Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Szűcsök — Krznari 1691 (Kürschner — Pelletiers) Mátyás király-u. 37, Kassay Károly, zárda-u. 8,| Kiss József, Perényi-u. 35, Knóth György, kö-j zéphegy-u. 72, Kovács István, Teleki-u. 21, Kürti József, Majláth-u. 1, Kürti István, Kinizsi-u. 32, Mocsinka György, viz-u. 1, Nemes Imre, Kinizsi- u. 66, Polónyi Mátyás, Kinizsi-u. 29, Szabó 1st., Hunyadi-u. 44, Szabó Lajos, Bocskai-u. 5, Szabó Pál, sziget-u. 1. Szebeléb, u. p. Németi (Hont vm.): Grenyó Józs., Ulker Domonkos. Szécsény (Nógrád vm.): Matusz József, Olasz 1st. Szederkény, u. p. Sajó-Szöged (Borsod vm.): Petra I. Szeged (sz. k. v.): Barna András, londoni körút 19, Czáki Ferencz, Sándor-u. 31, Csáki Venczel, szabadkai-út 77, Fenyves Mór, br. Jósika-u. 8, Gera József, felső tanya 264, Goldstein Bernát, Mérei-u. 3, Gulyás Ferencz, alföldi-u 45, He­gedűs István, barát-u. 5 özv. Hejman Janka, Mezei-u. 3, Kaufmann Károly, szappanos-u. 3, Kekezovics József, Rákóczi-u. 30, Klein Adolf, oroszlán-u. 10, Kónya Sándor, ősz-u. 52, Labancz József, Szent-István-tér 10, Manojlovits Demeter, Laudon-u. 23, Mártha András, Sándor, csorvai- u. 73, Méhes Alajos, Dugonits-u. 37, Nasitz Ármin, nemestakács-u. 5, Pap András, bodzafa- u. 1, Rózsa György, pusztaszeri-u. 20, Rózsa Mihály, Pulcz-u. 7, Schläsinger Salamon, somogyi-u. 1, Sallai József, Fódor-u. 25, Somogyi József, pusztaszeri-u. 13, Somogyi Sim., Kossuth-u. 19, Szántó János, budapesti sugár­út 81, Szekszárdi Ferencz. katona-u. 56, Szek­szárdi György, szúcs-u. 4, Vitkó Antal, Dugonics- u. 9, Weisz Manó, iskola-u. 4, Weisz Sámuel. Laudon-u. 21. Szeghalom (Békés vm.): Balogh Mózes. Szeghegy (Bács-Bodrog vm.) : Bieber Henrik, Lorencz Péter. Szegvár (Csongrád vm.): Ágoston Mihály. Szegzárd (Tolna vm.): Damaska Károly, Deutsch Ignácz, Fekete József. Gosztonyi János, Lövin- ger Gyula, Papp Márton. Székás, u. p. Dognácska (Krassó-Szörény vm.): Paten Döme, Tataru Pál. Székely, u. p. Demecser (Szabolcs vm.): Grüner G. Székely-Keresztúr (Udvarhely vm.): Biró Miklós, Kosa N. József, Nagy Márton, Simo Mózes. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.): Barkóczi Ign., Boncz Ignácz, Dézsi Ferencz, Fülei Dénes, Fülei István, Jacoby Ferencz, id. Kassay F. András, Kassay Benő, Kassay Dénes. ifj. Kassay János, Kókay József, Lőrincz György, Orbán Albert, Orbán Péter, Orbán Gergely, Orbán György, ifj. Papp István, Vass András, Vass Lőrincz. Székely-Uraly, u. p. Mező-Bánd (Maros-Torda vm.): Vass Ferencz. Székelyhid (Bihar vm.): Jóth Gerg., Milotai Ant. Székes-Fehérvár (sz. k. v.): özv. Antics Mária, fa-piacz 1, Brázsa József, palotai-u. 54, Grósz Rezső, vásár-tér 5, Hunyadi György, cserepes­kör 1. Korádi János, selyem-u 29, Krisztián József, kórház-u. 13, Majer József, sütő-u. 2, Malomsoki Sándor, fapiacz 3, Markovits