ev Győry István rk Szarvas Gyuricsán Ferencz rk [...] Kondacs András ev Szarvas Magántanulók Bozóky Imre rk Kunszentmárton Brózik Márton [...] ev Krsnyák János ev Laukó István ev Liszka István ev Litauszky György ev Lukács László izr Lustyik Ist­ván ev Szarvas Mrena Mátyás rk [...]
51.
[...] Mester Árpád Óváry Jenő Stoits István Tornay Lajos Trásy Qyörgy I [...] Bányai János Csócsits László Gúnya István Ruttner Lajos II A Borhy [...] Kiss Béla Kiss Lajos Keresztes István Mailinger István Mihácsi László Pécs­váradi Antal Tanczer [...] Ádám Géza I B Gúnya István II A Bozóky György III A Daróczi Lajos [...]
52. V. Altisztek és szolgák • VI. Tananyag • VII. A tanulók névsora
[...] Kozocsa Tivadar Langer Károly Nádosy István ev Rázga Pál ev Sándy [...] Dr Szörényi József Jelesek Deréky István Kis Pál őszt Jók Barna [...] László tm Killmeyer Lajos Magyar István Ottlik Tihamér Reisz György ref [...] osztály Osztályfőnök Besskó Jenő Jelesek Bozóky Endre Brendli Károly tm Rózsa [...]
53.
[...] Sugár Ödön Szarvady Lajos Szécsi István Vékes Sándor III B osztály [...] Thomay Béla IV B osztály Bozóky Mihály Kotányi István Érdern­ 1 2 3 o [...] Béla V osztály 40 Búzás István Csányi Mátyás Dettre Pál Eichenbaum [...] József 50 Löbl Sándor Nagy István ifj Perhács Béla Rosenfe ld [...]
54.
[...] gör kel Temesvár Tetnesm Such István ág ev Csaba Békésm Tanitókópzöbeliek [...] Beyer Fülöp Kiskér Bácsin Beide István unitárius Szolnok J Nk Szotnokm [...] Soma ág ev Szarvas Békésm Bozóky Mátyás r kath Kun Szt [...] Tószeg Torontóim Évk kilépett Hunyady István r kath Bajos Szénás Kié [...]
55. I. A tanintézet belállapota
[...] sajtó alatt Budapest a Szent István Társulat kiadása Irodalomtör­téneti eszthetikai és [...] Hittan 3 kiadás Budapest Szent István Társulat 1916 Kath Szertartástan 14 kiadás Budapest Szent István Társulat 1916 2 A könyvtárak [...] tanári könyvtárnak könyveket ajándékoztak dr Bozóky Endre Rudio Analytische Geometrie II és Hirsch Istvánná kultuszminiszteri tanácsos özvegye A művészet [...]
56. III. Szellemi állapot
21 Általában jó előmenetelitek Bárczay István F J N ref őrgr [...] előmenetelitek Balázs Sándor Bekker Károly Bozóky Dénes tm Dobi Géza Dobó [...] ev Paréj László ftm Pálovics István ág ev Pöschl Imre Badulescu György Schedel Andor tm Schiffer István F J N Szterszky Zoltán [...]
57.
[...] Bácsin Bobvos Soma Szarvas Békésm Bozóky Mátyás r katli Kun Szt [...] Taksony Nagy Tószeg Torontálm Hunyady István r kath Lajos Szénás Békésm [...] r kath Makó Csanádm Kunoss István r kath Tóth Komlós Békésm [...] ág ev Szarvas Békésm Vidovich István r kath Orosháza Békésm Magántanulók [...]
58.
[...] József II A osztály Bárányi István Dragon Géza 35 Füller Szilárd [...] König János Mogán Ákos Ónozó István Stand Gábor 45 Szabó Jenő [...] Fajka Lajos Gerber Géza Hajnal István Kalabusz Gyula László Gyula 80 [...] Károly IV B osztály 85 Bozóky Mihály Burger Ferencz Dőgl Adolf [...]
59.
[...] Vilmos Gasper Attila Nyitray Tibor Bozóky György Bakucz Pál Bognár Szilárd [...] Negyedik sor Vései László Pleskó István Sashegyi Bertalan Tóth László Mezey [...] Erhardt Tivadar Sárady Zoltán Székely István Kiss Lajos
60. Érettségi vizsgálatok kimutatása
[...] Károly Boncs Gyula 90 Borbás István Borbély Tibor Boronkay Lajos Bóta [...] Botka Zoltán 95 Botyánszky Pál Bozóky János Bölcs Gyula Böschatt Ferenc [...] Ödön 105 Burda Viktor Burger István Buzinkay Gyula Büchler Ármin Bügler [...] Rezső Dick Hermann 140 Dienes István Dietl ÁM 08 vehrbergi Dittl [...]