1939–1944. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési almanach. Az 1939–44. évi országgyűlésről. Budapest, 1940.

Képviselőház - Az Országgyűlési képviselők életrajzi adatai - Kadlecz Antal - Gróf Károlyi Viktor

217 harmadszor választották meg a budapesti déli választókerületben. Mint a Vas- és Fémmunkások Lapja és a Népszava munkatársa is állandóan szerepel. Kadlecz Antal (Meghívott képviselő, Felvidéki Egyesült Magyar Párt) 1885-ben született Selmecbányán, Római katolikus, nős, nyűg. királyi telekkönyvvezető. Selmecbányán végezte a középiskolát, majd megszerezte a telekkönyvvezetői oklevelet. A felvidéki keresztényszocialista párt Selmec­bányái körzetének megalapítója és körzeti elnöke volt. Selmecbánya városának helyet­tes polgármestere, a keresztényszociális mun­kásszervezetek megalakítója és ügyvezető pénz­tárosa voilt. 1925-ben izzó magyarsága miatt nyugdíjazták, miután a megszálláskor már két és félhónapig inter­nálták. A cseh államvédelmi törvény alapján 1937-ben négyévi fegy­házra ítélték bűncselekmény fel nem jelentése, illetve katonai áru­lás miatt. Az ítélet nyomán nyugdíját is megvonták. A büntetésből 33 hónapot töltött ki. 1938-ban újabb eljárást indítottak ellene haza­árulás miatt és ekkor 12 évi fegyházbüntetést helyeztek kilátásba, az események ekkor azonban már úgy alakultak, hogy az ítélet kihirde­tésére nem kerülhetett sor. A felvidéki volt politikai foglyok orszá­gos érdekvédelmi szövetségének alapítója és ügyvezető elnöke. Gróf Károlyi Viktor (Csongrád vm., Magyar Élet Pártja) 1902-ben született Nagymágocson. Római katolikus, nős, földbirtokos. A szentesi állami, majd a budapesti piarista főgimnáziumban vé­gezte el a középiskolát, utána 1920-ban önkén­tes katonai szolgálatra jelentkezett a nem­zeti hadseregben. Emléklapos hadnagya az I. huszárezrednek. Katonai szolgálata után a budapesti közgazdasági egyetemet végezte el, majd a gróf Károlyi Imre tejüzemi részvény­társaság vezetését vette át, elnöki tisztségéről azonban 1935-ben történt képviselővé választásakor lemondott. A mindszenti kerület a Nemzeti Egység Pártja programjával, egy­hangú mandátummal küldötte a képviselőházba, amelynek tárgyalá­saiban főként mezőgazdasági és birtokpolitikai javaslatok vitájánál vett részt s mindig a határozott jobboldali politika híve volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom