A M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya- Kohó- és Erdőmérnöki Kar jegyzőkönyvei, 1934-1949 (HU BMEL 101.a.)

A Főiskola osztályait 1934. június 1-jei hatállyal olvasztották be az újonnan alapított József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetembe, ahol annak soproni Bánya- Kohó- és Erdőmérnöki Karaként – budapesti rektorátussal – működtek tovább. A Kart helyben a dékán vezette, a korábbi szakosztályokat a Bánya- és Kohómérnöki Osztály, valamint az Erdőmérnöki Osztály váltotta fel. Mind a kar, mint az osztályok külön tanácsüléseket tartottak, melyekről gépelt jegyzőkönyveket készítettek. Az eredeti jegyzőkönyvek őrzője: Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára, HU BMEL 101.a.