Forrás, 2008 (40. évfolyam, 1-12. szám)

2008 / 9. szám - Orosz László: Hatvan éve

Orosz László Hatvan éve ív. Eötvös-kollégisták akkoriban, amikor végeztem, nemigen szánták rá magukat a középiskolai tanárságra. Voltak, akik tudományos tevékenységet kívántak foly­tatni, mások közéleti szerepre vágytak. (E két törekvés gyakran összekapcsoló­dott: az utóbbi az előbbinek az elősegítőjévé, nemegyszer a föltételévé vált.) Tőlem távol állt a közélet, a politika, különösen az 1947. évi választás után. A tudomány műveléséhez szükséges elmélyedést pedig nem tette lehetővé csapongó érdeklődésem. Részt vettem ugyan akkori fiatal irodalomtörténészek (Szauder József, Gerézdi Rábán, Klaniczay Tibor, Tamai Andor) többé-kevés- bé rendszeres megbeszélésein, de kutatási témám velük ellentétben nem volt. Disszertációmat a felvilágosodás kora irodalmának olvasóközönségéről írtam, előadást Németh Lászlóról tartottam. Recenziót írtam Batsányi és Fazekas Mihály meg Nemes Nagy Ágnes és Végh György kötetéről, Rónay György regénytörté­netéről meg Németh László új drámáiról. írtam a Válaszba, a Magyarokba, szere­peltem a Rádióban, jelent meg recenzióm a pécsi Sorsunkban, versfordításom a hódmezővásárhelyi Puszták Népében. Bírálatot írtam a vidéki folyóiratokról meg a vidéki értelmiség olvasmányairól. Közben a gyakorlógimnáziumban megkedveltem a tanítást. Magyarból Makay Gusztáv, latinból Péter Gyula volt a vezetőtanárom. Makayt jól ismertem: Keresztury Dezső minisztersége idején ő tartotta nekünk az irodalomórákat az Eötvös Collegiumban. Péter Gyulával is találkoztam már: Huszti professzor tanársegédjeként kollokváltatott az egyetemen. Egyikük sem volt szabályokhoz, előírásokhoz mereven ragaszkodó tanár. Oldott hangulatú óráikon megkedvel­tették a tanulókkal tárgyukat. Velem a tanítást. Számomra természetes volt tehát, hogy tanár leszek. A minisztériumba beadott pályázatomban első helyen Budapestet jelöltem meg, másodikon Kecskemétet. Kecskemétet azért, mert öt évig ott voltam diák; régi iskolámba, a református gimnáziumba hívtak is rám még emlékező volt tanáraim. Mikor Keresztury Dezsőnek, a Collegium igazgatójának beszámoltam a pályaválasztásomról, dicsérte Kecskemét szellemi életét. Fölhívta a figyelmemet Tóth Lászlóra, Sántha Györgyre, nagyra értékelte a város zenei kultúráját. Számíthattam tehát arra, hogy kecskeméti tanárként az iskolainál szélesebb körű tevékenységre is nyílik majd lehetőségem. 38

Next

/
Oldalképek
Tartalom