Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke

Papírnagykereskedők. Cseím-,jegyzék. 848 Czím-jegyzék. Papi rk ere skedők. Grosz és Vidor papírnagykereBkedök VII., Kertész-utcza 20. Telefon: József 423—38. Haas Jenő, VII, Dembinski-u. 44. HARTMANN VILMOS-féle Papíripar és Papírforgalmi R. T. V., Alkotmány-utcza 4. Telefon : L 990—65. Herczfeld és Klein, V, Csáky-u. 14. Iritzer Sándor, VII, kolló-u. 9. Jaritz Nándor (Dona Döme és társa), IV, régi posta-u. 6. Kármán Béla, VI, felsőerdősor 3. Kertész és Schwarcz, VII, Klauzál­tér 6. Klassohn Gyula és társa, I, Pauler­utcza 1. Koch József, VII, Wesselényi-u. 41. Kohl Ferencz, VIII, Szentkirályi-u. 28 Lefkovics Béla, VI, Paulay Ede-u. 33. Loschitz Ferencz, VI, Csengery-u. 60. Lukács Jenő és István, VII, Garay­utcza 27. Palladis rt., V, akadémia-u. 10. Papírmüvek rt., V, Falk Miksa-u. 30. Pataki és társa, VI, Lehel-u. 6. Tel. 902—07. Präger Samu, VI, ó-utcza 6. Rokenstein és Berényi, VII, dohány­utcza 29. Salzer Jakab, VI, Lehel-u. 9. Schächter Áron Ármin, VII, nagy­diófa-utcza 5. Schein és társa, VII, dob-u. 5. Schüler István és fiai, V, Szalay-u. 3. Steuermann József Áronné, VII, mu­rányi utcza 41. Tel. J 62—53. Strassmann testvérek, V, személy­nök-utcza 25. Sugár és Friedmann, V, kádár-u. 10. Szántó Lajos és Károly, V, ügynök­utcza 19. Szedő Gáspár, VI, hajós-u. 32. Varga és Weiss, V, Csáky-u. 18/6. Waldmann Ferencz, papírkereske­delmi rt., V, Falk Miksa-u. 13. Wiener Lipót,VI, Podmaniczky-u. 11. Papírhulladék, és takarópapfrkereskedők BUNZL És BIACH papírhulladók-nagyüzem Budapest, IX., Soroksári-út 94. Telefon: József 464—23. Fischer Arnoldné, özv., VII, király­utcza 9. Humor Lajos, VI, próféta-u. 3. Knöpfler Ármin, V, véső-u. 8. Krausz Ádám, VII, Wesselényi-u. 27. — Emiiné, VI, Benczúr-u. 5. Németh István, VI, Petneházv-u. 59. Tel. 28—69. SÁR HUGÓ Iroda és zúzda: VI., Szent László-út 19. Telefon: L 999-79. Papírhulladék nagyban. Mindennemű selejt­papir zúzása a fél jelenlétében, összes papír­lemezek gyári árban. Vértes Sándor, VIII, szigetvári u. 4. Waldmann Ferencz, V, Balaton-u. 6. Papíripari gépek SIMKÓ és KUPFERSCHMIDT magánmérnökök műszaki irodája Képviselet: C. G. Haubold A. G. Chemnitz Budapest, VI., Andrássy-út 27. sz. Telefon : L 969-65 és 244-52. Sürgönycziin : «Derivat». Papírkárpitkereskedő MINIUS JAKAB TAPÉTA-RAKTÁR. VII., Rákóczi-út 6. a bazárudvarban. Teleion: József 416—17. Papírkereskedők Ádám Gyula, III, polgár-tér 2. Auer Ignácz, VIII, Rákóczi-út 11. Bajó Károlyné, özv., VIII, Dugonics­utcza 12/6. Bálint, VII, akáczfa-u. 64. — Dezső, VII kertész-u. 35. Balla A. Aladár, IV, papnövelde-u. 4/6. Bányai Sándor, VII, Károly-krt 1. Barcza József, IV, váczi u. 40. Bartos Olga, II, Batthány-u. 13. Benedek Kornélné, özv., V, Báthory­utcza 15. Berkovits Károlyné, özv., VII, do­hány-uteza 20. Biró Albert, VII, Klauzál-u. 35. — Pálné, BZÜI. Tolnai Klára, VII, Rottenbiller-utcza 62. Bleier Izsó, V, Dorottya-u. 12. Bokor és Fischer, VII, Erzsébet-krt 37. sz. Braun Samu, V, Vilmos császár-út 76. Br eitner Károly, V, ügynök-u. 11. Brukner Aladár, VIÍ, nagydiófa-u. 13. — Alajosné, özv., V, Vilmos császár­út 36/38. Brust Béla, VII, Erzsébet-krt 23. Büchler H. József, V, Vilmos császár­út 74. Czilczer és társa, V, Dorottya-u. 