Forrás, 2013 (45. évfolyam, 1-12. szám)

2013 / 11. szám - Oláh - Gál Róbert: Bolyai Farkas levele báró Wesselényi Miklóshoz

Irodalom Bolyai-levelek, válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002 (2. kiadás). Iß. Pápai Páriz Ferenc európai peregrinációjónak emlékkönyve (1711-1726). Közzéteszi a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Magyarország európai uniós csatlako­zása tiszteletére, 2004. május 1. (dr. Rozsondai Marianne, MTAK Kézirattára és Régi Könyvek Gyűjteménye vezetője, pályázati felelős, koordinálás, lektorálás, dr. Sajó Tamás, Studiolum Kiadó, átírás, fordítás, jegyzetelés, dr. Rozsondai Béla, a MTAK tudományos munkatársa, személyek azonosítása, életrajzok, Láng Klára, MTAK Mikrofilmtára, fotók, Studiolum, internetes kiadás, http://ppf.mtak.hu/hu/001a.htm) Venczel József: Ißabb Wesselényi Miklós személyi levéltára. Az Erdélyi Múzem-Egyesület Kiadása, 2002. Erdélyi Múzeum LXIV (2002) 3-4. Kolozsvári Állami Levéltár, Fondul familial Wesselényi de Jibou, Fond nr. 250., Inv. nr. 1303. Intocmit: Lia Dragomir 40

Next

/
Oldalképek
Tartalom