Forrás, 2009 (41. évfolyam, 1-12. szám)

2009 / 3. szám - Orosz László: Katona – Kecskemét

Orosz László Katona - Kecskemét* Katona Józsefet 1820. november 3-án szülővárosában vicefiskálissá, alügyésszé válasz­tották. November 15-én, 1821-es évszámmal megjelent Pesten Bánk bán című drámája. Ennek az elején verses ajánlás található „Szabados Kecskemét Mező Várassa nemes Fő-bírája és Tanácsához." November 22-én egy példányát a szerző a következő beadvány kíséretében nyújtotta be a kecskeméti Tanácsnak: „Nemes Tanács! Első Munkámat, mellyet az Olvasó Világnak közre bocsájtottam, Születésem Helyének ajánlva, mély tiszteletemnek állandó jeléül ezennel benyújtom, maradván A Ns Tanácsnak alázatos szolgája Katona Jósef Fiscalis". A Tanács válasza: ,,A' maga szíves Tiszteletét, bé mutatott Munkájával is ki nyilatkoztatni kívánó Hazafi Úrnak ajánlását a' Tanáts nem tsak jo Indúlatial el fogadja, hanem az Auctor Úrnak a' Magyar Nyelv pallérozhatására törekedő ditséretes Igyekezetiért Honorarium fejében a' Város Cassájából 100 fkt ki fizettetni rendelt." Katona kecskeméti megjutalmazásáról beszámolt a tekintélyes Tudományos Gyűjtemény. A' Magyar lelkű és a’ Hazának betsületére váló Ketskemét Városa legelső példát adott arra, mit kel­lene a' Hazai nyelv elő mozdítására 's a' Nemzeti fény gyarapítására, a' nagyoknak 's a' tehetősebb községeknek tenni" - kezdődik a Th. A. névbetűkkel jelölt szerkesztő, Thaisz András írása az 1821. évi II. kötetben. Javasolta, hogy jelentessék meg Kún János főjegyzőnek azt a szép beszédét, amelyet a jutalmazás alkalmával a hazai nyelv szeretetéről mondott.1 Erre nem került sor, a beszéd szövege nem maradt ránk. Horváth Döme úgy tudta, hogy a tanácstól kiutalt száz forint fedezte a Bánk bán kinyomtatásának költségét, s „így némileg Kecskemét akkori községtanácsának köszönheti a nemzet, hogy ... legnemzetibb eredeti drámánk ... megőriztetett."1 Ezt a föltevést támogathatta, * Kecskemét híven őrzi a Bánk bán költőjének az emlékét. Hosszabb tanulmányt érdemelne, hogyan bontakozott ki és miként nyilvánul meg a városban a Katona-kultusz. Ezúttal e tanulmány első feje­zetének felvázolására teszek kísérletet. 1 2 1 Az idézett szövegeket közli: Kritikai 1983, 514. Thaiszt valószínűleg Katona tudósította kecskeméti megjutalmaztatásáról. 2 Horváth X. 78

Next

/
Oldalképek
Tartalom