9. Csanyiga Rezső, VÍI, Garay-tér 16. Dánn Jenő, II, Zsigmond-u. 13. Delicsány Mátyás, I, fehérsas-tér 9. Demmer József, ifj., VII, Ilka-u. 23. Deutsch Arnold, VI, aradi u. 35. — Károly, VI, Dessewffy-u. 6. Dobó Ede, VII, Erzsébet-krt 30. Dömsödi Ánna, III, nád-u. 1. Ecker Kálmán, VIÍI, vas-u. 16. Eisler Gábor, VII, kertész-u. 35. Elbert Dezső, V, Pannónia-u. 21. Endrényi Árpád, IV, Irányi-u. 21. Engel Imre, VI, Andrássy-út 42. — Kálmán, V,. Rudolf-tér 1. Erdős Tibor, VII, Hernád-u. 10. Farkas Árpád, IV, kecskeméti u. 6. — M., II, fő-utcza 64. Fazekas Manóné, V, sziget-u. 38. Fehér Ferencz és társa, IV, bécsi u. 2. — Ferenczné, IV, Veres Pálné-u, 20. — Gyula, V, Lipót-krt 11. — Ignácz, VI, Andrássy-út 39. Ferencz Dávid, VIII, német-u. 35. Firk Istvánné, özv., I, Krisztina-krt 77. sz. Fisch Fülöp, VIII, Baross-u. 66/68. — Lajos és fia, V, Zápolya-u. 36. Fischer Béla, IX, Erno-u. 3. (bódé). Fodor Árpád, IX, Ráday-u. 43. Földesi Ernő, VI, Szondy-u. 94/a. Franki Jakab, VI, király-u. 12. Friedler Valéria, VII, Hernád-u. 45. Friedmann Béláné, VÍI, Barcsay-u. 6. — Gizella, VII, Wesselényi-u. 25. — Simon, VIII, József-u. 43. Gansel Zsigmond, IV, Deák Ferencz­utcza 21. Gáspár Béla, VII, hársfa-u. 31. — Mihály, V, váczi út 70. Gémes Mór, ÍX, Bakáts-tér 2. Gerő Mártonné, özv., IV, Irányi-u. 10. Gesmey István, VIÍI, práter-u. 14. Glaser Lajos, V, Dorottya-u. 6. — Miksa, VII, Erzsébet-krt 54. Glasner Gyuláné, özv., X, Rezső-tér Íja. Glatter S., VIII, Rákóczi-út 73. Glattstein Adolf, V, sas-u. 29. «Globus» nyomdai müintézet rt., V, nádor-u.' 23. Goldberg Sándor, VII, dob-u. 94/96. Goldberger Arnold, VIÍI, népszínház­utcza 17. Goldfaden és fia, VII, dohány-u. 37. Goldsand Leo Lázár, VII, akáczfa­utcza 59. Görög Jakab, IX, Ráday-u. 2. Grawatsch Tivadar, II, iskola-u. 36. Grosz Gyula, VI, Szondy-u. 28. — József, VÍI, hársfa-u. 31. Grusl Ferenczné, özv., VI, Szinyei Merse-u. 32. Grünfeld Adél, X, százados-út 15/31. Guttmann Benedek, VII, Károly­körút 3. — Ferencz, VII, Erzsébet-krt 39. Günsberger F., VIII, József-krt 27. Győrffy Kornélia, III, Zsigmond-tér ' 7. sz. Gyulai Aladár, V, hold-u. 27. Haas Sándor, IX, Mátyás-u. 9. Hahn testvérek, ÍV, ezukor-u. 5. Hajdú és Bokor, VÍI, alsóerdősor 8. Hamburger és Birkholz, V, Csáky­utcza 13. Hangos Géza, IX, Kálvin-tér 5. Hartman Vilmos papíripar és papír­forgalmi rt., V, alkotmány-u. 4. Hauer Lajosné, VII, Hernád-u. 38. Havas Béla, VÍ, berlini tér 3. — Ferencz, VIII, Orczy-út 36. — Géza, IX, üllői út 121. «Haynald» papírkereskedelmi it., V, Balaton-utcza 4. Heimlich Jakab, VI, Hunyadi-tér 7. Hellmich nővérek, III, pacsirtamező­utcza 41. Henik Sándor, VIII, József-krt 30/32. Herceg József, VI, váczi út 91. Herczfeld és Klein, V, Csáky-u. 15. Hirn Sándor, VIII, népszínház-u. 28. Hölzer Mór, VII, kisdiófa-u. 14. Horváth Pálné, VII, hársfa-u. 25. írószer és papírkereskedelmi rt., eze­lőtt Tauber Gyula,VI, Lázár-u. 4. «Iványi», VIII, német-u. 47. KALDOR KERESKEDELMI R. T. BUDAPEST, VII. ker., Erzsébet-körút 9-11. szám. (New-York-palota.) Telefon : József 304-55, 381-13. Kalivoda és Róth, VII, Rottenbiller­utcza 66. Kánitz C. és fiai, V, Dorottya-u. 8. Tel. T 231—60. Károlyi György, IV, Türr István-u. 8. — Jánosné, VI, Andrássy-út 79. Kaufmann Ábrahám