Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő mutatói, 1960

Tartalomjegyzék — Table des matières MUTATÓ — index AJ Különféle közlemények | Rapports divers.................................................................................................... / B) Az*1960. évben megjelent bel- és külföldi vonatkozásű iparjogvédelmi és ) szerzői jogi törvények, rendeletek, az ezekkel kapcsolatos rendelkezések és j egyéb hivatalos közlemények mutatója Index des lois et décrets nationaux et étrangers sur la protection de la propri­été industrielle et sur le droit d’auteur parus en I960, ainsi que des ins­tructions et d’autres publications officielles s’y rapportant.......................s C) Az 1960. évben megadott szabadalmak kihirdetési napja a lajstromszám szerint Index d’aprés le numero d’enregistrement de la date la publication des bre- l vets délivrés en I960...................................................................................... D) Az 1960. évben nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások megjelenési napja a lajstromszám szerint Index d’apres le numero d’enregistrement de la date des descriptions de brevets publiées en 1960................................................................................. E) Statisztika az 1960. évi találmányi bejelentésekről és szabadalmakról Données sur les demandes d’inventions et sur les brevets en 1960................. j F) 1960. évben közzétett bejelentések és szabadalmak tulajdonosainak, társtulaj­donosainak, valamit azok esetleges jogelődjeinek és jogutódjainak, továbbá a szabadalmak használatára és gyakorlatbavételére jogosítottak összevont névjegyzéke Index réuni des noms des propriétaires, copropriétaires, des demandes et , des brevets publiées en 1960 ains que des leurs prédécesseurs juridique­­événtuels et des ayants cause de ces derniers en plus des personnes autorsi sées á l’exploitation des brevets................................................................... G) Találmányok osztályai a tárgymutató használatához j Classes des inventions pour l’usage de l’index .................................. j Lapszám. Page. 5—7 8 9 10—11 12—20 21—61 62—63

Next

/
Oldalképek
Tartalom