Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - N

Pa lás t hy. Lakás-jegyzék. 570 Lakás-jegyzék. Pálinkás. Nagy Győry Barnabás, máv. iroda s. tiszt, IX, Mária v aléria-telep. — Győry Blanka, óvónő, Pesterzsébet, Hunyadi-u. 31. — Győry Ilona, mag., I, Bertalan-u. 26. — Győry István, városi főjegyző, Pesterzsébet, Széchenyi-u. 21. — Józsa Kálmán, főhadnagy, VIII, üllői út 80. — Józsa Kálmán, pta felügy., II, Margit-krt 40. —- Kovács Lajos, szabó, VIII, futó-u. 44. — Kozma István, rendőr, X, Egressy-út 115. — Máthé Zoltán, min. számtiszt, IX, Lónyay-u. 20. — Molnár István, áll. főtan.,VII,Vilma királynő-út 47. — Szabó Pál, mag., Psztlőrincz, Szemere-u. 20. — Szeder Imréné, özv., háztul., Pesterzsébet, magyar­utcza 33. — Varga József, kezelő altiszt, I, kékgolyó-u. 20/6. Nagyalányi Pál, pta s. tiszt, Kispest, Pannónia-út 4. Nagyfalusi Gyula, nyugd., Újpest, Kölcsey-u. 20. Nagyfejeő Erzsébet, polg. isk. tanárnő, X, füzér-u. 38/«. — Gyula, lovasrendor, VI, aréna-út 49. — Irén, pta ellenőr, IV, Kaplony-u. 3. — István, czipész, VII, hársfa-u. 34. — József, dr., ügyvéd, VIII, Horánszky-u. 27. Nagyillés Piroska, tisztv., IX, Telepy-u. 7. Nagviván Mihály, tkpt. tisztv., IV, molnár-u. 27. Nagyiványi Zoltán, dr., nagyiványi, tvszéki hites tolmács, IV, Kossuth Lajos-utcza* 4. Nagyjárka Gábor, vili. kocsivez., Űjpest, Dugonics­utcza 28. Nagylaki Mór, keresk., tisztv., VII, Damjanich-u. 3 Nagymihály József, asztalos m., 1, budafoki út 81. Nagyobb Sándor, pta soffőr, Kispest, gyáli út 17. Nagyőszi Ferencz, p. ü. szv. tan., II. Hunyadi János­útcza 22. — Ferenczné, özv., főv. tanító, II, Corvin-tér 13. Nagypál Aladár, magánhiv., VIII, Tisza Kálmán-tér 2. — Andor, magánzó, VIII, tömő-u. 56. — Anna, hiv., V, Géza-u. 4. — Antalné, özv., mag., VII, murányi u. 45. — Béla, szính. karm., VIII, népszínház-u. 18. — Imre, építő m., I, Horthy M.-út 152. Tel. J 381-78. — Márton, ács m., Rpalota, munkás-u. 12ja. Nagyszeghy István, rend. irodakez.,VII, István-út 11. Nagyszombathy Miksa, ezredes, I, Krisztina-krt 141. Nagyváthy Imre, mintaasztalos, V, tükör-u. ö. — Jenő, szabó m., IV, bástya-u. 7. Nagyvinszky Emil, földbirt., V, Csáky-u. 18/6. Tel. L 973—68. Nahalkó Tibor, dr., szöv. ügyész, IX, Ráday-u. 31. Tel. J 459—76. Nahay Mária, magánzó, VII, dohány-u. 83/85. Nahlik Béla, rt. mérnök, I, márvány-u. 30. — György, ny. máv. felügy., I, márvány-u. 30. — Hermann, magántisztv., I, márvány-u. 30. — Károly, ny. vasúti felügy., I, márvány-u. 30. — Rezső, pta altiszt, I, Ráth György-u. 50. Náhly Árpád, magántisztv., VII, murányi u. 32. Náhm Ágostné, özv., magánzó, I, Attila-krt 12. Nahóczky Antal, ifj., tisztv., I, fehérvári út 52/54. — Ferencz, banktisztv., VII, Erzsébet királyné-út 27. Nahodik István, postaaltiszt, Kispest, szt Imre-u. 9. Nahodil Adolfné, özv., lakatos,.Ili, csemetc-u. 4. — Rudolf, műépítész, I, kékgolyó-u. 20ja. Nahonek Jenő, gyümölcskeresk.j IX, pipa-u. 2/6. Naibert Ágostné, özv., nyugd., Újpest, vasút-u. 19. Naisz Ágota, szülésznő, VI, Bókay-tér 4. — Gyulané, özv., nyugd., IV, régi posta-u. 1. Najmányi Imre raktárnok, I, Kelenföld, máv. állomás. — Kálmánné, özv., magánzó, I, Kende-u. 7. Najovits László, keresk., tisztv., Csepel, magyar-u. 61. — Samu, nyomdatul., V, Dorottya-u. 9. Nákó Erzsébet, gr., mag., IV, múzeum-krt 31. Nakovits Adolfin, áll. tisztv., VIII, József-u. 2. — Antal, konyhafőnök, VIII, József-u. 2. Nalipa István, szobafestő, Pesterzsébet, Hunyadi­utcza 15. Nall Dezső Róbert, vámsz. gyak., VII, Ilka-u. 26. Nally Péter angol nyelvtan., VIII, nagyfuvaros-u. 3ja. Naményi Ernő, dr., titkár, VI, Szondy-u. 42/c. — Kálmánné, özv., varrónő, I, Kende-u. 12. — Lajos, dr., elmegyógyint. orvos, VI, Hungária­körút 75. — Lajosné, özv., hiv., VI, nagymező-u. 40. — M. Mihály, rt. igazg., II, fo-u. 8. — Zsigmond, nyugd. alezredes, VI. Podmaniczky­utcza 67. Tel. T 229—04. — Zsigmond, keresk., I, szt János-tér 4. Náményi-Koncz Viktor, vitéz, honvéd tábornok, VIII, Baross-utcza 59. Námer Jenő, ifj., könyvelő, IX, Kinizsi-u. 29. — Jenő, raktárnok, IX, Kinizsi-u. 29. Namessny Mihály, dr., ügyvéd, VII, Vilma királynő­út 21/6 Námessy Jánosné, özv., háztulajd., VI, Dessewffy­utcza 35. Námmer Ágostonné, özv,, keresk., VI, futár-u. 32. Nánai, 1. Nánay. Nánássy (Nánasi, Nánásy). Adolf, (Nánási), dr., orvos, VI, Teréz-körút 17. — Anna, (Nánásy), magánzó, VIII, Kisfaludy-u. 23. — Ármin, (Nánási), szabó m., V, József-tér 12.' -Árp ád Károly, rt. tisztv., I, alkotás-u. l/a. — Béla, dr., máv. titkár, II, bimbó-u. 26. — Blanka, (Nánásy), banktisztv., II, Rózsahegy-u. 8. — Dóra, pta s. tisztviselőnő, II, Batthyány-u. 46. — Endre, banktisztv., II, vitéz-u. 2. — Ernőné, dr., özv., mag'., VII, aréna-u. 70. — Ferencz, dr., bakteorológ assistens, VII, amerikai út 3/6. — Gábor, (Nánási), nyomdai gépm., IX, liliom-u. 22. — Gézáné, özv., mag., VII, Thököly-út 36. — György, (Nánási), czipész m., VII, Szugló-u. 14. — Ignácz, fényképész, VI, hajós-u. 29. — Imréné, (Nánásy), özv., nyugd., VII, Ilka-u. 32. — István, (Nánási), czipész m., V, váczi út 166. — János, dr., min. titkár, II, Toldy Ferencz-u. 16. — János, (Nánási), molnár, VI, Frangepán-u. 6. — Jánosné, özv., mag., II, Batthyány-u. 46. — Jenő, (Nánási), ügynök, VII, Klauzál-u. 26/28. — Júlia, varrónő, VIII, József-krt 37/39. — Kálmán, (Nánási), mozdonyvez., Rpalota, iskola­utcza 116. — Lajos, háztul., Kispest, varju-u. 1. — Lajosné, (Nánásy), özv,, nyugd., Il,Rózsahegy-u. 8. — Mária, oki. szülésznő, Vi, nagymező-u. 8. — Miklósné, (Nánásy), özv., földbirt., VII. amerikai­út 3/6. — Ödön, dr., ügyvéd, VIII, Stáhly-u. 5. Tel. J 332-15. — Pál, intéző, IX, mester-u. 13. — Pál, (Nánási), kávéfőző, VII, hársfa-u. 41. — Róza, (Nánási), postakezelő,Vili, Dugonics-u. 12/6. — Sándor, (Nánásy), banktisztv., Psztlőrincz. Béla­utcza 5. — Teréz, (Nánásy), tanítónő, I, Horthy Miklós-út 45. Nánay (Nánai). — Árpád, iparművész, V, visegrádi-u. 109. — Barnabás, szabó m., VIII, kőfaragó-u. 10. — Béla, szövő m., Újpest, király-u. 60. — Elemér, főv. villanyszerelő, VI, Forgách-u. 3. — György, vili. ellenőr, X, Nyitra-u. 7. — János, (Nánai), keresk., VII, murányi u. 13. — János, ny. rendőr, X, család-u. 38. — József, czipész m., 1, evetke-út 2. — József, hajógyári kegydíjas, III, matróz-u. 5. — Lajos, munkasbizt. tisztv., III, föld-u. 57. — Sándor, (Nánai), szabó m., Újpest, József-u. 18. — Szilárd, tüzérszázados, Psztlőrincz, áll. telep 159/2. Nándor György, háztul., Kispest, Nagy Sándor­utcza 186/a." — Pál, építési vállaik., II, török-u. 10. Tel. T 279-54. Nándory (Nándori). — Antal, (Nándori), rakt., Kispest, Hunyadi-u. 153. — István, (Nándori), rendőrfelügy. h., Űjpest, Bocs­kay-utcza 34. — János, megyei tisztv., Psztlőrincz, Baross-u. 18. — János, (Nándori), vili. kocsivez., X, maglódi út 127. — Károlyné, özv., mag., VII, Dembinski-u. 47. — Lajos, iparművész, Psztlőrincz, Baross-u. 18. — Márton, (Nándori), vili. kalauz, X, Nyitra-u. 7. — Nándor, szöv. tisztv., VII, Dembinski-u. 47. — Sándor, (Nándori), géplakatos m., Kispest, Vécsey­utcza 26. Nanet István, mozdonyvez., Kispest, Rákos-u. 12. Aani Ödön, szöv. tisztv., IX, Ráday-u. 63. Nanladi József, háztul., Vi, kassai út 3. Nanody Sándorné, tisztv., IX, gyáli út 21. Nanta Henrikné, özv., ínyugd., I, Attila-u. 15/21. Nantus Vilmos, főv. tisztv., VIII, szigony-u. 27. Nanyó Ferencz, szabó m., VIII, Gyulai Pál-u. 12. Naphegyi Endre, gépész, I, kékgolyó-u. 28. Napholtz Guido, banktisztv., I, verpeléti út 5. Nápolyi Imre, operaházi énekes, VI, Andrássy-út 28. — Imréné, operaházi énekesnő, VI, szív-u. 38. Nappel Paula, pta kiadó, I, Maros-u. 15. Narancsik András, iskola altiszt, VI, Bajza-u. 31/33. — Imre, hiv., Pesterzsébet, angyal-u. 55. Náray (Nárai). Antal, főhadnagy, I, alkotás-u. 25. Ármánd, bankhiv., II, gyorskocsi u. 42. Ferencz, férfiszabó, V, Lipót-krt 5. Ferencz, keresk., VIII, Baross-u. 125. Géza, ny., intéző, IX, közraktár-u. 10. Gyula, (Nárai), pta főellenőr, VII, Klauzál-u. 23. Jánosné, özv., magánzó, I, Horthy Miklós-út 58. Lajos, erdőtanácsos, IV, molnár-u. 47. Náray Szabó István, vegyészmérnök, egyet, tanár­segéd, I, villányi út 13. — Szabó Sándorné, özv., áll. nyugd., I, Orlay-u. 11. Narczen Józsefné, szabónő, VIII, Visi Imre-u. 7. Nárczisz Gyula, idb,, ny. színész, VII, Ilka-u. 14. Nárdai Gyula, vendéglős, II, kút-u. 13. Nárdai József, máv. vkez., Rpalota, Dessewffy-u. 35. Narencsik Pálné, özv., magánzó, VIII, fiumei út 21. Narer Mór, keresk., IX, mester-u. 13. Nárosy János, czímfestő in., II, szegényház-u. 12. Narozsnik Béla, autószerelő, VIII, üllői út 16/a. Narozsnyi Elek, magántisztv., I, Fortuna-u. 18. Nasch, 1. Nass alatt is. Nasch Géza, műépítész, V, sziget-u. 40. — Gvula, pta szv. tanácsos, I, csap-u. 4. — József, rt. tisztv., VI, Paulay Ede-u. 20. — Lipót, rt. üzletvezető, V, akadémia-u. 16. Naschitz (Nasitz). — Béla, lakatos m., VII, Thököly-út 8. — Emil, rt. igazg., VI, nagymezó-u. 43. Tel. T 267 -47. — Erzsébet, magántisztv.,'VIII, Szentkirályi-u. 10. — Gusztáv, dr., rendőrorvos, VII, akáczfa-u. 43. Tel. J 396—12. — Hu^ó, keresk. utazó, VI, Teréz-krt 27. — Jenő, (Nasitz), máv. főellenőr, Újpest, hajnal-u. 9. — Sándorné, özv., magánzó, V, Áulich-u. 8. Nasinszky József, ny. p. ü. számv. főtanácsos, VII. Wesselényi-u. 58. Nass, 1. Nasch alatt is. Nass Dávid, bőröndös, VIII, Teleki-tér 7. Nassa Illés, szobrász, Űjpest, király-u. 16. Nasser Manó, órás és ékszerész, Űjpest, Árpád-út 42. — Samu, órás és ékszerész, Űjpest, Arpád-út 42. Nász Kálmán, cserépfedő, VI, Szondy-u. 38. Naszádos Ferencz, fov. altiszt, VIII, Horánszky-u. 11. — Géza, máv. főellenőr, Pesterzsébet. Bánffy-u. 47. — János, áll. nyugd., I. avar-u. 17. Naszády (Naszadi). — András, háztul., Rpalota, Földváry u. 88. — Béla, ny. rendőrfőtan., V, berzenczei u. 23. — Ferencz, (Naszádi), háztul., Rpalota, Kisfaludy ­-» utcza 3. — György, (Naszádi), háztul., Ilpalota, csáki-köz 2. — György, (Naszádi), vili. kocsivez., Rpalota, Árpád­utcza 23. — Imre, (Naszádi), háztul., Rpalota, Bezerédy Pál­utcza 42/a. — Istvánné, (Naszádi), özv., háztul., Rákospalota magyar-u. 3. — János, (Naszádi), háztul., Rpalota, Árp ád-u. 29. — János, (Naszádi), kocsmáros, Rpalota, Szász Károly-u. 1. — József, (Naszádi), főv. altiszt, X, szt László-tér 1. — József, (Naszádi), háztul., Rpalota, Zrinyi-u. 1. — József, (Naszádi), máv. nyugbéres, Rpalota, Ka­zinczy-u. 16. — László, banktisztv., IV, Semmelweis-u. 14. — Mihály, háztul., Rpalota, Földváry-u. 82. — Pál, (Naszádi), háztul., Rpalota, Attila-u. 26. — Sámuel, (Naszádi), földmfves, Rpalota, fóti út 12. — Sándor, (Naszádi), földmíves, Rpalota, Attila-u. 26 Nászai (Nászay). — Károly, (Nászai), rákosi, dr., ítélőtáblabíró. X. villám-u. 20. — Miklós, építészmérnök, X, villám-u. 20. — Rezső, bizt. tisztv., III, kórház-u. 27. — Vilmos, törv. bíró, I, Horthy Miklós-út 8. Naszál Frigyes, építész, V, nádor-u. 19. Naszáli Ferencz, czipész in., Újpest, Attila-u. 86. Naszáry Józsa, máv. nyugd., I, diós-árok 49/a. Na3zek Imre, géplakatos, III, kisczelli út 6. — István, raktárnok, X, kőbányai út 42. — János, szénkirakási vállaik., III, szentendrei u. 66. Naszlády János, banktisztv., I, Kemenes-u. 4. Naszluhácz Lajosné, özv., máv. nyugd., I, bors-u. 14. Naszner János, droguista, Kispest, Rákóczi-u. 13 J. Naszodos János, rendőr, IX, soroksári út 121. Nászta István, dr., ny. tanácsjegyző, II, fő-u. 73. Nasztvogel Teréz, magánzó, III, szentendrei út 30. Naszvadi Béla, kézbesítő, VII, munkás-u. 6. — Erzsébet, (Naszvady), pta s. tiszt, VII, Thökölv­út 7. — Gyula, könyvelő, I, Kruspér-u. 3. — István, rend. hiv. altiszt, IX, üllői út 49. — József, szobafestő, V, Katona József-u. 31. — Lajos, főv. tisztv., I, budafoki út 52. — László, rend. kézbesítő, III, vörösvári ú. 42. Naszvagyi Endréné, özv., háztul., Pesterzsébet, török­utcza 25. Nasitz, 1. Naschitz. Naszwetter József, magántisztv., II, iskola-u. 46. Náth Hermanné, keresk., Újpest, virág-u. 35. Náthán, 1. Náttán alatt is. Náthán Aladár, gyárvez., Pesterzsébet, Árpád-u. 34. — Albert, utazó, Vi, Paulay Ede-u. 45. — Aranka, sapkakeresk., VII, akáczfa-u. 36. — Béla, tisztv., Űjpest, Kölcsey-u. 19. — Bernát, díszműkeresk., VII, alsó erdősor 18. — Berta, magánzó, VIII, kálvária-u. 10. — Géza, magánhiv., VII, Dembinski-u. 18. — Ignáczné, özv., mag., VII, Baross-tér 18. — Izidor, czipész m., VIII, gólya-u. 4. — József, műsz. hiv., VII, teíep-u. 38/44.

Next

/
Oldalképek
Tartalom