Magyarország iparosainak és kereskedőinek czím- és lakjegyzéke 1892