Irodalmi Szemle, 1980

1980/1

irodalmi szemxje: Irodalmi és kritikai folyóirat XXIII. évfolyam, 1930. január Felsőn Taíízirné i, Aportoli Kirdl? A rífronvTintn.k Buldog Aízfzony Hava'nak első napjánn, Szombatonn költ. ELSŐ LEVELE. S zokások a híríróknak, hogy új cfztendőkor holmi ktf- fzöntésekkcl kczdjék-cl leveleket. Ezt a fzokáft a Magyar hírmondó talám nem fogja mindenkor kö­vetni : mivel a felettébb való hálákodást nem kedvelli a moftani világ. — De tsak ugyan moll lég-előfzör, úgy tctfzik, az illendöfcg-is incg-kívánja, hogy érdemlett tifztelet-tétcllel köfzönjon-bc Fclfégcs, Méjtófágos, Tifz- telctcs, Tekéntcces, Nemzetei, Vitéz és Érdemes Jó­akaróinál. Bétabe emelkedvén , Jeg-elolzCr uralja KIRALYJÁT: Térd « fó hajtva egciz fzívvcl hilílja kegyelmét ; 1 1980 KÉTSZÁZ ÉVES A MAGYAR HÍRMONDÓ TURCZEL LAJOS ÍRÁSA SZÁZHÚSZ ÉVE SZÜLETETT A. P. CSEHOV EGRI VIKTOR ÉS GYÜRE LAJOS ÍRÁSAI

Next

/
Thumbnails
Contents