A selmecbányai M. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia és jogutódainak tanácsülési jegyzőkönyvei, 1873-1968

A főiskola legelső jogelődjét, a Bányatisztképző Iskolát (Berg-Schola) 1735-ben alapították Selmecbányán. Az intézményt akadémiává fejlesztését 1762-ben rendelték el, a szaktanszékek felállítása után, 1770-ben emelkedett akadémiai rangra, Bányászati Akadémia néven. Az Akadémia mellett 1807-ben rendelték el az Erdészeti Tanintézet megszervezését. A két intézményt hivatalosan 1846-ban egyesítették, Császári és Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia (Berg- und Forstakademie) néven. 1873-ban az Akadémia különvált a selmeci bánya- és kohóigazgatóságtól, így a tanári karból választott, saját igazgatója lett: ettől az időtől kezdve maradtak fenn önálló vezetőtestületi jegyzőkönyvek.