Váci Hirlap, 1931 (45. évfolyam, 1-96. szám)

1931-01-01 / 1. szám

2 VÁCI HIRLäP hol tömik, hol ássák, közbéke híján van, szegény Árpád apánk megfordul sírjában. Amíg így, vagy úgy,'de nem csinálják készre, méretire Naszály irigykedve néz le. Kaszinói farsang soha meg ne szűnne! — az igazi békét juttatja eszünkbe, szellem és sok szép lány vért bizserg a [szűnkbe, ötlet, humor s vig tánc: Csongor és a Tünde. Március A Kisváci-főút nevétől búcsút vett, Kormányzónk ünnepén Horthy Miklós-út [lett, ezzel ünnepeljük uralma 10 évét. Szabóky gyászolja elhunyt feleségét. Egyre több a panasz a váci villanyra, a körték kiégnek, világítás lanyha, volt olyan éjszaka, hogy mért? — sötét titok, mikor még a hold is jobban világított. Villanyirodánk, hogy kibékítsen téged, gyorsan leszállítja hát a — feszültséget. Lent a Nőegyletben muzsikaszó járja, farsang záródását biz’ senkise várja. Váciában a kedv tetőpontra hágott, azt mondták a lányok: minden bajúsz vágott. Futballsiptól zeng a visszhangja határnak, 10 gólt hozott haza a Vese vasárnap; nehéz eset volt az, még ma is átkozzák, irtó nehéz, hiszen: tizenegyen hozták. Gombást csárdában fényes sikerláz volt, Gyimesi vadvirág kétszer is virágzott. Ipartársulatban kacagtak eleget, Csókon szerezték ott a vőlegényeket, porzott ám a padló, harsogott az ének, lesz dolga Vác anya-könyvvezetőjének. Turisták farsangja parázs murit hozott, egyszer nem a Naszály, de a padló porzott. Siker innen a Jóbarátokhoz átment, Schiller Feri boldogságát zavarták meg. Szövőgyári TK — nő a fotball-lista, több lesz már az egylet, mint a fotbaliista. Árpád-utca már a közgyűlésbe nőtt be, el is határozták, hogy nem tömik őt be. Árpád-utcaiak kifogytak az érvből, visszhangtalan lett a kiáltás a mélyből. Március idusán egy percre megállunk, rég nem látott tömeg ünnepelte nálunk. Hazafias dalok ... a szellő vitte szét, Rusztek Lajos dr a szivünkbe beszélt. Mi is szenvedhettünk biz az egyik héten, kikapott a Hírlap a viilanyankéten. Régi közmondásnak adok itt most helyet: Szólj igazat —igyszól — s betörik a fejed. Szülővárosába jön el Kornis Gyula, mindenütt jó, mégis legjobb otthon — mondja. Fenn a Kúrián már ismét játszik Halmi, zsúfolt házak! —hja, nagy Thália hatalmi. Megállapítható, sikerük nem talmi, Vácon biztosan nem fognak éhen halni. Váci autóbusz — most már csak a múlté, nem tudom, hogy vájjon a közönybe íúlt-é? Volt, kimúlt, hogy nincsen, vajon^ez kit [izgat ? mondjuk rá mindnyájan, csendben: Rek­[vieszkat. A tűzoltóéknál szól már a sziréna, meggyűlt egy padláson egy maroknyi széna. VSE-győzelem! — fogam rád rég vacog, most végre legyőzte riválisát: VAC-ot. Április Felebbez, felebbez fent az Árpád-utca, bélyegre, költségre, hiába, ott futja, a végin a költség olyan összegre rúg, hogy felemelkednék azon az a mély út, dehát Árpád-utca népe bölcsen pipál. A siketnémákat megnézte Petry Pál. A telefonközpont, úgy halljuk, hogy drágít, tán nagy szegénységünk adott erre ágit. Ezer gondra még egy, mi fejemet befon, számlákkal a zsebünk úgyis már tele fon. Ellenségeskedés, örök ellenállás: itt van az eredmény: száj- és körömfájás. Moziban ezután hallani fog fülem: megjött Vácra is az első hangos filem, csak az asszony mondja, hogy ez biz nagy [hiba, mert ott mást is szóhoz jutni kell hagynia. Ez is ritka eset, mi e hóban esett, az adóhivatal, bizony nem fizetett, ki is kapcsolták a telefonját menten, azt hittem, meghalok rémes neveltemben, lám a váci adó milyen példaadó! — majd akkor fizetek, hogyha nagy lesz a hó. Hiába, a hírnév fel az égig nem nő, Halminál szerepelt a fess Király Ernő, suttogó bariton, kiért már nem halnak, most láttam csak, milyen füle van a falnak- Hosszú munkásságért mégis érdem jár mán, egy nap előlépett a jó Horváth Kálmán. Szépen parkíroztak künn a vasút előtt, dehát sohse lesz kész, mert a végén bedőlt, ugyanis a Kóhn Mór nem adta a telkét, ezer indokául kibeszélte lelkét, hogy az utcasorban ingyen ne lehessen, legalább a város helypénzt fizettessen! Várdayné-kupát e hóban megkezdik, a váci csapatok egymást Kupán verik, aki utolsó lesz — Isten ments e bajtó’! — az a csapat lesz a váci serleghajtó. Virágos Vác! — jelszó, mire régen várok, mikor lesz szagos az utca, merre járok? Van azért szagos is! — no mit szól kend [ehhöz? — ott van például a Szarvas-köz és Rév-köz. Rádióról rímre toliam jól bemártom, rádióban beszél tanárom: Bán Márton. Hogy hangját hallottam, felugrottam menten, „Jaj tanár úr kérem, én biz nem készültem!“ Jó, hogy nem hallotta, mert az biz nem [kétes, most a nevem mellett több vóna a négyes. Az Árpád-utcáról már új nóta járja, sok kérvényezgetés nem esett hiába: Árpád-utca rendbe jön, rendbe jön, Hej, csak nagyon sokba jön, sokba jön. A villanyvezeték hej nagyon kikopott, egy napon a ménkű háromszor becsapott. Nagymarosi pofon gyakran eljön Vácra, természetes, hogy csak a futballpályákra. Az ellen-kapuba annyi gól nem pattan, mint amennyi pofon vasárnap elcsattan. agÉMBPa3KsraagBa»iMHBM«as£<*gas,TOKa»ihaiwaiaaBM«HtaM«iiii« — VÁROS! Hogy ez a íutballnak milyen propaganda, van, aki bevallja s nincs, aki tagadja. Kereskedők gyűlnek, a szivekbe benő amiket ott beszél dr Nádor Jenő, a kormányunk iránt nem hemzsegtek bóki, és utána beszélt a dr Szabóky. Vese vivógárda váci színeket véd. Dr Bartos Ferenc — a legifjabb ügyvéd. Egyetemi m. tan. — igy hirdette plakát, vala pedig Kraus, ki mellbe lőtte magát. Persze, aztán kisült, nem volt olyan dőre, hogy amit ő átlőtt, nem volt, csak a bőre. Zongorát tanított s legjobb a dologban: „rontott tanulókat“ rontott el még jobban. Vác magasabb lakbérosztályban van ma már. Április 25: Csömör József tanár. Május Mindig több a lakás s kevesebb a guba, mind többen vonulnak át szűkebb odúba. Hűtlen 100 pengősöm, ki fedezel házbért, vájjon ki büntet meg hűtlen elhagyásért? Váci íyúkászatnak konkurál Tomecskó, három dijat nyert a csincsilla nyulecskó. Sietek megírni, mert hogy nagyon lesik: e hóra újabb négy futball-pofon esik. A bajnoki csaták végre véget értek, kevesebb a győző s nagyon sok a sértett, milyen gyönyörű is ez az egyetértés: pofon, törés, rúgás, súlyos testisértés. Ismét drágításra nyithatom ki számot: duplára emelték fel a váci vámot. Nagy diákhangverseny, ilyet mindig kérünk, Örökös tűzoltó Preszly Elemérünk, Tűzoltó Szövetség ép jó helyre fizet: sok tévedt lelkekben oltott ő már tüzet. Vácunk éltében új éra következik: ha lesz miből, Vácot végig kikövezik, előbb napirendre csatornázást tűznek, vége lesz a bűznek, amit most kiűznek. Legszebb cigányasszony, jó prímásunk neje, szőke feje féltékenységgel lett tele, s mert e betegséget soká ki nem állta, férje csábítóját jól — megborotválta. Szent Imre ünnepség nálunk is pár szót kér, a posta előtti park lett Szent Imre-tér. Kék és sárga kocsi amit jól felkavart, megvalósítja most Váctól—Pestig Mavart! Parancs: tatarozni, a vakolat kidől, csak azt nem mondták meg, hogy hát váj­jon: miből? Váci vásár bizony gyengéden sikerült, pénz a bugyellárból ki nehezen került, amióta hétfő a vásárok napja, eladók állát biz nagyon felkoptatja. VÁROSI JAftOÁR 3-4 NÉMETÜL JAHUÁR 3—4 BESZÉL A „Zwei Herzen im 8A Takt“ testvérfilmje WILLY FORST, O. KARL WEISS, VEREBES ERNŐ VÁROSI VÁROSI

Next

/
Oldalképek
Tartalom