Irodalmi Szemle, 1993

1993/1

ÍXXVL ÉVFOLYAM □ 1. SZÁM □ 1993. JANUÁR (Az esztétikum gépezete) A modem korban ki­csúcsosodó "létfeledés" (Heidegger), s a létezők­nek, az egyes dolgoknak az előretolása, helyettesítése, összekeverése magával a léttel ve­zetett komoly konfliktusokhoz minden szférá­ban. Azeú^bei,/önértelmezése s a kettő kapcsolata folyamatos fnzisben mutatkozptt — és mutatkozik meg — századunkban is., Bohár András: Ámyékkötők, avagy azelektro- grafikai alkotásmód esé­lyei Magyarországon A csehek és a szlovákok közös állama a XX. szá­zad elején keletkezett (a szarajevói pisztolylövé­sekig még tart a XIX. század), s annak végén széthull. A csehszlovák állam a XX. századhoz kapcsolódik Mond-e valamit ennek az államnak a létezése és történelme az adott évszázad lé­nyegéről? Karel Košík: Harmadik München Ha a viágirodalmat "árukivitel" helyett mi is in­kább "belső épülésként" fognánk föl (az "árukivitel" is, s a “belső épülés" is Goethe kifejezése), akkor a "Weltliteratur"lekerülhetne a jelenlegi elvont, •megfoghatatlan lebegés állapotából az egyetlen konkrét nyelvben megképződő világirodalom ke­retei közé, s akkor a ma még anakronisztikusán "nemzeti irodalmaknak" mondott nyelvi-szellemi formációkat is az ötezer éves kultúráink elioti egyi­dejűségében végbemenő hatások és visszahatások összefüggésrendjeként vizsgálhatnánk. Tőzsér Árpád: Világ-magyar irodalomtörténet IRODALMI SZEMLE 1 IRODALOM □ KRITIKA □ TARSADALOMTUDOMANY

Next

/
Thumbnails
Contents