Országgyűlési dokumentumok

Az Országgyűlési Könyvtár 2001 óta foglalkozik tervszerűen könyvtári dokumentumok digitalizálásával. A kiemelten védett könyvtári állományrész digitalizálása az országgyűlési naplókkal és irományokkal, mintegy 600.000 oldalnyi országgyűlési forrásdokumentum feldolgozásával kezdődött meg.

Először az 1861 és 1990 közötti időszak mindkét házának plenáris üléseiről készült szószerinti naplók, valamint a tárgyalások alapját képező iratanyagok, a cikluson belül sorszámmal ellátott ún. irományok lettek elérhetővé online módon.

1884-től 1939-ig a ciklusok elején a képviselőház, illetve a felsőház tagjairól almanachok jelentek meg, amelyeket a könyvtár szintén digitalizált. A ciklus közbeni változásokat az évente kiadott ún. lakáskönyvekben lehet nyomon követni.

A képviselőház 1848-tól maga választotta tisztségviselőit: az elnököt, a két alelnököt, és a jegyzőket, akik tevékenységüket a mindenkori házszabálynak megfelelően végezték. A főrendiház elnökét és alelnökeit az uralkodó nevezte ki. Az 1848 és 1990 közötti időszakban megjelent házszabályok is elérhetők digitalizált formában.

Magyarország éves költségvetésének megállapítása 1848 óta az Országgyűlés joga. A költségvetés és zárszámadás kötetekben is olvashat, kereshet a portálon.