1906-1910. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1906–1911. Budapest, 1906.

—- i_, AZ0RSZÁ66YÜLÉS KÖNYVTARA 1 '.... 4/'* SZ. V ^ ^ fl címlapot Csányi Károly, az Ipar­művészeti Múzeum titkára • ajzolta. 8334—906. Nyomatott Wodianer F. és Fiainál, Budapesten,

Next

/
Oldalképek
Tartalom