Váci Hirlap, 1937 (51. évfolyam, 1-95. szám)

1937-01-03 / 1. szám

VAC! HÍRLAP----------- ------ * 2 .. Ortodox békének nem lelik ina nyitját, vajúdó ügyüket egyre fodorintják, fodorintják jobbra, fodorintják balra, nem születik az meg másként, csak tán halva! Deákváron máma bizony hátrány lakni, pedig ott a kátrányt ingyen lehet kapni! sinekre belépni csillogó egy látvány, kátrányos lett a mell s kátrányos a — hátrány; tisztiorvosaink kell, hogy bejelentsék: Deákváron tombol »ragadós«-betegség! Március Friss tavaszi szellők lengedezve szállnak, divatüzletek már friss vevőkre várnak, nem baj, ha tolongnak, bár akár száz­számra, fő, hogy emelkedjen a bő hitelszámla, ilyenkor komorul el a férjek arca, hogy nagyon soványszik a lapos pénz­tárca. Derék frontharcosunk Eszeős Tóth Mihály frontharcos eszmékért — büntetést is Kiáll, sőt, ha e »kiállás« már a »törvényt« szüli, szivesen kiállja, sőt még ki is »üli«. Csak egy Gazdagunk volt fenn a város­házán. az is nyugdíjba ment, áll a kisdob árván! Kezdődik a futball, lázas közönséggel, s már az első napon egy-egy vereséggel; mennyivel szebb lenne itt a közös mező, egyesülésben van a góllövő erő! Vajda Kálmán doktor az utcákat rója, mintha lenne Vácnak ő is őslakója, jól megkritizálja a kirakat-mezőnyt, ő a legmodernebb kirakatrendezőnk\ Vágóhid és jéggyár tervei is készen, biztos, ez évben is jégolvadás lészen, a nyárra Ígérik, mert a dolog kerget! —- (hacsak nem »fagy asz tnak« a jóképű tervek!) Szemétfuvarozás okoz szörnyű vitát, s csak nem találják meg a benn rejlő hibát! Nagy hibát csináltak a jó városatyák, van is, aki szidja saját eszit, agyát! A váci szabók is összerugaszkodnak, a drága árakhoz szörnyen ragaszkodnak, a nagy felzúdulás direkt általános, győzött, aki bírta, itt: az olcsó János! Egy ifjú, de hős fi (ők még sokat mernek!) elhatározta, hogy beáll ma suszternek, érettségijével! — nem is rossz gondolat, reggeltől esteiig dolgozott is sokat; nehezebb volt az ügy, lám, az algebránál, meg is mondták neki: — Maradj a kapta­fánál! Március 15! — összehoz bennünket! — kár, hogy nem veszik fel filmre ünnepün­ket! Kabinetkérdés lelt a háziszemélből, míg a rozzant kocsi egy napon még szét­dőt, kifog ez a kocsi városaÍ3mk trnccán, úgy szemetel, hogy most a szemét több az utcáid. Házasságot kölni ismétel en mehetsz: anyakönywezető lelt a Täuber Ferenc. Liszt Eerenc-hangverseny imponáló siker! (Ezt a remek kezdést most már folytatni ! kell!) Egy új rendelet is napvilágot látott: Kilóra veheted eztán már tojásod! Április Ez az a vad hónap, mely annyira dilis, neve is mutatja, úgy hívják: április. Az apró gyerekek rajta kapva-kapnak, mind kint van az utcán, örülnek a napnak. A Széchenyi-korzón csak lassan mehetsz át, gyerekkocsit tolnak százával a pesztrák, oldalukon baka, a bajuszuk hetyke, itt bizony nem látszik meg a váci egyke! de ha hevesied, hát nincs okod panaszra: ott vannak a bakák! — lesz jövő tavaszra! Olcsóbb lett a villany, négy fillérrel le­mén! egy napig! — csupán csak — április 1-én! Városi közgyűlés: drágálják a villanyt, lamely méregdrága s laposakat pislant, Árpád-utca kisért, összedől, meg szétdől, ez volt az igazi »kiáltás a mélyből«. De, mi jobban bántja képviselők szemét, az bizony a drága »kótya-vetye« szemét! azt sírják, úgy adták e kérdést kezükbe, tárgyalásánál félre lettek vezetve! Szegény-üggyel szemben a város biz’ ké­ínyes, s így a haladása nagyon is szegényes. A Rabok-szigetét ismét csak megkaptuk, Schiller tanácsára új névvel avattuk, s minthogy a Pokollal áll szemben csábi­tón, így lett a szép vikkend-sziget: paradicsom, azt mondják, ily kiest senki sem produkál, legjobb bizonyságul: Schiller is odajár. A MÁV a levelet sürgősen megírta, pénzmagtalanságát szépen belesírta, adassák e levél nagy Kornis Gyulának: a deákváriak felüljárójának mindenkorra vége! — mit se lehet tenni! Mikor fog e nagy per befejezést nyerni? Kilencven éves lett a jó váci vasút, annyi év múlt el s ma: Vácra lassabban fut. Reméltük, ünnep lesz, Idegenforgalmi megrendez egy ilyet! A reményünk talmi... Kevés az eljegyzés! (A váci nép lusta!) Roldog menyasszony