Irodalmi Szemle 1958-2021

Irodalmi és kritikai folyóirat. Mivel 1992-ig ez volt a szlovákiai magyarok egyetlen folyóirata, történeti, néprajzi és nyelvészeti dolgozatokat is közölt. 1958-ban két száma jelent meg, majd negyedévenként, 1962-től kéthavonta, 1964-től évente tízszer, 1992-től havonta jelenik meg. Főszerkesztői között olyan neves írókat-költőket találunk, mint Dobos László, Duba Gyula, Grendel Lajos, Tőzsér Árpád, Tóth László. 2013-tól Szalay Zoltán volt a főszerkesztője, 2016 nyarától Mizser Attila. Az 1968. évi 7-es és 8-as számában jelent meg Fábry Zoltán 1946-ban írt, A vádlott megszólal c. manifesztuma.