Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő mutatói, 1960

H) Az 1960. évben közzétett bejelentések tárgymutatója a találmányok osztá- \ lyai szerint II I ndex des demandes publiées en 1960 par ordre des classes........................... ) I) Az 1960. évben megadott szabadalmak tárgymutatója a találmányok osztályai szerint Index des brevets délivrés en 1960 par ordre des classes...............................• , J) Az 1960. évben közzétett vagy átruházás illetve cégnévváltozás folytán átírt védjegyek tulajdonosainak, valamint azok esetleges jogelődjeinek és jog­utódjainak összevont betűsoros névjegyzéke Liste alphabétique reuni des noms des propriétaires ainsi que des leurs ( prédécesseurs juridiques et des ayants des marques publiées transférées cause éventuels de ces derniers par suite de transmissions respectivement de modification de firme en l’année 1960.................................................... / K) Az 1960. évben lajstromozott és megújított szó és ábrás védjegyek betűsoros \ jegyzéke az ábrás védjegyek körülírásával Index alphabétique des marques enregistrées et renouvelles en l’année ( 1960 avec descripton des marques figuratives.......................................... I 64—111 112—162 163—167 168—174

Next

/
Oldalképek
Tartalom