1906-1910. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1906–1911. Budapest, 1906.

STÜRM-FÉLE ORSZÁGGYŰLÉSI ALMANACH ~"~ 1906-1911. RÖVID ÉLETRRJZI RDRTOK RZ ORSZRGQYÜLÉS TRGJRIRÓL SZERKESZTETTÉK: Dr. FflBRO HENRIK ÉS Dr. ÚJLAKI JÓZSEF f\Z ORSZÁGGYŰLÉSI GYORSIRÓHIVRTRL TRG)RI. J\ SZERZŐK TCJLfUDOtífl. = Kapható a kiadóhivatalban : = Budapest, V., Dorottya-utca 6. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom