Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 1880-1928

A Franklin Társulat 1880 és 1928 között, összesen 29 alkalommal jelentette meg e fontos kézikönyvet. Ezt a sorozatot kiegészítettük a részben hasonló adatokat tartalmazó Adressen-Kalender von Pest, Ofen und Altofen című kiadvány 1873-ban, Budapest egyesítésének évében megjelent kötetével. Így az adatbázisban összesen 30 kötet, 50523 oldal érhető el kereshető formában.

A kézikönyvek egyebek közt tartalmazzák Budapest betűrendes ház- és telekjegyzékét a tulajdonosok nevével, a képviseleti és az államhatalmi szervek, hivatalok adatait, az egyesületek, a vállalatok és különböző foglalkozáscsoportok jegyzékeit, az iparosok, kereskedők és egyéb szolgáltatásokat végzők listáját; továbbá Budapest lakosainak betűrendes lakcímjegyzékét.

Az adatbázist a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár készíttette a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával. A fejlesztés az Arcanum Adatbázis Kft. munkája. Köszönet illeti még a következő közgyűjteményeket is, amelyek épebb vagy a digitalizálásra inkább alkalmas példányaik önzetlen kölcsönzésével járultak hozza az elektronikus kiadvány létrejöttéhez: Budapest Főváros Levéltára, Magyar Országos Levéltár és Országos Széchényi Könyvtár.

Oldaltérkép