Országgyűlési almanach 1884-1944

Az országgyűlési almanachok az országgyűlési képviselők, valamint a főrendiházi (később felsőházi) tagok rövid életrajzát tartalmazzák. Az első, 1886-ban kiadott mű szerkesztője dr. Halász Sándor volt. A Fővárosi Lapok 1887. február 3-i számának címoldalán lévő könyvismertetés szerint: "A közélet számos kitűnőségeit, kikkel legtöbbnyire csak egy téren találkozik a közönség, nem ritkán egészen új oldalról mutatja be e kötet s ez által mind több adat áll rendelkezésre egyéniségük megértésére és megbírálására."

E dokumentumtípus az országgyűlési ciklusok kezdetén jelent meg. Az életrajzok az országgyűlési képviselők, főrendiházi, felsőházi tagok megválasztása, illetve kinevezése után készültek, így a ciklus közben mandátumot nyert képviselőket nem tartalmazták. 1940-ben adták ki az utolsó kötetet, utána ötven évig nem készült almanach. Az első szabadon választott országgyűlés (1990–1994) képviselőiről készült el újra, és azóta (többnyire a ciklus végén) ismét olvashatjuk kötetbe szedve a képviselők életrajzait. 1993-tól láttak napvilágot az ún. történeti almanachok, melyből eddig az Ideiglenes Nemzetgyűlésé, az 1945–1947-es nemzetgyűlési, és az 1947–1949-es országgyűlési almanach jelent meg. Ezekben az almanachokban már általában lezárt életpályákat, teljes életrajzokat ismerhetünk meg. Az 1990 után megválasztott képviselők életrajzi adatai ma már a parlament honlapján is elérhetők.

Oldaltérkép