Váci Hirlap, 1934 (48. évfolyam, 1-100. szám)

1934-01-03 / 1. szám

V&C8 HÍRLAP £, ............ ........... Ipartársulati farsang is príma jó, vígságot teremtett a jó »Muzsikaszó«. S 'll a már a farsangban benne vagyunk máma, nem maradhat ki a víg Emeiikana. Reménység se marad egy jottányiéval, .kitünően mulat a pajkos Tót lánnyal. Akármilyen nagy az ereje, a hája, Vácon iíne mégis alulmaradt Czája, készen volt a ring is, készült is a miszter, végén erősebb lett a belügyminiszter. A Váci Hírlapban cikk egy egész halom, mért is nincsen Vácon idegenforgalom?^—- van itten forgalom, a mellünkre szívják, csakhogy e forgalmat forgalminak hívják. Készül a Duna-part, nem lesz eztán porzó, ki lesz kövezve már a szép esti korzó. ^ A jó Schiller Henrik a Pokolba ment át, hogy egy pár jó ezrest túlsó partra ment át, kevesli a bért is, legalább így vallja, egyedül az adót, azt nagyon sokalja. Csak nem hozzák rendbe a magos kőkaput, pedig hamarosan bemondja, hogy: kaput! Állattenyésztőktől horgászok elváltak, kimondták hogy a hal cseppet sem faj­állat . . . nem köti már össze őket közös lista, csak egy fajállatka: a kis faj-giliszta. Megindult a futball, Dunakeszin lángolt, alagi esernyő váciakon mángolt, kikapott Vác nagyon künn a nézőtéren, de a csapat győzött s ez a fontos kérem! Fent a városházán készül ásó, kapa, boldog menyasszony lett a fess Krakker Baba. A YTE farsang az izr. Nőegylettel még egy át nem aludt éjszakánkat vett el. Ihletett szívvel sok ezren ünnepelték márciusi hősök nem múló emlékét. A váci pékekre rengeteg a panasz, pedig ők azt mondják: egész máskép van az! a panaszkodók mind hiába nevetnek, mert ők — már a pékek — folyton ráfi­zetnek! ... íme a tanulság: — el se kell mesélni — e ráfizetésből mily jól tudnak élni! Egy kis engedménnyel — és ezt megte­hetnék — a panaszosokat lekenyerezhetnék. Fajálllattenyésztők egyre terjeszkednek, juli-, kecske-- és sertés-, ló osztályok lesz- 1 * nek; itt meg kell kérdeznem s remélem, nem bántok. mikor szervezik meg még az elefántot? — kérdezzenek meg csak akármelyik kislányt: lépten-nyomon akad egy-egy hű elefánt. Április E hóban a tetted fontolóra várat, mert ha tud, mindenki csúf áprilist járat, nem szabad e hóban senkinek se hinni, s nem fogsz törköly helyett pörkölt-levet inni, különösen — mondom neked igaz hittel — a nő ígéretét e hóban ne hidd el... S ha rád egy új adót vetnek, ne légy dilis! ne fizess! — mond bátran: ez is csak áp­rilis! Addig panaszkodtunk, mint szorít a pék­prés, mígnem olcsóbb lelt a váci kéményseprés. Panasszal krónikám, úgy látszik, tele fon, napirendre kerül most meg a telefon, panaszolják, éjjel nem lehet használni, pedig hogyha tűz van, nem lehet ám várni! (Jó barátom, Dani szól: mond meg azon­nal, miként kell oltani tüzet telefonnal?) Nincs itt szenzáció? — hiába is bántol: Vácon került végre lépre Scheili Sándor, a bús póstarablót viszi már a »fogat«, tanulság: ha rabolsz, ne hordj aranyfogat! Deákvárott a nap véglegesen lement, a vasút körül már két méter a cement. Schiller Henrik bácsit végleg búcsúztat­ták sokan voltak, akik a vacsorát adták, valódi bort ittak, valódi húst ettek s a végén valódi könnyek is peregtek. Már a szódavizet is megadóztatják, akik hát szeretik, drágábban ihatják, nem tudom, hogy mire tették az új békót, a víz lett-e drágább, vagy a bugyborékok? Ismét esküvőről szól e rím-ária: boldog asszonyka leit a Tauber Mária. Kisvácnak nagy öröm, hogy a dollár esik, víz-hátrálékokat olcsóbban fizeíik. Elvonult nyugdíjba a főnök úr Dede, helyébe Schultz Kornél máris következe. Székesegyházteret rendezik, rendezik, hisszük, most már a Nagytemplom követ­kezik. Május Itt van már a tavasz, harsog a kotkodács, víg örömmel indul a szép hurcolkodás, berakni, kirakni, szédítő kapkodás, senki se mondja, hogy a május nem cso­dás! Most tudtam meg, eddig az oldalam fúrta: innen kapta nevét váci május-hurka. A cserkész-szívekben nyugalmat felborit, hogy az idén nálunk rendeznek dzsem­borit. Mindnyájan olvassuk, mégis a!ig hiszünk, leesett a dollár, olcsóbb leit a vizünk! Minden elilenkező híradással szemben villlanyt változatlan áron kell fizetnem! Várjuk a Zeppelint, Vác felett repül, ó! — s Intette ideszállt a repülő hernyó... muszáj volt fogadnunk a rágó-művésznőt, élünkön, stílszerűn, faj