Országgyűlési lakáskönyv 1875-1947

Országgyűlési lakáskönyvek (név- és lakjegyzékek)

A ciklus közbeni változásokat 1848 és 1947 között az évente kiadott, ún. lakáskönyvekben lehet nyomon követni. A képviselők név- és lakjegyzéke tartalmazza az országgyűlési képviselők betűrendes névjegyzékét, választókerületét, (később pártállását is), állandó lakásának, illetve az országgyűlés ideje alatti, budapesti tartózkodási helyének címét. Az évente megjelenő füzetekben a képviselők megyénkénti, választókerületek szerinti kimutatása, valamint az országgyűlés kinevezett tisztviselőinek, és egyéb alkalmazottainak a név- és címlistája is szerepel. A főrendiházi, felsőházi név- és lakjegyzék a tagok megyéje, foglalkozása, tisztsége említése mellett az állandó lakásának, illetve budapesti tartózkodási helyének címét közli. A füzetek tájékoztatnak a főrendiház szakbizottságainak összetételéről, a felsőház választott tisztségviselőinek és bizottságainak jegyzékéről.