Forrás, 2004 (36. évfolyam, 1-12. szám)

2004 / 11. szám - Orosz László: „Közelebb az éghez” (Jókai és Katona)

Orosz László „Közelebb az éghez" Jókai és Katona Legmaradandóbb hatással Jókaira a Bánk bánnak az az előadása volt, amelyen csak az első felvonását játszották el. 1848. március 15-én a közönség kívánságára tűzték műsorra a Nemzeti Színházban, a nagy nap mámorától lelkes embereknek azonban nem volt tü­relmük végignézni az akkor már jól ismert, 1845. november 1-jei felújítása óta rendszere­sen játszott drámát. A Petur jelmezét viselő Egressy Gábortól nem a második felvonást kezdő, már időszerűségüket vesztett szavakat kívánták hallani, azt, hogy „A hajnal érke­zik, s még mind csak ily határozatlanul?", hanem azt, hogy „Talpra magyar". Majd azt kiabálták: Lássuk Táncsicsot! Petőfi, Irinyi, Vasvári hiába csitították a kiabálókat a néző­térről: hagyják a börtönből nemrég kiszabadult Táncsicsot családja körében pihenni, a zaj nem csitult. Jókainak adom át a szót: „Ekkor nekem egy mentő gondolatom támadt. Fel­megyek a színpadra, s szólok a néphez. [...] S azzal térdig sárosán, [...] vállalom a karbo­nári köpönyeggel, behorpadt cilinderi kalapom mellett egy óriási veres tollal, oldalamon egy jurátus karddal felrontok a színpadra."1 Emlékezését Mikszáth előadásában folyta­tom: „[...] egyszerre meghökkent, a lába legyökerezett. Egy tünemény állt előtte. A forra­dalmár előtt egy királyné. Gertrudis. A legszebb Gertrudis Magyarországon. Laborfalvi Róza levett a saját kebléről egy nemzeti színű kokárdát, és a Jókai szíve fölé tűzte, aztán a szeme közé nézett mélán, édesen, sejtelmesen. És Jókai e pillanatban érezte bizsergő ereiben, hogy ez a nézés az ő jutalma a végzettől a mai napért, és hogy ez a jutalom egy egész életre szól."2 Augusztus végén házasságot kötöttek. Jókai minden bizonnyal már korábban is ismerte Laborfalvi Rózát, 1845 nyarán Szigligetiéknél lakott, ott találkozhattak. Színpadon Gertrudis szerepében is láthatta: 1845 novembere óta játszotta a királyné szerepét. A Bánk bánt nagyra értékelték, eszmé­ik megszólaltatójának tartották azok a fiatal írók, akik közé Pestre kerülése óta Jókai is tartozott. Katonáról talán már kecskeméti jogászként is hallott, noha több mint ötven évvel ké­sőbbi emlékezését erre nehéz hitelesként elfogadnunk. Ezt írta 1899-ben: „Derék házigaz­dám jól ismerte Katona Józsefet mint ifjú költőt is, és később mint hivatalviselő férfit, s sok adomát tudott felőle elmondani."3 Nemcsak azért támad bennünk kétség, mert Jókai házigazdája, Gyenes Mihály csak Katona halála után, 1831-ben lépett friss diplomás ügy­védként és mérnökként a város szolgálatába, hanem azért is, mert Jókai azt is említi, hogy Katona apja „hites polgár is volt a polgárhatóság korszakában, melynek Gyenes Mihály inzsellér volt a főbírája", márpedig az idősebb Katona József 1800-ban, Gyenes Mihály születésének évében volt hites polgár, s amikor utoljára viselt városi tisztséget, sáfársá­91

Next

/
Oldalképek
Tartalom