lett Szakatsils Hil­duska. Komoly propagandát indít el a város, a nagy megdöbbenés bizony általános, tanuljuk meg, mint kell védekeznünk maj­dan, ha bombavetőktől leszünk kissé bajban, hogyha közeledben potyog le egy bomba, hiába mondod majd: — Pfuj, maga go­romba! Népfürdőt létesít püspök úr jó szive, hálásan gondol rá sokezernyi hive. Lánygimnáziumnak vetnék meg alapját, a jó öllet soknak veszi le kalapját; megjósolni végét bizony nem is merem, Vác ma az a város, hol az ötlet terem! Jó kereskedőink összefogva kérik: vasárnap ne kelljen kinyitniok nékik! — régi jó ötlet, dicséretre nem szorul, persze, mindig van, ki ellenzékbe vonul. Ref. kultúrház nőni indul Réla-napján, hozzá az alapot betétkönyvben kapván. Az egész város most a Kúrián mulat, hol szezont kezdett a Kőszegi-társulat. Május Egyik legszebb hóhoz érkeztünk el máris, mert e hóban nyílik a vidám majális; megcsap a nyár szele, hívogat a rétre, nem kell otthon lenned kapukulcsos hétre. Óh virágos május ... szerelem... mily cso­dás! ... (pláne, ha rádasul ott a hurcolkodás!) Zeneéletünkben lám-lám már nivó van: újabb Liszt Ferenc-est fenn a Kaszinóban. Vese »ifjúsága« eleddig volt kétes, közgyűlése mondja: csak harminckétéves! Idegenforgalmi tanfolyam is akad, még majd ez csinál itt idegenforgalmat, vezető már van sok, csak idegen legyen, hogy már elmondhassuk: e botunk is megyen! Emlékezetes szép s nagy napra készültünk, mindnyájan rádiónk közelében ültünk, lesve egymás szemét: hatást mint élvezik, lesve, hogy bemondják: most Vác követ­kezik! el is következett, mint májusi tünet, az oly szépen hangzó: nyári viharszünet! a régi közmondást már terjedni látom: egyszer volt rádióközvetités Vácon! A MANSz létesített főzőtanfolyamot, melyen minden asszony főzni tanulhatott, és mivel a főzést igen jól kell tudni, sok asszonyt elküldött az ura — tanulni. Eljött a vizsga is, a nők hogy rettegtek!... s végén — nem tóm mért — mindent ők ettek meg! Hogy mennyit tanultak, ki nem tudódha­tott. tény: a férjek várják az új tanfolyamot! A népszerűségnek mindig nagy az ára, elment a Pohl Sándor tőlünk Kalocsára. Tanulók járják most egész nap a várost, idegenforgalom egészen jól jár most; »idegenforgalmi« cím ígj^ mégis talmi! legyen ezentúl csak »tanulóforgalmi«! Népegészségügyi és munkásvédelmi kiállítás híre direkt történelmi! Június Az örömök hava a hatodik hónap, vidám kezdete sok mindenféle jónak. Legkisebb ifjúság harsogja: Ó mi jó, ebben a hónapban jön a vakáció! Hacsak — nem rontja egy eltévedt sze­kunda! (E hóban vándorol zaciba a bunda!) Idegenforgalom, mit barátság hozott: ügyvédi kamara juniálisozott. Hatvanegy kirakat versenyez e héten, látható ott ízlés vagy százféleképen, az üzleteseknek szép, szép a kirakat, de tán még szebb lenne, a vevő, ki ragad! A Toriparit is naponta temetik, legjobb egészségnek örvendez az pedig, igazolja, hogy tán valóban meg se nőtt, tartottak fölötte vagy hat keresztelőt. Olcsóbb vasútjegyet kértünk most aMÁV­tól, hogy naponta tömeg utazzon be Vácról; kérelmünkre válasz azonnal is itt van: megkapjuk, ha csak egy lehetőség is van! Pardon! gondolkozzunk! Nem kértünk mi kincset? hiszen csak ez az egy lehetőség nincs meg! A mag}Tar iparnak váci pártolása gyönyörű szép nap volt, régen nem volt mása! bebizonyítottuk a főhercegi párnak, hogy sziveket Vácon csupán csak kitár- I nak. p 39-én, SziitfeszSerkgi* 7—9, B-én, újévkor 2—4 — 6—8, 2-án, szombaton 4-6—8 érakor, 20-70 fillérig. — A szezon legnagyobb sikerű vigjátéka, — Vigjáíékest, csak 3 napig! — Willy Forst vidám szilveszteri zenebonája a legkiválóbb szereplőkkel: Renate IVSiiiler, Jenny Juyo, Adolf WohlbrUck, Herez Rühmann. Szilveszterkor a 7 és 9 órai előadáson nagy sorsolás. Január 3-án, vasárnap 2—4-6 —8, 4-én, hétfőn 4 6 8 órakor, 20-70 fillérig. — Sudapssttel egyidőben, minden idők legnagyobb filmje! ä u a r í , MI €kri€i Egy királynő szerelme és vértanúsága. — Főszerepben: Katherine Hepburn Köszönjük a kedves közönség szives pártfogását és továbbra is kérve azt, boldog újévet kívánunk mindenkinek. — Igazgatóság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom