Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

TörvényszékiÜeg 512 Bejegyzett ozégek. foglalkozó üzlettulajdonosok. Ónálló czégjegyzés, II, csalogány-u. 50. Gassner Dávid fiai, David Gassner's Söhne, társt. Gass­ner Pál ós Gassner Alfréd, szőnyeg- ós kárpitoskellék­keresk. Önálló czégjegyzés, "VI, Vilmos császár-út 15. Tel. T 227—73. Gassner Testvérek, Brüder Gassner, czégb. Gassner Vic­tor, kézműárukereskedő, TV, Vörösmarty-tér 2. Tel. T 205-85. Gát Lipót, czégb. Gát Lipót, konfekczió-, divatárú- és és szőrmeárúkereskedéssel foglalkozó üzlettulajdonos, IV, Ferencz József-rkpt ! 6. Gáti és Társa, társt. Gáti Salamon ós Gáti Salamonné, szül. Oblatt Hermin, ékszer-, óra- és diszműkereske­dök és bizományosok. Önálló czégjegyzés,VHI, Szent­királyi-u. 3. Gattein Ede, czégb. Gattein Ede (Éliás), liszt-, gabona- és fakeresk., n, retek-u. 9. Tel. T 135-01. Gattein Henrik, czégb. Gattein Henrik, liszt- és gabona­kereskedő, HE, bécsi út 50. Tel. L 966—17. Gattyán Pál, kövezőmester és útépítő vállalkozó, czégb. Gattyán Pál, YH, István-út 5. Gaumont Leon, czégb. Leon Gaumont, vetítőgépek, mozgófónykópek, valamint fényképészeti és kinemato­grafiai czikkek eladásával foglalkozó üzlettulajdonos. Czégv. Sc huch mann Antal. Főtelep : Páris, fióktelep : Budapest, VHI, Bökk Szilárd-u. 20. Tel. J 301—01. és J 335-01. Gauzer Sándor, czégb. Gauzer Sándor, mezőgazd.. bánya, vegyi és ipari termék, élelmi és házt. czikk, élő állat és állati termékkereskedő, VHI, nap-u. 10. Gavalevits és Társa, 1. Therapia kötszergyár. Gavotte, czipőkészités, Fehér Zoltán, czégb. Fehér Zol­tán, czipőkészitéssel, továbbá bőr-, czipő- és czipész­kellékárú árusításával foglalkozó üzlettulajdonos, VI, Hunyadi-tér9. Tel. L 994—25. Gazda József M., czégb. Gazda József M., gabona és ter­mény ügynök, V, Mária Valéria-u. 10. «Gea» vegyészeti- és kozmetikai laboratórium, Braun Sándor, czégb. Sámuel Sámuel, hajmosópor, illatszer és sósborszesz készítésével foglalkozó üzlettulajdonos. VIH, kőris-u. 28. Gebauer Jenő, czégb. czégb. Gebauer Jenő, tőzsde- és bankbizományos, VI, Szabolcs-u. 29. Gebauer József, Josef Gebauer, czégb. Gebauer József, kávés, I, fehérvári út 1. Özv. Gebauer Károlyné, előbb özv. Zigury Béláné, gyász­kocsi kölcsönző vállalata, czégbirtokos özv. Gebauer Károlyné, előbb özv. Zigury Béláné, szül. Grimm­Köncs Mária, gyászkocsi kölcsönző üzlettulajdonos, VEI, Baross-u. 57. Tel. J 302—90. Gebauer Testvérek, czégb. Gebauer Béla, kávésiparüzlet­tulajdonos, I, fehérvári út 1. Géber Ignácz, czégb. Géber Ignácz, kávéházi iparüzlet­tulajdonos, VIII, Bákóczi-út 57la. Géberth Károly, aranyozó, czégb. Géberth Károly, ara­nyozó iparüzlettulajdonos, VI, Csengery-u. 64. Gebhard József, Josef Gebhard, czégb. Gebhard József, fűszerkeresk., m, fő-tér 2. Tel. J 623—57. Gebhard Bezső utódai, czégb. Schachenhofer Adolf műszaki czikk és szerszámkereskedő, VI, Vilmos császár-út 21. Tel. T 226—94. Gebrüder Mintz, lásd Mintz. Gecsovics Vilmos, czégb. Gecsovics Vilmos, borkeres­kedéssel foglalkozó iparüzlettulajd.,VH, dob-u. 35. Gecső Jenő, oki. mérnök és társai műszaki és keresk. vállalata, czégb. Gecső Jenő, műszaki cikkek, gépek és automobilkereskedő, V, Rudolf rakpart 10. Tel. T 287—22. Géczy Ferencz, vadkereskedő, czégb. Géczy Ferencz, IX, közp. vásárcsarnok. 