állattenyésztők. Az ifi-futballról kaptunk tiszta képet, Észak-válogatott legyőzte Középet, vonal ellen ám a gólok csak úgy hulltak. Váci vasutasok Körbe alakultak. Schiller a Pokolban sokat sóhajtozik, adóhivatalba visszakivánkozik ... kellemetlen lehet odaátul, kérlek, az a kimondottan vad, pokoli élet. Parti nyer, nyer, mintha szerencsefi volna, hiába, nekije kutyául megy dolga. Városi közgyűlés. Fent lobog a zászló, Városi orvos lelt doktor Pesta Eászló. A felüljáróért ismét küzd Deákvár, de ha eddig várt, hát még pár évig elvár; majd meg lesz a hídjuk, mégis azt kell hinnem, majd ha minden »vári« elköltözik innen. Ha a híd-kérdés fel náluk sohsem virrad, legalább építsék ott a vágóhidat. Mért, hogy Ámor úrfi az idén oly lusta? — boldog asszonyka lettaDemjén Magduska. Váci Piarista Diákszövetségben tíz évét ünnepli a rengeteg érdem. Schilller bá’ gyűjti a kiadó szobákat, netán a Pokolban telítettség támad; lakástulajdonos gyéren jelentkezik, még mindig félnek, hogy az adót emelik. Lám, hogy ez a hónap is elmúlott máris, anélkül, hogy lett vón egyetlen majális. Elmúlott emléke régi szép időknek, bánatára nőknek s anyakönyvkötőknek. Június Hej, a szegény embert még az ág is húzza, most talán jobb lesz, hogy megérett a búza. Aratásra nyílnak a nagy szérű-ajtók, s mindent learatnak a jó végrehajtók. Operaház túl a Pokolban csatát nyert, most az egyszer szépen otthonhagyták Wagnert, e műsoruk mellett meg kéne maradni s ilyet kellene a radigóban adni! Lopják a kerékpárt, tartani ma bajos! Gazdasági tanácsos lett Preszly Lajos. Bontják a DGT elhagyott raktárát. Izr. hősi halottak emlékét avatták. Derék sporthorgászok cápára vadásznak, mióta a Dunán vadászok halásznak. Büszkén járni látjuk Parti Pista bácsit, van egy foxija, ki folyton csak rókázik. Rádiónk egy napon szépen levizsgázott, valótlanságokkal csúnyán belénkmászott, az ilyen hírekért nem tudom, ki fizet, tény, hogy letagadta az új váci vizet. Váci kereskedők közgyűlése arat mindent elismerő tomboló tapsokat. Érdekel mindenkit, férjet és menyecskét, zászlót bontolt Vácon a Nemzeti Egység. Sajnálja Mikola és ez jó kabala: adófőnökünk lett doktor Nyerges Gyula. Itt az olcsó vasút! — mondja a MÁV — nesztek! persze ki feledték városunkat esnieg! Teniszezőinknél a hangulat remek, belépett közéjük a kiváló Bőrnek. Reménység-atléták nagyban brillírozlak, bérűiéiből ők a legtöbb pontot hoztak. Vácon már a csatári is majd, hogy ellopik, majdnem elhalászták Virágot s a Robit. Városi közgyűlést majd meg sem tarthat­ták, képviselők sokan .. rádión hallgatták. Derék pékjeink is kezdtek szervezkedni, vaj’ ez akcióból mit fognak kisütni? No, derék ifjúság, ilyen torna kell-e, amit bemutatott világbajnok Pelle? Hetek óta esik, nagy a szőlő kára, hej, csak nem esik a villlanynak az ára. Ötvenen értek meg a gimnáziumban, ötvenen néznek szét: hej! — egy állás hun van? Július Szép nyári hónapról zenghet most az ének, fellendül a Dunán a szép vizi élet; halványabbak a nők, az arcuk, az ajkuk, itt látod, milyenek, ha nincsen rúzs rajtuk, vízben sokan tényleg mivoltukat adják, hisz’ az idomokat is a parton hagyják.. . Nagy most a forgalom, vízben is, meg szívben, Schiller is reméli, nem hagyják a »vízben«! Igen bús a panasz fent a Kaszinóban, a tagözönlésen nehéz szordinó van. Vese-evezősök csendben jubilálnak, huszonöt éve már, hogy a vizen járnak, sohse sülllyedtek el, sőt büszkék is arra, hogy a sportházukkal kijöttek a partra. Amire fogukat egy éven át fenték, szépen versenyeztek a váci leventék. Az alsóvárosnak nagy örömmel felér: Kovács Vince doktor kanonok a vezér. Olcsóbb lett a kenyér! — félek, hogy reg­gelig ameddig leírom, bizton felemelik. Toliam a tintába áhítattal mártom: az ezüst miséjét tartotta Bán Márton. Disznóhúst, marhahúst a véréig sérti propaganda utján Vácon a Bicsérdi. ígérte, hogy kijön Vácra minden évben, hacsak addig meg nem hal húsmérgezés­ben. Nőegyletben volt egy kedves garden-partf, (remélem, lesz ebből egy pár fényes parti!) Vese-evezősök ismét vízre szállnak, hogy a szép dijakból elhozzanak párat; négyszer lettek elsők, ám ezt Pest nem tűri és csak egyet ítélt meg nekik a zsűri. Ma, vasárnap W «life185ó-év búcsúztató családi szilveszteri mulatság a Hliniczkynél Kezdet® órakor Cigányzene

Next

/
Oldalképek
Tartalom