Forrás, 1992 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1992 / 12. szám - 110 éve született Kodály Zoltán - Ittzés Mihály: Kodály országa? (tanulmány)

Ittzés Mihály Kodály országa? (Egy magyar rapszódia avagy a zenepedagógia keservei és örömei) r° € ** V est plus fort! Nem enged máshoz fognom!” - jegyezte fel Kodály Zol­tán valamikor a negyvenes évek elején, hatvanéves kora táján, egy tenyérbe búvó méretű gyűrűs noteszbe, számos szolmizációs betűjelekkel felvázolt apró énekes olvasógyakorlat mellé. E néhány francia és magyar szó rövid foglalata annak, amit később, nem is egy alkalommal így foglalt össze: „Sok időt fordítottam arra, hogy kórusokat írjak gyermekeknek és iskolai énekkönyveket állítsak össze. Azt hi­szem, sohasem fogom sajnálni az időt, amely így nagyobb művek írására elveszett. Úgy érzem, ezáltal ugyanolyan hasznos munkát végeztem a közösségnek, mintha további szimfonikus műveket írtam volna.” „Ez erősebb!” - Igen, számos megnyilatkozása és más tény bizonyítja, hogy élet­pályája felétől, s különösen életének két-három utolsó évtizedében a zenei nevelői elhivatottság egyenrangú lett a zeneszerzői és népzenekutatói feladatvállalással, sőt folébük kerekedett, át- meg áthatotta a másik területeken végzett munkáját is. Persze végül is szétválaszthatatlanok a tevékenységi körök az életműben, s szü­letésének száztizedik évfordulóján szólhatnánk éppen e példamutató egységről; vagy előtérbe állíthatnánk tudományos munkáját, zeneszerzői életművének rész­leteit. A teljes életmű utóélete szempontjából is elmondhatjuk talán a zenei neve­lési koncepciót kiemelve: „ez erősebb!”, égetőbb és közérdekűbb probléma. Ha a maga számára oly fontos volt, akkor semmiképpen nem méltatlan, ha az évfordu­lón tükröt tartunk magunk elé, s éppen a zenei művelődés kérdéseit vizsgálva. Ha a zenei élet, a zenepedagógia gondjain-bajain sopánkodunk, hamar kimond­juk a szembesítő és szömyülködő mondatot, hogy „Kodály (és Bartók) országában milyen bajok vannak, mik történnek, vagy nem történnek”. De a zenei nevelés egyes - kirakat (?) - eredményeit látva a külföldi is könnyen összegzi, kicsit irigy­kedve: „könnyű nektek ott Kodály országában”. S mi ezt némi büszkeséggel vesszük tudomásul, ha lelkünk mélyén mindig is ott a csalódottság, a nyomasztó érzés megoldatlan problémáink miatt. Eszmefuttatásunk megpróbál arra vállalkozni, hogy felkiáltójellel is, de főként kétségek között, kérdőjelesen szóljon arról: méltók vagyunk-e a „Kodály országa” epiteton omansra. A választ persze nagyon egyszerűen meg lehetne fogalmazni egyetlen szócskával: nem!, nem vagyunk méltók! Persze, mint minden hirtelen ki­mondott válasz, ez is túlzó, éppen ezért valamelyest igazságtalan. Ha az ellenke­zőjét válaszolnánk - igen!, méltók vagyunk! - akkor is - sőt, még inkább - a túlzás bűnébe esnénk. Pro és kontra elfogultság helyett keressük a reális képet. Mielőtt 57

Next

/
Oldalképek
Tartalom