Forrás, 1981 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1981 / 3. szám - Ittzés Mihály: Bartók Béla és Kecskemét

I. a) Benedetto JItarcello : Négyt*!«!«* szonáta ß-dur. b) Domanico Scarlatti: Sgvtételes szonáta A-dur. c) Azzolino Bernardino dalia Giaia: Ganzone G-dur. II. Beethoven: Szonáta (Ces Adieu*) op. 81. a. Bucsuzás (Adagio, Allegro) (3 távoliét (Andante esprassivo). A viszontlátás (Divacissimamente). III. Kodálv: a) Székelv keserves. b) Zongoramuzsika op. 3.-ból. c dur; e moll; cis moll. SZHNST IV. Bartók: a) 13 parasztdal. - Ballada. Régi táncdalok b) II. Burleszk (Kicsit ázottan) c) I. Sirató ének­d) Srdélvi népi táncok. e) Allegro barbaro­V. Ciszt: Annécs de pélérinage (Dándorévek) III. köteléből. 2. sz. A Dilla d’Sste ciprusai alatt (Afássének) 4. sz A Dilla d'osto szökőkűtia. 7- sz Sursum cord a (Smeljük fel szivünket). Ara . 30 fillér ITTZÉS MIHÁLY BARTÓK BÉLA ÉS KECSKEMÉT Bartók Béla és Kecskemét kapcsolatáról még bizonyára és remélhetően sok adat fog a további kutatások során napvilágra kerülni. Ezek azon­ban aligha fogják a legfontosabb, a Bartók-iroda- lomból lényegében ismert tényeket módosítani. Dolgozatunkban ezeket a fontos, néhány esetben zenetörténeti jelentőségű eseményeket kísérel­jük meg összefoglalni korabeli dokumentumok segítségével. Bartók Béla és Kecskemét kapcsolatának két fontos területe, formája volt. Az egyik: Bartók önálló hangversenyei, közreműködői szereplései Kecskeméten; a másik: kecskeméti és környék­beli muzsikusok, együttesek korabeli Bartók- interpretációi, néhány esetben ősbemutatói. Az első alkalom, amely Bartókot Kecskemétre hozta, azonban mégsem hangverseny volt, hanem hivatalos, „szakfelügyelői” minőségben járt itt először. A Szent-Gály Gyula igazgató szerkeszté­Bodon Pál és Vásárhelyi Zoltán emlékének sében megjelent zeneiskolai értesítőnek az 1907—1908. tanév eseményeit összefoglaló köte­tében arról olvashatunk, hogy egy miniszteri rendelet (a korábbi folyamodványokra adott vá­laszként) „a kecskeméti városi zeneiskola állam­segélyének felemelése czéljából Chován Kálmán és Bloch József zeneakadémiai tanárokat küldi ki az iskola megvizsgálására . . . Időközben Chován Kálmán egészségi állapotára való tekintettel a megbízatás alól fölmentését kérte. Helyette Bartók Bélát bízta meg a miniszter úr az iskola- látogatással. A miniszteri kiküldött urak f. [1908.] évi május hó 4-én ejtették meg látogatásukat, amely alkalommal d.e. 10-től d.u. fél 2-ig és 4-től fél 7-ig hallgatták ki az egyes tanszakok növendé­keit. A vizsgálat befejezése után értekezletet tar­tottak, melyen a biztos urak előadták észrevéte­leiket a tapasztaltak fölött, nemcsak a tananyag 76

Next

/
Oldalképek
Tartalom