5 találat (0,293 másodperc)

Találatok

1. 1916-08-24 / 41. szám
[...] bizottsága tegnap délután Berve viczy István polgármester elnök­lete alatt ülést tartott [...] tekintettel szin­tén nem véleményezi Felföldi István kérvényét véleményezi Herskovics Emil kérvényét [...] ellenőri állásokra úgy Fel földy István mint Herskovics Emilt javaslatba hozza [...] A V H O Sz ké­rése mely eddig minden tör­vényhatóságnál és [...]
2. 1918-06-29 / 145. szám
[...] A főispán Bereg ben Csuha István főispán pár napra Beregszászba uta­zott [...] egyesület tag­jait tisztelettel meghívja Csu­ha István főispán ügyv el­nök A gyűlés [...] év előké­szítése költségvetése és ál­lamsegély kérése 6 Az in­tézet épülete 7 Indítványok Csuha István s k főispán ügy elnök [...]
3. 1917-07-18 / 160. szám
[...] arról hegy varmegyénk főispánja Csuha István hiva­talát mar átvette és a [...] költségvetése és ezzel kapcsolatban államsegély kérése 6 Indítványok 7 Az ülés [...]
4. 1910-12-31 / 53. szám
[...] igazgatói jelentés 3 Állam segély kérése 9 Indítványok 10 Elnöki zárszó [...] Tár­saság uj tagjai az elhunyt István Vilmos szombat helyi püspök Metianu [...]
5. 1891-01-22 / 4. szám
[...] beterjesztették A dal­kör elnöke Medrecky István gimnáziumi tanár Altisztek bálja Az [...] veze­tett magyar vendégszerető háznak olyan kérése melylyel e lap melléklete a [...]