István, sütő-u. 1, Weisz Adolf, kigyó-u. 5, Vári Emil, nádor-u. 5, özv. Veisz Jakabné, basa-u. 1, Völgyi Lajos, fa-piacz 1. I Székesét (Temes vm.): Gáspár Péter, Karpenisán Miklós, Zsorzs István. Szék udvar (Arad vm.): Jank György, Kirila György, Somogyi János, Szenti Mózes. Szelcze, u. p. Nagy-Szuha (Gömör vm.): Pólyák P. Széleskut (Pozsony vm.) : Rain János. Szelindek (Szeben vm.) : Schmidt Márton. Szelistye (Szeben vm.): Arsinie János, Cergau Péter, Császár Károly, Fulea János, Gherghina Demeter, Ghib Demeter és Illés, Gungin Já­nos, Hentes Simon, Hanciu Péter, Lőrinczi Ádám, Lucaciu Demeter, Maier Sándor, Maier Vazul, Petrutin Tódor, Pintér János, Popa Demeter, Popa János, Popa Tódor, Puscbila Demeter, Puschilu Opria, Rodianu Vazul, Stoics Lázár, Szomo Miklós, Vlad Vazul, Zeicz Mihály. Szemlak (Arad vm.): Sztrázsa Péter. Szempcz (Pozsony vm.): Loysch Sándor. Szénavár (Hont vm.): Donoval Mihály. Szendrő (Borsod vm.) : Polonkai József. Szent-Ágota (Nagy-Küküllő vm.): Hartman Mihály, Jasch György és Ján., Kaufman György, Kohnert János, Krauss Mihály, Wächter János, Thellman Mih., Wellman Ján., Wellman Mih., Zickely Mih. Szent-Erzsébet, u. p. Székely-Keresztur (Udvarhely vm.) : Varga József. Szent-Grót (Zala vm.): Balogh János, Horváth György, Kovács Ferencz, Németh József, Némethy Ferencz, Némethy Mih., Sinkó Istv., Tóth Istv. Szent-György (Pozsony vm. ): Philippsberger Mark. Szent-Hubert (Torontál vm.): Marschaug Ferencz. Szent-lstván, u. p. Makfalva (Maros-Torda vm.): Nagy János, Nagy József. Szent-lstván (Pozsony vm.) : Smiek Mihály. Szent-lván (Liptó vm.): Oravecz János. Szent-Jakab, u. p. Hidvég-Ardó (Abauj-Torna vm.): Pacsev Albert. Szent-Mihálv, u. p. Szent-Mihály-Zichvfalva (Fehér vm.): Harsádi József. Szent-Mihály (Szabolcs vm.): Dohos András, Pethe Gerzson, Róka Bálint, Szegedi Bálint. Szent-Miklós-Husták, u. p. Liptó-Szent-Miklós (Liptó vm.): Kostolny Máté. Szent-Péter, u. p. Liptó-Ujvár (Liptó vm.) : Duriga Mihály. Szent-Péter, u. p. Moson-Szent-János (Moson vm.'1: Böhm Péter. Szent-Péter. u. p. Alsó-Esztergály (Nógrád vm.): Králik Mihály. Szent-Péter, u. p. Galgócz (Nyitra vm.): Kralics J. Szení-Péter (Torontál vm.): Schweiger Antal. Szent-Péterszeg, u. p. Berettyó-Ujfalu (Bihar vm ): Szabó Imre. Szent-Tamás (Bács-Bodrog vm.): Gyurkity Mirko, Leskovácz A., Rodozov Vazul, Stankov D., Sztan- kov Jevta, Sztankov Nerad, Vetykalov Mladen, Volheimer Zsigmond. Szent-Tamás, u. p. Esztergom (Esztergom vm.): Ottinger János, Szabó Károly. Szentegyházas-Oiáhfalu (Udvarhely vm.) : Orbán P. István, Orbán János. Szentes (Csongrád vm.) : Borbély Imre, Busa János, Kövesdi János, Lakos Ferencz, Lantos .Is*ván, Létai György, Molnár Ferencz, Murányi István, Molnár Lajos, Rácz Mihály, Térjék Ján., Tóth Sándor, Varsányi Sámuel. 212*

Next

/
Oldalképek
Tartalom