Forrás, 1974 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1974 / 10. szám - MŰVÉSZET - Gulácsy László: Nakonxipán álomkövei (Epizódok Gulácsy Lajos életéből)

sáig bent is fest, zavaros képei elbűvölik a látogatókat." (544 oldal.) Megnéztem ezek után a lexikonokat, a Képzőművészeti Lexikont és a Magyar Életrajzi Lexikont is..., és megdöbbenve láttam, hogy mindkettő szerint 1924-ben megvakult. Sőt a „Vigilia” 1973. évi 11. számában Bozóky Mária is úgy ír róla, mint akit ez akadályozott meg a további munkában. 1931-ben, mikor édesanyámmal nála voltunk, hibátlanul látott, hallott; lassan be­szélt is, és a véletlen folytán tanúi lehettünk annak, mikor ,,ne .. .ne” szókkal felhá­borodottan tiltakozott, mert bejelentették, hogy barátja, K.A. akarja meglátogatni. A tévedés tisztázása érdekében levelet írtam az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet igazgatóságának, és kértem a Gulácsy Lajos kórlapjába történő betekintés en­gedélyezését, mire az alábbi levelet kaptam: Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet Budapest II. Vöröshadsereg útja 116. T. 164—640 Gulácsy László ny. tudományos munkatárs Nyársapát Vasút dűlő 5. Szíves elnézését kérem azért, hogy f. év augusztus hó 24-én érkezett b. levelére csak késve válaszolok, mivel mint ügyintéző főorvos szabadságon voltam. Intézetünkben 1924. április 23-tól gyógykezelés alatt állott és itt 1932. február 21-én elhalt k. nagybátyja: Gulácsy Lajos festőművész kórházi adataiba való betekintésnek részünkről nincs akadálya, mivel azt közvetlen hozzátartozója kéri. Kérésére közlöm, hogy intézetünkben elhalt k.nagybátyját Gulácsy Lajos festő­művészt a még élő orvosai közül kettő, jelenleg már nyug. főorvos ismerte; az egyik kezelő orvosa is volt. Dr. Marschal Gerhardt ny.oszt.vez. főorvos, a másik Dr. Fekete János ny. oszt.vez. főorvos — jelenleg is az intézet alkalmazásában vagyok — ismer­tem, láttam betegágyán k. nagybátyját. Amennyiben T. Cím felkeresni kívánja megnevezett főorvosokat, kérem, hogy látoga­tásának pontos időpontját előztesen levélben vagy telefonon közölni szíveskedjék. Munkanapokon készséggel rendelkezésére állok. Budapest, 1973. szeptember 8-án. Láttam: Tariska István sk. Teljes tisztelettel: egyetemi tanár, igazgató Fekete János sk. ny. oszt. vez. főorvos. Ezek után személyesen kimentem az intézetbe, ahol Dr. Fekete János ny. oszt.vez. főorvos úrral együtt áttanulmányoztuk a kórlapot, és megállapítottuk azt, amit talál­kozásunk első percében már Dr. Fekete főorvos úr ki is jelentett — hogy Gulácsy Lajos betegük, érzékszerveinek (szem, hallás, beszéd) hibátlan birtokában halt meg. Halálának oka tüdőgyulladás volt. Tehát valótlan az az állítás hogy ő 1924- ben megvakult volna. Akivel nem akart beszélni, azzal nem beszélt. Ennek oka lelki befeléfordultsága („introvertáltsága” volt). A kórlap adatai szerint, egy ízben Dr. 53

Next

/
Oldalképek
Tartalom