1910–1918. évi országgyűlés Vásárhelyi Ferenc, szerk.: magyar Országgyűlés 1910–15. Budapest 1910.

loo.&j^fó/cftffo m a A FŐRENDIHÁZ ÉS KÉPVISELŐHÁZ TAGJAINAK ÉLETRAJZI ADATAI SZERKESZTI ÉS KIADJA: VÁSÁRHELYI FERENC BUDAPEST JÓKAI* KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET VIL, THÖKÖLY-UT 28, 1910.

Next

/
Oldalképek
Tartalom