56-57. Gedeon Testvérek, társt. Gedeon Andor és Gedeon Tibor, bor, gyümölcspálinka, szeszáru kereskedők. Önálló czógjegyzés, VH, szövetség-u. 9. Tel. J 314—30. Gedeon és Kont, czégbirt. Páriss József, oki. gépész­mérnök, gépügynökségi ós gőztóglagyártási üzlettulaj­donos, V, Lipót-körút 13. Tel. T 226—34. Gedő Árpád dr., bankbizom., czégb. dr. Gedő Árpád, VI, nagymező-u. 35. Tel. T 115—20. Ge_duldiger Hugó, társt. Geduldiger Hugó és Geduldiger Ödön, vésnökök. Önálló czégjegyzés, VI, Vilmos csá­szár-út 17. Tel. T 228-95. Geel testvérek, lásd Gutenberg-Ház. Gegner és Weinmann, társt. Gegner Lajos és Weinmann Lipót, házt. és konyhafelszerelési czikk kis- és nagy­kereskedők. Együttes czégj egyzés,VH, murányi-u. 14. Geider Károly, czégb. Geider Károly, tüzifaapritó (gőzfa­vágó), illetve tűzifakereskedő. Czégv. Klein Vilmos, V, visegrádi u. 98. Geiger Árpád, czégb. Geiger Árpád, értékpapír keresk., VI, nagymező-u. 10. Geiger Béla, czégbirt. Geiger Béla, vasárú-, műszaki-, halászati- és vadászati czikkekkel kereskedő, Újpest, tól-u. 36. Geiger Géza, czégbirt. Geiger Géza, juta- és kenderárú ügynöki iparüzlettuL, V, alkotmány-u. 31. Tel.T 102-89. Geiger József, czégb. Geiger József, kötött, szövött és rövidáru kereskedő, VH, király-u. 3. Geiger M., czégb. Geiger Mór, hangszernagykereskedő, VI, nagymező-u. 37—39. Tel. T 225—61. Geiger Rezső dr., czégb. dr. Geiger Rezső, értékpapír­kereskedő, V, Báthory-u. 10. Tel. T 297—05. Geiger Testvérek, társt. Geiger Imre és Geiger Sándor, illatszer, kölnivíz, hajvizek, hajszesz, szájvíz, púder, brillantine, fogpor, fogpaszta, pirosító, körömfénye­sitő, kézfinomító krém, hajmosószerek készíté sév el foglalkozó üzlettulajdosok. Önálló czégjegyzés, VL11, Baross-u. 112. Tel. J 342—34. Geiger Vilmosné, szül. Tóth Zsófia, czégbirt. Geiger Vilmosné, szül. Tóth Zsófia, gyümölcs- és élelmiszer­árusító, IX, Központi vásárcsarnok. Geiger és Társai, czégb. Geiger Mór Béla, bank- és pénz­váltó üzlettulajd., V, Arany János-u. 7. Tel. L 982—55. Geiringer Arnold, czégb. Geiringer Arnold, reklámvál­lalat üzlettulajd Czégvezetők Sternberg Pál, Geiringer Miksa, Geiringer Lajos, VI, Szinyei Merse Pál-u. 43. Geiringer Gy.-né, czégb. Geiringer Győzőné, szül. Klin­ger Gizella, úri- és nőidivatárú kereskedő, IX, Ranol­der-u. 1. Geiringer Testvérek, betéti társaság, beltag: Geiringer Miksa, bank- és pénzváltó üzlettulajdonos, czégv. Geiringer Lajos, VH, Rákóczi-út 60. Geiringer Ödön Géza, czégb. Geiringer Ödön Géza, kö­zönséges czukorka készítésével foglalkozó üzlettulaj­donos, IX, páva-u. 31. Geiringer Vilmos, czégb. Geiringer Vilmos, úri-, női-, divatárú, konfekció-czikkek kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonos, IX, Ferencz-krt 14. Geizler I. H., czégb. Geizler Izsák Hersch, ágy- és disz­toll kereskedő, VH, Thököly-út 26. Geittner ós Rausch, Geittner & Rausch, társt. Rausch Aladár és Lemle János. Czégvezető Rausch Aladárné szül. Wikus Karolin, továbbá ketten-ketten együt­tesen Szabó Ernő, Kránex Lajos és Tóth G. Lajos. Iroda: VI, Andrássy-út 18. Tel. T 228—77 és 158—52. Gelb Ferencz. czégb. Gelb Ferencz, férfiszabó, V, Arany János-n. 8. Tel. T 134 -48. Gelb Ignácz bankbizományos, czégb. Gelb Ignácz, bank­bizományi és értékpapirkereskedői iparüzlettulaj d., V, Vilmos császár-út 40. Gelb József, czégb. Gelb József, bankbizományos, IV, muzeum-körút 27. Gelb Juda, czégbirt. Gelb Juda, vendéglői ós kávéházi üzlettulajdonos, VI, Teréz-krt 43. Gelb Móricz, borügynök, czégbirt. Gelb Móricz, VH, Rákóczi-út 68. Gelbmann Márton, czipőkereskedő, czégb. Gelbmann Márton, VI, gyár-u. 7. Geldner R., társt. Geldner Reinhold János és Geldner Aladár Ottó. Önálló czégjegyzés. Üvegcsiszoló, üveg­hajlitó és diszműüvegezési ipartelep, IX, tűzoltó-u. 22. Tel. J 309-97. Gelei Vilmos, úridivat- és katapüzlet, VI, Andrássy­út 43. Tel. L 966—77. Géllai Salamon, czégb. Géllai Salamon, borkereskedő, VI, király-u. 20. Geller József, czégb. Kauser Árpád, könyvkötő és papír­kereskedő, IV, váczi u. 70. Tel. J 402—46. Gelléri József, 1. Budapesti pénzszekrény- és tresorgyár. Gellóri Géza, gabonabizományos és ügynök, VI, Ben­czúr-u. 6. Fiók: Bécs. Gelléri Zoltán és Társa, beit. Gelléri Zoltán, fűszer- és gyarmatáruk., exportjával és importjával foglalkozó üzlettulajd. Önálló czégjegyzés, IX, soroksári út 44. Tel. J 460—58. Gellért Dezső, czégbirt. Gellért Dezső, czipőkereskedő, VI, Szinnyei Merse Pál-u. 41. Gellért Henrik, czégb. Gellért Henrik, lisztkereskedő, VH, Garay-u. 41. Gellért Henrik, értékpapirkeresk., czégb. Gellért Henrik, VI, hajós-u. 7. Gellért Hugó, czégb. Gellért Hugó, értékpapirkereskedő, VI, Podmaniczky-u. 5. Gellért Jenő, fűszer-, termény- és gyarmatárúkereskedő, czégb. Gellért Jenő, fűszer-, termény- és gyarmatárú­kereskedéssel foglalkozó üzlettulajdonos, VH, Garay­utcza 40. Özv. Gellért Józsefné, üveggyári kópv.,VH, Damjanich­utcza 36. Gellért Leó, értékpapirkereskedő, czégb. Gellért Leó, IV, Petőfi Sándor-u. 9. Gellért Ödön, értékpapirkereskedő, czégb. Gellért Ödön, VH, telep-u. 23. Gellért, kefe-, meszelő-, ecset- és seprőipar, Robicsek György és Társa, czégb. Robicsek György, kefe, me­szelő, ecset és seprők (készítésével) gyártásával fog­lalkozó üzlettulajdonos, VHI, József-u. 16—18. Tel. J 412-67. Gellért Lipót, értékpapír- és bankügynöki bizományi üzlettulajdonos, VI, Szondy-u. 84. Gellért és Társa, czégb. Krausz Jenő, textilkereskedő, I V, Zrinyi-u. 18. Tel. T 126—62. Gellmann és Müller, társt. Gellmann Móricz és Müííer Jónás, paplankészitő üzlettulajdonosok. Együttes czég­jegyzés, VH, Wesselényi-u. 55. Gellner Siegfried, Siegfried Gellner, czégbirt. Fleischer Hermann, czukorgyártási üzlettulajd., czégvezetők: Bán Imre, Fleischer Tibor, Fleischer István, Vm, szigony-utcza 21. Tel. J 324—24. Gelsinger Károly, czégbirt. Gelsinger Károly, fűszer és csemegekereskedő, I, fehérvári út 58. Gelsinger Testvérek, társt. Gelsinger Károly és Gelsinger Miklós, fűszer- és csemegekereskedők. Együttes czég­.. jegyzés, I, fehérvári út 58. Özv. Gemeiner Istvánné és fia, társt. özvegy Gemeiner Istvánné, szül. Schirling Rozina és Gerő István, tej, tejtermékek, vaj, turó, sajt, tojás, péksütemény s egyéb élelmiszereket elárusító iparüzlettulajdo­nosok. Együttes czégjegyzés,Vm, szigetvári u. 18. Gemeiner József, czégb. Gemeiner József, kézműárú, kis- és nagykereskedő, VH, Dembinszky-u. 28. Gémes Lipótné, czégb. Gémes Lipótné, szül. Löwenherz Irma, fényképészeti üzlettulajdonos, IV, váczi u. 11/6. Gémes Mór, czégb. Gémes (Mózes) Mór, papirnyomtat­vány és irodafelszerelési czikkekkel kereskedő, IX, Bakáts-tér 2. Tel. J 323—82. Gencsi József, czégb. Gencsi József, kalap, férfi- és női divatárú, továbbá