Forrás, 1982 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1982 / 12. szám - Ittzés Mihály: „…hogy a nép hangja mindig szabadon szólhasson!” (Kodály Zoltán életművének közéletisége)

ITTZÉS MIHÁLY „...HOGY A NÉP HANGJA MINDIG SZABADON SZÓLHASSON!" Kodály Zoltán életművének közéletisége Szinte közhelynek hat Kodály Zoltán életművének, sokirányú tevékenységének, alkotóművészetének közéletiségéről, társadalmi vonatkozásairól, népi és nemzeti el­kötelezettségéről beszélni. Születésének centenáriumán azért talán mégsem lesz hiá­bavaló áttekinteni ebből a szempontból is ezt a grandiózus életpályát és életművet. Kodály életműve a szó közvetlen értelmében másfél évtizede lezárult, de bőséges tennivalót jelent az utókor számára a hatalmas és sokrétű szellemi hagyaték gondozása, általa felismert és kijelölt feladatok megvalósítása. Élete, életműve ma már a múlté, de a múlt kincseinek abból a fajtájából való, amelyeket ő oly nagyra becsült és folyta­tásra méltónak tartott. Az ő életművében is ott munkál „az a múlt táplálta gyökér- mélyü erő, mely érted száll harcba jövő, örökös élet." Alkotóművészete szigorú mércé­hez igazodott: „ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmad s örömed,nincs rád szük­sége a világnak, ezért a szent fát félretedd.’’ A személyes vonatkozásokon túl legtöbb művében ott él, munkál a közösség, a társadalom iránti felelősségtudat, némelyek pedig kifejezetten ennek hirdetésére íródtak. Minden tevékenységére rányomta bé­lyegét az, hogy „nem forradalmakban vett részt, hanem — igazi forradalmár módjára — egy ügyre tette fel egész életét” — ahogy Sárosi Bálint írta róla születésének 90. évfordulóján. Az önként vállalt egy ügy, a nagy cél, amelyet Bartókkal közösen felismertek és vállaltak (akárcsak nemzedékük sok más tagja más formában) „a népből újjászületett, művelt Magyarország” eszményének, ezen belül a nemzeti zenén megújhodott, a teljes népre, nemzetre kiterjesztett magyar zenekultúra megvalósítása volt. Ezért az ügyért vállalt számos esetben, különböző testületekben megbízatást, ve­zető szerepet is Kodály. A kulturális, a művészeti és tudományos közéletben, hazai és nemzetközi fórumokon vállalt feladatai, tisztségei önmagukban is egész embert kívánóan bizonyították elkötelezettségét. Teljességre törekedve talán szükségtelen s szinte lehetetlen is összegyűjteni, fel­sorolni mindazokat a testületeket, amelyeknek munkájában részt vett; elegendő né­hány fontosabbnak a megemlítése. A magyar zenei élet fellendítését, az új zenei törekvések pártolását szolgálta az Új Magyar Zeneegyesület, melynek 1911-ben Kodály is alapító tagja volt. 1919-ben az Országos Magyar Zeneművészeti Főiskola néven átszervezett Zeneakadémia aligaz- tójává nevezték ki, s ugyanabban az időben egy újonnan alakuló szakmai testületnek, a Zenetanárok Országos Egyesületének alelnökévé választották. (Mindkét posztján Doh- nányi Ernő volt a „főnöke”.) Mint későbbi vallomásaiban, beszédeiben elmondta „csak azért vállalt részt az intézet vezetésében, mert remélte, sikerül általános intézkedés­sel megjavítani az alapképzést.” Úgy gondolta, hogy a hibák felismerése csak első do­log, azokat ki is kell javítani, s erre megvolt a koncepciója egy évtizednél hosszabb tanári munkásság alapján s a magyar zenei élet ismeretében. A várt demokratikus változások és a szakmai fejlődés érdekében, a magyar zene­kultúra fejlesztéséért vállalta a direktóriumi tagságot. 1946-ban erről így beszélt: „ ... remélhettük, hogy mivel a politikát semmilyen formában nem engedtük be az 20

Next

/
Oldalképek
Tartalom