Forrás, 1976 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1976 / 7-8. szám - VALÓ VILÁG - Márkus István: Tanyaiak

rendezgeti el tanyai kisvilágát, s ugyancsak apái módjára fogadja, hárítja el a nagyobb világból hozzá érkező híreket, azért is élhet így 1973-ban, mert még ennek az életfor­mának és viselkedésmódnak is van valamilyen helye. Anyagi bázisa is, mert meg lehet élni ilyen ismeretekkel, technikával, foglalatossággal. Munkaszervezeti helye — pél­dául az állami gazdaság távoli üzemegységében, ahol bikát gondoz, borjút nevel pár effajta még nagyon is parasztmódon élő ember, de persze a téesznek nem egy munka­körében is. Válaszra is lel az efféle ember hasonló beállítottságú asszonyánál, meg az idősebb tanyai szomszédság, üzemen belül is a régi vágású cimborák körében. Ritkuló, gyöngülő szálak ezek, és ma már sajátos sors, talán alkati adottság is kell, hogy némelyik ember éppen ezekbe kapaszkodjék, így fogadtassa el és méltányoltassa azt az életfor­mát, amit ugyannak a nemzedéknek erős zöme már a tanyavilágban is elavultnak ítél. Másfelől persze a nagy átlagtól a jövő irányában ellépő, előre siető emberek sem jelen­hetnének meg a körösi tanyákon, ha nem állna legalább félig készen számukra a munka- szervezeti és társadalmi hely. Hasonló igényű asszonyra van mindenekelőtt szükség, anélkül ekkorát lépni nem lehet. De az is kell, hogy akadjanak (és ne csak a föléje ren­delt szakemberek közt), akik éppen azért becsülik, amiben már másképpen él, mint a többiek. Ami pedig a középnemzedék erős törzsét, a törekvő tanyai utóparasztok légióját illeti, ezeknek nagyon is megfogható helye, határozott szerepe van a munkaszervezet­ben, a nagyüzemi és a tanyai-háztáji munka kombinációjára épülő mezővárosi mezőgaz­daság egész mai rendszerében. Őket is a történelem emelte ki a régi fajta parasztság múlófélben levő világából, egy sor jól felismerhető tényező működött közre, hogy ép­pen ekkorát lépjenek ezideig, ne kisebbet, ne is nagyobbat. Ők azok, akikről főképpen elmondhatjuk, hogy lépést tartanak a mezővárosi történelemmel. Ugyanakkor ők ma­guk is erősen befolyásolják, mekkorát léphet előre itt és most ez a történelem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom