3 találat (0,202 másodperc)

Találatok

1. 1907-01-15 / 1. szám
[...] dr budapesti tudományegyetemi magántanárt Hegedűs István dr budapesti egyetemi tanárt Jancsó [...] kath hit­oktatási egyházmegyei felügyelőt Orosz István debreczeni ev ref képezdei igazgatót [...] és polgári iskolai igazgatót Popovics Istvánt a budapesti Thököliánum igaz­gatóját Rajner [...] mellett végleg felmentette s egyidejűleg Bozóky Gyula dr I kér állami [...]
2. 1907-04-15 / 7. szám
[...] a Házat mellőzze Maniu módosítá­sát Bozóky módosítása is felesleges A szakasz [...] a magyar szó tétessék Rakovszky István Hozzájárul Molnár János módosí­tásához de [...]
3. 1907-07-15 / 13. szám
[...] állami fizetéskiegészitésben továbbra is részesül­jön Bozóky azt mondotta hogy a javaslathoz [...] nem ütközik a javaslat alapeszméibe Bozóky azonban téved módosítása sérti a [...] oka meg nem szűnt Bethlen István gróf Az államsegélyek kiosztása nagy [...] módosításával fogadja el s Bethlen István gróf Blahó Pál Damján Vazul [...]