A soproni M. kir. Bányászati és Erdészeti (később Bányamérnöki és Erdőmérnöki) Főiskola tanácsülései, 1918-1934 (HU MEL A.2.d.)

A Sopronba települt Főiskola nevét 1922-ben változtatták M. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolára. Az intézmény három osztályt fogott össze: bányamérnöki, kohómérnöki és erdőmérnöki. Az intézményt rektor vezette, az osztályok élén dékánok álltak. Az oktatásban 1923-tól bevezették a szigorlati rendszert, és eltörölték a kétéves kötelező gyakorlati időt. A korszak tanácsülési jegyzőkönyvei kéziratos formában maradtak fenn. Az eredeti jegyzőkönyvek őrzője: Miskolci Egyetem Levéltára, HU MEL A.2.d.