fehérnemű adás-vételének közve­títésével ügynöki és bizományi üzlettulajdonos, IX, Ferencz-krt 43. Georgiades Athanas, czégbirtokos Georgiades Athanas, gyarmatárú, fűszer, szappan, zsiradékok, gyertya, zárt tartályban szesz, konzervek ós szőnyegekkel kereskedő, V, bálvány-u. 24. Géptörlőanyag gőzmosóda, Kemény és Társa beit. Ke­mény Zsigmond, gőzmosóda üzlettulajdonos, IX, so roksári út 42—44. Gera Lajos Fiai, társt. ifj. Gera Lajos és Gera Gyula Béla, asztalos-iparüzlettulajdonosok. Önálló czég­jegyzés, VHI, óriás-u. 35. Tel. J 370 -20. Gera és Spulnik, társt... Gera Gyula és Spulnik István, műtalpbőrkészitők. Önálló czégjegyzés, VHI, szigony­utcza 20. Gerber Andor, czégb. Gerber Andor, bankbizományi iparüzlettulajdonos, IV, molnár-u. 10. Gerber József czégb. Gerber József, épitési anyagkeresk., H, Szász Károly-u. 4. Tel. L 981—44. Gerber Sándor, értékpapirkeresk., czégb. Gerber Sándor, V, mérleg-u. 4. Gerber és Virány, közk. társ., társt. Gerber Ferencz és Virony László, harisnyakészitők, együttes czégjegyzés, VI, agyag-u. 100. Gerbner József, czégb. Gerbner József, értékpapirkeres­kedő, VH, Szabó József-u. 21. Tel. J 444—93. Gordonovits Aladár, czégb. Gerdonovits Aladár, érték­papirkereskedő, VH, alsóerdősor-u. 10. Geréb A. Ármin, czégb. Geréb Áron (Ármin), a 3678/917. sz. M. E. rendelet 13. §-ában felsorolt czikkek kivite­lével, vasáruk kicsinyben és nagyban való kereskedé­sével foglalkozó üzlettulajd., VI, Podmaniczky-u. 57. Tel. T 128—78. Geréb Gyula, czégb. Geréb Gyula, órás és ékszerész, Vm, népszinház-u. 53. Gereben Béla 1. Coopyng Office. Gereben Márton, czégbirt. Gereben Márton, automobil­üzem és felszerelési czikkekkel ügynöki üzlettulajd., VI, Liszt Ferencz-tér 19. Gereben és társa, társt. Gereben Márton, Rosenfeld Miklós, automobil javitó kereskedők. Önálló czég­jegyzés, VI, gr. Zichy Jenő-u. 32. Tel. T 216—37. Gerenday A. és fia, czég b. Gerenday Béla, sirkő- és mű­emlékkereskedő, Vm, fiumei-u 7. Tel. J 315—54. Gerendai Gyula, czégb. Gerendai Gyula, bank-, váltó- és tőzsdebizományos,Vm, józsef-krt 31/6. Tel. J 455—83. Gerera A., czégb. Gerera Ávrám, keleti szőnyeg- és mű­kereskedő, IV, Eskü-út 5. Tel. J 446-27. Gerevich Géza, oki. gépészmérnök, tűzifa és szénkeres­kedése, czégb. Gerevich Géza, X, Kőbánya, alsópu. Gerey Gyula dr., czégv. dr. Gerey Gyula, értékpapir­kereskedő, IV, Ferencz József rpt. 13—15. Gerey Lajos dr., czégb. dr. Gerey Lajos, értékpapír­kereskedő, IV, vámház-krt 4. Gergely A., hiteltudósitó, czégb. Gergely Adolf, a köz­életben Antal, V, újpesti rpt. 6la. Tel. L 983—69. Gergely Adolf, Ádolf Gergely, czégb. Gergely Adolf, mű­szaki czikkekkel és olajjal kereskedő, czégv. Gergely Adolfné, V, pannonia-u. 23. Tel. L 905—63. Gergely Béla, czégb. Gergely Béla, bankbizományi ipar­üzlettulajdonos, V, nádor-u. 28. Gergely Dezső, czégb. Gergely Dezső, műszaki gép- és szerszámkereskedéssel foglalkozó üzlettulajdonos, V, Balaton-u. 10. Tel. T 141—09. Gergely F. Ferencz, czégb. Gergely F. Ferencz, szesz­bizományi üzlettulajd., VI, szív-u. 63. Tel. L 966—16. Gergely Győző, czégb. Gergely Győző, mezőgazdasági termény, őrlemény és lisztkereskedéssel kereskedelmi tevékenységet folytató, illetve a nevezett czikkek áru­sításával foglalkozó iparüzlettulajd., V, Csanádi-u. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom