Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Tttrvénysaékileg 513 Bejegyzett ezégek. Gergely Imre, szénnagykereskedő, czégb. Gergely Imre, szén, koksz, faszén és tűzifaczikkeket fogyasztók és to­vábbárúsitók részére való árusításával foglalkozó ipar­üzlettulajdonos, n, báró Lipthay-u. 7. Tel. T 140 -74. Gergely István, czégb. Gergely István, paszomány, kötött, szövött, rövid és divatáru czikk kereskedő, V, bálvány-u. 16. Gergely Károly, czégb. Gergely Károly, gépkereskedő és gummiabroncsjavitó üzlettulajd., V, személynök­utcza 25. Tel. T 212-69. Gergely Mór, czégbirt. Gergely Mór, a 3678/918. M. F. sz. rend. 13. §-ában foglalt közszükségleti czikkek ki­vételével, műszaki czikkek kereskedésével foglalkozó iparüzlettulajdonos, YI, Eötvös-u. 37. Gergely Testvérek, czégb. Gergely Mór lakatos- és bádo­gos iparüzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, YH, szövetség-u. 36/a. Tel. J 314—95. Gergely Péter, czégb. Gergely Péter, szövött- és rőfös­árú kereskedő, IV, váczi u. 34. Gergely Rezső, czégb. Gergely Rezső, kalap-, szőrme- és szűcsárúkereskedéssel foglalkozó üzlettulajdonos, IY, Gerlóczy-u. 11. Tel. T 126-82. Gergely Yilmos, czégb. Gergely Yilmos, czipő és czipő­kellék kereskedő, IV, korona-n. 2. Gergely és Goldschmidt, Gergely & Goldschmidt, társt. Gergely Vincze és Goldschmidt Frigyes, gabonabizo­mányi üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, V, Zol­tán-u. 6. Tel. T 131-07. Gergely és Horváth,.. társt. Gergely Ró bert, Horváth János, czipőkeresk. Önálló czégjegyz.VHI, József-u 29. Gergely és Lorber, szénnagykereskedők, czégb. Gergely Imre, Lorber Akos, szén, koksz, faszén és tűzifa áru­czikkekkel kis- és nagykeresk., együttes czégjegyzés, VI, északi teherpályaudvar. Tel. L 969—72. Gergely és Bácz, társt. Gergely Ödön és Rácz Sándor, paszomány-, kötött-, szövött-, rövid- és divatárúkeres­kedők. Önálló czégj., V, bálvány-u. 16. Tel. L 981—86. Gerhardt Manó, czégb. Gerhardt Manó, ezüstműves, VH, Kazinczy-u. 45. Tel. J 460—33. Gerhardt és Szamek, társt. Szamek Ferencz és Szamek Mih ály, lakatos iparüzlettulajdonosok. Önálló czégj., VHI, koszoru-u. 10. Tel. J 326—12. Gérics Flórián, czégb. Gérics Flórián, tejtermék és tojás­kereskedő, Vn, sip-u. 17. Gerlai József, czégb. Gerlai József, bankbizományos, VH, Damjanich-u. 19. y Gerlai Vilmosné, 1. Perfekt gépiró és sokszorosító iroda. Gerlei Endre, czégb. Gerlei Endre, bank- és értékpapir­Dizományi iparüzlettulajdonos, VŐ, Erzsébet-krt 52. Gerlóczy Gedeon, oki. épitész, épitőm., czégb. Gerlóczy Gedeon. Czégv. Bogdánfy Géza, VH, Erzsébet-krt 13. Tel. J 358—98. Gerlóczy József, bankbizományi üzlete, czégt. Gerlóczy József,bank- é s értékpapirbizományi és ügynöki üzlet­tulajdonos, Vm, Baross-tér 14. Tel. J 358—55. Germann Frigyes, czégb. Germann Frigyes, órásüzlettu­lajdonos, IV, Apponyi-tér 1. German Jenő, szállodai iparos, H, lánczhid-u. 12. Tel. 40—29. Germania betéti társaság Fischer J. és társa, Germania Komandit Gesellschaft J. Fischer & Comp., belt. Fischer Jakab, németországi áruk és gyártmányok forgalomba hozatalával foglalkozó üzlettulajdonos. A czéget a beltag önállóan jegyzi, IV, Kossuth Lajos­utcza 14-16. Tel. J 423-96. Germania gépkereskedelmi társaság Korányi Győző és Társa,társt Korányi Győző és Korányi Győzőné, szül. Grünfeld Elza, mezőgazdasági gépek saját számlára való és bizományi eladásával foglalkozó üzlettulajdo­nosok. Önálló czégjegyzés, VH, Damjanich-u. 36. Germanos Gyuláné és társa, társt. Germanos Gyuláné, szül. Fischer Malvin, Germanos Gyula, kész nőifelöltő, konfekczió- és ruhaárú kereskedők. Önálló czégjegy­zés, IY, Károly-körút 28., városház épület. Germanus Sándor, czégb. Germanus Sándor, bőrkeresk., VI, Paulay Ede-u. 49. Tel. T 120—78. Germeshausen Alajos, czégb. Germeshausen Alajos, értékpapirkereskedő, VH, röppentyű-u. 71. Gerő Albert, maradékáruház, czégb. Gerő Adolf, VT, Andrássy-út 6. Tel. L 903—74. Gerő Dezső, czégb. Gerő Dezső, épitési anyagok, neve­zetesen czement, mész, gipsz, czementcső, czementlap, cserépkereskedéssel foglalkozó üzlettulajdonos, V, Li­pót-krt 24. Gerő Gábor, czégb. Gerő Gábor, zöldség, burgonya és gyümölcskereskedő, X, közp. vásárcsarnok. Gerő, Gárdony és Deutschländer, társt. Gerő Nándor, Gárdony Tivadar Hugó és Deutschländer Dezső, bank­és értékpapirbizományosok. Együttes czégjegyzés, V, Dorottya-u. 11. Gerő Gyula, borbizományos, czégb. Gerő Gyula, VT, mozsár-u. 12. Tel. T 241—21. Gerő Manó. czégb. Gerő Manó, vaselin, bőrzsir, ásvány­olaj termékek és vegyészeti czikkek előállításával fogl. iparüzlet, VI, kartács-u. 14. Tel L 999—77. Gerő Márton, budapesti alj, bluz, pongyola- és ruha C'zím- és lakásjegyzék 1928. I. áruháza, czégb. Gerő Márkusz (Márton), úri- ós női-. divatkereBkedő, VI, király-u. 22. Tel. L 964—62. Gerő Mórné, lásd «Julia» áruház alatt. Gerő N. Nándor, czégb. Gerő Náthán Nándor, bádogos és vizvezetékszerelő üzlettulajdonos, VH, Alpár-u. 8. Tel. J 315—29. Gerő Nándor, értékpapír- és bankbizományos, czégb. Gerő Nándor,értékpapír- és bankbizományi üzlettulaj­donos, V, Dorottya-u. 11. Gerő Budolf, czégb. Gerő R udo lf, Játék, diszmű, kötött­és szövöttárú kereskedő, Vili, József-krt 43. Gerő Sándor, 1. «Fáklya» könyvkiadó vállalat. Gerő Zsigmond, czégb. Gerő Béla, bádogos, Újpest, korvin-u. 3. Tel. L 971—41. Gerő Testvérek, háztartási-, pipere- és illatszerüzlete, társt. Gerő Adél Janka és Gerő Bóza, háztartási, pi­pere, illatszer, kefe, fésű, aczél, játék és díszműáruk­kal kereskedők. Önálló czégjegyzés, VH, Bákóczi út 76 és 86. Gerő és Fenyvesi, czégb. Gerő Izidor és Fenyvesi Adolf, uri és női divatáru k-reskedök. Önálló czégjegyzés. Vm, Baross-u. 75. Tel. J 441—62. Gerő és Friedmann, társt Gerő Endre és Friedmann Sándor, czégv. dr. Gerő Ottó, nemzetközi szállítók, V, honvéd-u. 38. Gerő és Lukács, közk. társ., társt. Gerő Mór és Lukács Miklós, divatczikk kereskedők. Együttes czégjegyzés, VH, dob-u. 16. Gerő Fülöp és Társa, czégb. Baracs Lajos, bank­pénzváltó üzlettulajdonos,V, sas-u. 29. Gerő és Győry, czégb. Gerő (azelőtt Gottlieb) Mór, la­katos iparüzlettulajd.,VH, Elemér-u. 31.Tel. J 314—33. Gerő István és Blahó Mihály, társt. Gerő István és Blahó Mihály, üzlet- és ház, adás-vételi ügynökök. Együttes czégjegyzés, V, Wekerle Sánd r-u. 23. Gerő és Társa, ,/tarst. Gerő Ignácz és Spiegel József, czipőkeresk. Önálló czégjegyzés, VI, Teréz-krt 24/b. Tel. L 966—37. Gerő és Társa, czégb. Gerő Ignácz, kefe-, kötszer-, pipere­és illatszerárú keresk., VI, király-u. 24. Tel. T 118—' Gerő és Vajda, .társt. Gerő Dávid és Bokor Imre, fórfi­ruhaészitők. Önálló czégjegyzés, Y, Dorottya-u. 11. Tel. T 236—88. Gerőffy Zoltán, értékpapirkereskedő, czégb. Gerőffy Zol­tán, VI, Bajza-u. 46. Gerstenberger és Arvé, oki. építészek és építőmesterek, társt. Gerstenberger Ágost és Arvé Adolf. Önálló czég­jegyzés, IX, Lónyay-u. 17. Tel. J 404-06. Gerster és Megyeri,társt.Gerster Béla és MegyeriFerencz, épitéei vállalkozók. Önálló czégj., IX, Lónyay-u. 7. Gerstl Emánuel, porczel lán- és üvegárú gyári raktára, czégt. Gerstl Emánuel, VJULi, Tisza Kálmán-tér 2. Tel. J 352—04. Gerstl Sándor, társt. Gerstl Sándor és Gerstl Bezső, szappanos és gyertyamártó iparüzlettulajdonosok. Ön­álló czégjegyzés, IX, Szvetenay-u. 18. Tel. J 346—92. Gerstl Sándor Ferencz, czégt. Gerstl Sándor Ferencz, telepnélküli fakereskedóssel foglalkozó üzlettulajdo­nos, V, Gizella-tér 3. Gerstl és Fischer, társt. Fischer Arthur,Gerstl Emánuel, bútor export-import ker eskedők és butoráru ügynökök. Önálló czégjegyzés, VUL1, Tisza Kálmán-tér 2. Gerstmann Gyula, czégb. Gerstmann Gyula, értékpapir­kereskedő. Czégv. Friedmann Arnold, V, Zoltán-u. 10. Gerstner József polgári és katonai szabó, czégb. özv. Gerstner Józsefné, polgári és katonai ruhaszabó-üzlet­tulajdonos, IV, molnár-u. 20. Tel. J 451—00. Gertler Béla, czégb. Gertler Béla, fűszer-, hüvelyes- és gyarmatárú kereskedő, VT, Szondy-u. 96/6. Gertler Rezső fényképészete, czégb. Gertler Rezső, fény­képész, grafikai és tájfényképész iparüzlettulajdonos, YH, Szövetség-u. 35. Gertler Samu,czégb. Gertler Jesaia máskép Samu, olaj és műszaki czikkek árusításával foglalkozó üzlettulajd., VI, Eötvös-u. 39. Geschmeg István, könyv- és papírkereskedő, czégb. Geschmeg István, VIH, práter-u. 14. Gesmay Lipót, czégb. Gesmay Lipót, fa, szén és épitési anyag kereskedő, V, Lipót-krt 29. Tel. T 149-08. Gessner Testvérek, társt. Gessner József és Gessner Béla, fűszer- ós csemegekereskedők. Önálló czégjegy­zés, VI, Izabella-u. 50. Geszti Károly, export-import, czégb. Geszti Károly, mű­szaki czikk export-import keresk., VH, dohány-u. 68. Getreuer Károly, Karl Getreuer, czégb. Getreuer Károly, termény bizományi üzlettulajd., V, koráll-u. 12. Geyer Albert dr., czégb. dr. Geyer Álbert, értékpapirk., V, nádor-u. 21. Gévay Károly, czégb. Gévay Károly, fűszerkeresk., VLLL, Berzsenyi-u. 4. Gfrerer, Schoch és Grossmann, épitési vállalat, társt Schoch József és Grossmann Vilmos, vasbeton épitési vállalkozók. Együttes czégjegyzés, YI, Andrássy-út 24. Tel. T 223—86. Gichner, Bárdos és Celárius, társt. Gichner János, dr. Bárdos Sámuel és