és társai, II, Margit-körút 52. Kelemen Ilona, VII, Hernád-u. 37. Kemény Jenő, VIII, Rökk Szilárd-u. 7. sz. Keresztény főiskolai hallgatók «Cen­trum» fogyasztási szövetkezete, VIII, Baross-utcza 52. Kertész Márk, VII, akáczfa-u. 28. Kiss Dezső, VIII, örömvölgy-u. 1. Klein Adolf Ábris, VI, Andrássy-út 50. — Sándor, I, Horthy Miklós-út 37. — Sári, VI, Szondy-u. 60. — Sarolta, VI, Munkácsy-u. 31. — Vilmos, VII, kertész-u. 33. Kollárik Aladár, VII, nagydiófa-u. 27. Komáromy Károly, I, Attila-krt 2. Komlós Arnold, V, nádor-u. 28. — Salamonné, IX, Ferencz-krt 16. Kompolti M. és társa, VII, dob-u. 59. Kondor Izor, V, Lipót-krt 1. Kopátsy Ignáczné, özv., VIIL jáz­min-uteza 7. Kórádi Mihály, IX, mester-u. 21. Környei Aladár, VI, Izabella-u. 43. Körös Dezső, VI, Teréz-krt 25. Kröszl Jánosné, özv., I, alagút-u. 4. Kunstädler Marcell, VII, Thököly­út 53. Kunstädter Vilmos, VIII, József-krt 7. — Vilmos, VIII, Conti-u. 38. — Vilmos, I, budafoki út 9/11. Tel. J 58. Landau József, VIII, József-krt 48. Langer Mór, VI, király-u. 10. László Béla, VII, nagydiófa-u. 26. — Jenő, IV, váczi u. 42. Leichtner Mórné, II, széna-tér 7. Laufer Gábor, VI, király-u. 100. Leitner M. L. és fia, V, Vilmos csá­szár-út 18. Lengyel Hugó, IV, Veres Pálné-u. 31. Leutwyler Ferencz, VIII, Tisza Kál­mán-tér 3. Lohonyai Jenő, VI, Vörösmarty-u. 35. Lóránt János, VIII, szigetvári u. 17. Löwy Mór, VII, Dembinski-u. 36. Lusztig Miksa, VII, kertész-u. 18. — Mór, VII, Erzsébet-krt 54. — Sándor, VII, Ilka-u. 35/6. Martinék Dezső, X, bihari út 1. Medvei Emiiné, VI, hajós-u. 14. Meisch Lajos, Sternberg és társa ut., VII, Rombach-u. 8. Meisel Simon és társa, VI, Szondy-u. 29 sz. Mersits és Moskovits, VI, lovag-u. 3. Mihálkovics Krisztin, IX, mester-u. 43. sz. Mikenbrün Henrik, VI, Szinyei Merse­26 sz. Molnár M. Emil, I, Krisztina-tér 2. Müller Dávid, IX, közp. vásárcs. Nagel Sándor, VIII, Baross-u. 4. Nagy Lajos, VIII, Conti-u. 8. — Pálné, VII, Egressy-út 104. Németh Jánosné, VIII, agteleki u. 4. Neuer Márton, VIII, Mária Terézia­tér 5. Neuhauser Zoltán, III, Lajos-u. 26. Neumann Hugó, VI, Csengery-u, 49. — Márton, VII, Klauzál-tér 13. — Zsigmondné, IX, üllői út 83. Oesterreicher Gyula, VI, Szondy-u. 28. sz. «Palladis» könyv-, papír- és írószer­kereskedelmi vállalat, V, honvéd­utcza 10. Paszternák Ferencz, VI, Lehel-u. 14. Pauker Mór, V, Vilmos császár-út 60. Paulovics Gyula, «Comptoir», VIII, Mátyás-tér 17. Politzer Vilmos, VII, Thököly-út 12. Pilitzer és Markbreiter, «Universal» papír- és irodafeleszerelési szak­üzlet, VI, nagymező-u. 41. Pintschof Károly, V, Erzsébet-tér 2. Polacsek Jenőné, IV. muzeum-krt 21. Pollák Gyula, IX, Ferencz-krt 30. Poper Sándor, VIÍ, Peterdy-u. 11 ja. Raiz József, VIII, fhg Sándor-u. 17. Rauschburg Simon, VII, dohány-u. 94. sz. Rázsó Manó, VIII, vas-u. 5* Rényi Mária, VII, murányi-u. 12. Reichen berg Géza, VI, gróf Zichy Jenő-utcza 39. Rein Györgyné, özv., IX, közp. vá­sárcsarnok. Reinitz Mayer, VIII, Rákóczi-út 51. Reisz Dávid, VI, Hungária-krt 95. Rigler József Ede papírnemügyár részvénytársaság VI., Rózsa-utcza 55. Tol.: T 250-53, -54, -55. Városi raktárak : V., grőf Tisza tstván-utcza 14. Tel. T 223-48. IV., Váczi-utcza 33. Telefon: T 206-17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom