Forrás, 1992 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1992 / 7. szám - Koloh Elek: A remény örök (A kecskeméti színház elmúlt 35 éve)

Koloh Elek A remény örök A Kecskeméti Katona József Színház elmúlt 35 éve A jL JLz alábbiakhoz szükségeltetik némi magyarázkodás. Nem a „bizo­nyítványomat” akarom megmagyarázni, azt kiállította a Színház- és Filmművé­szeti Főiskola vizsgabizottsága, ahol egy éve kaptam diplomát, színházelmélet sza­kon, Lengyel György tanár úr osztályában. Szakdolgozatomat a Kecskeméti Kato­na József Színház utóbbi 35 esztendejéről írtam, s az alábbiakban ebből a tanul­mányból adok közre néhány részletet. Ez már önmagában jelzi, hogy egy orgánum lehetőségeihez igazított, így inkább az érzékeltetés mint a teljesség igényét tükrö­ző írás az, ami a következő oldalakon olvasható. Ropogott a taps - meg a gépfegyver 1956. október 19-én még a MARICA GRÓFNŐ című előadáson ropogott a taps, ahogy néhány nappal később az utcákon a gépfegyverek. Azután ezeknek a zaja elcsitult. Maradt a keserűség, a gyász, a bizonytalanság. De a kecskeméti színé­szek egyik nagy tréfacsinálója, Csorba István, már így írt a Petőfi Népe hasábjain ötvenhét januárjában: „A helybeli színész az utóbbi két hónapban több nézőtől hal­lotta: Maga még él? Azt hallottuk, hogy maguk többen szavaltak, majd fejest ugrot­tak a háztetőről gépágyúval a szivarzsebükben. Majd akiket ezután főbelőttek, tüdő- gyulladást kaptak s nyomban utána disszidálták... - Mi nem mentünk el. Nem lép­tünk át semmiféle határt! Nem az országból, a megyéből sem menekültünk el...” Humoros hűségnyilatkozat volt ez a túléléshez. Legalább humora legyen a ma­gyarnak. Mi más segíthetett akkor, az országnyi keserűségben? Különösen egy szí­nészen, aki - mióta világ a világ - a legkiszolgáltatottabb emberek közé tartozott... A forradalom utáni évadok műsorterveit tekintve szembetűnő, hogy a korábbi­aktól eltérően, csak legfeljebb egy-két kortárs szovjet mű szerepelt a műsoron, az évadonként bemutatott 13-17 produkcióból. A főrendező dr. Németh Antal mellett Bende Miklós, Földeák Róbert, Udvaros Béla, Gyökössy Zsolt rendezései voltak meghatározóak a kecskeméti színházban. A színlapokon pedig olyan színészegyé­niségek neveit olvashatták, mint Dévay Camilla, Páger Antal, Gyólay Viktória, Szuhay Balázs, Jánoky Sándor, Fekete Tibor, Csorba István, Felföldi Anikó, Gön­Részletek egy tanulmányból 51

Next

/
Oldalképek
Tartalom