Találmányok leírása (1883-1896) és szabadalmi leírások 1896-tól az 1990-es évekig

A vám és kereskedelmi kérdésekről szóló 1893. évi XLI. törvény tette lehetővé Magyarország számára, hogy önálló jogkörben szabadalomengedélyezést végezhessen. 1896-ig – a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal megalakulásáig – az engedélyezéseket a Magyar Kereskedelmi Minisztérium ipari és szabadalmi osztálya intézte. Ezt megelőzően az Ausztriával kötött vám- és kereskedelmi megállapodások alapján csak az osztrák kereskedelemügyi miniszter hozzájárulásával adhatott szabadalmat a magyar minisztérium.

A Találmányok leírása köteteiben szereplő különlenyomatok az akkor oltalom alatt álló találmányokról adnak összefoglaló leírásokat, kivonatszerű megjelenéssel, szemléltető ábrákkal, melyek technika-, ipar és szabadalomtörténeti szempontból a mai napig jelentős forrásanyagnak számítanak.

Az SZTNH digitalizálási projektje keretében sor került az 5792-172100 lajstromszámhatárba tartozó magyar szabadalmi leírások közgyűjteményi portálon történő publikálására is. Az SZTNH E-kutatás adatbázisában (http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU) a publikált leírások hosszú évek óta több szempont szerint kereshetők, de a fejlesztésnek köszönhetően a két, egymástól teljesen eltérő keresési lehetőséget nyújtó adatbázis és a heterogén felhasználói kör tovább erősítheti a kutatási kedvet.

Az átfogó történeti kutatást végzők számára szintén óriási előnyt és lehetőséget rejt magában a szabadalmi leírások egy részének más típusú és más célú megjelenítése, ezzel is alátámasztva, hogy egy szakmai adatbázis és egy közgyűjteményi portál miképpen erősítheti egymást.

Oldaltérkép