Celárius Gábor, réz- ós vasbutorok, autóalkatrészek, továbbá a 3678/1917. M. É. sz. rend. 13. §-ában foglalt korlátozással műszaki czikkek gyár­tásávál .foglalkozó üzlettulajdonosok. Czégv. Bárdos Hugó. Önálló czégjegyzés, YH, Miksa-u. 16, VH, Er­zsébet-krt 37. Gichner János, czégb. Gichner János, paplanos ós kár­pitos-iparüzlettulajd.,VH, Erzsébet-körút 20. Tel. JÓZS. 416-98 és J 408-40. Giedion J., budapesti fióktelepe. Főtelep : Wien, czégb. Luis Jacobi, gépkereskedő. Helyi képv. Bévai Jenő, czégjegyző. Fiók: Budapest, V, Katona József-u. 21. Giergl Henrik, utóda Fischer Emil, czégb. Fischer Emil, porczellán- és majolika-gyáros, TV, bécsi u. 1. Tel. T 203—66. Gilerfszky Gyula, czégb. Gilerfszky Gyula, óra. órakellék, szerszám és ékszerkeresk., IV, Petőfi Sándor-u. 10. Gillár ós Klimm, társt Gillár Ilona, Klimm Károly, Klimm Nándor és Gillár József, kőfaragó iparüzlet­tulajdonos. Együttes czégjegyzés, I, németvölgyi út 70. Ginter József és Társa, társt. Ginter József és Klein Ig­nácz, paplan- és derékaljkészitő üzlettulajdonosok. A czéget egyedül Ginter József jegyzi, Vm,VayÁ.-u.7. Tel. J 371—32 Giridele János, czégb. Korma Mihály, fűszer-, csemege-, gyümölcs-, gyarmat- és anyagárú,bor,sör, likőr, pezsgő s egyéb szeszes italok zárt palaczkokban való keres­kedésével foglalkozó üzlettulajd., VI, Andrássy út 66. Girardi A. és testvérei, beltagjai: Girardi Adolf és Girardi Anna,férjezett Pauling Lászlóné, tégelyekben olvasztva érczöntő és érczesztergályozó üzlettulajdonos. A czég a beltagok által együttesen jegyeztetik, VI, lőportár-u. 12. Tel. T 225—36. Girardi József, czégb. Girardi Tibor, női ruha- és divat­árukereskedő, IV, Petőfi Sándor-u. 1. Tel. T 209 —50. Gissinger Frigyes és Társa, czégb. Gissinger Frigyesné, szül. Porász Ilona, bakancsfűző- és ostorszij gyárilag való előállításával foglalkozó üzlettulajdonos,VI, Vas­vári Pál-u. 1. Gitling C. utóda, Schill Irma, czégb. Schill Irma, papla­nos, IV, Apponyi-tér 5. Gittinger György, czégb. Gittinger György, fűszerkeres­kedő, m, Flórián-tér 16. Tel. J 622—23. Gittinger Konrád, czégb. Gittinger Konrád, bankbizo­mányiiparüzlettulajdonos, I, alagút-u. 1. Giusti Amerigo, czégb. Giusti Ámengo, technikai ipar­czikk, gép, szövet, bútor, chemiai és vegyi czikk kis­és nagykereskedő, V, pozsonyi út 4/c. Tel. T 157—99. Gizella dobozgyár, Hunyadi Pál, czégb, Hunyadi Pál. Újpest, aradi u. 3. Tel. L 980-43. Giz ella-penzió, özv. Deutsch Hermanné, czégb. özv. Deutsch Hermanné, szül. Csókái Gizella, penziószerű szállodai üzlettulajd., IV, harisbazár 6. Tel. T 246-53. Glanz A., czégb. Glanz Adolf, festékanyag és technikai czikkek adásvételét közvetítő ügynök, VH, Szabó Jó­zsef-u. 14—16. Tel. J 380—49. Glancz Jakabné szül. Dann Bona, czégb. Glancz Jakabné szül. Dann Hona, divatárú- és vegyeskereskedő, I, al­kotás-u. 21. Glancz Lipót, czégb. Glancz Lipót, kávéházi üzlettulaj­donos, IV, Károly király-út 24. Glancz P. Pál és testv., társt. Glancz Pinkász Pál és Fényes Mór Marczell, fűszerkereskedők. Önálló czég­jegyzés, VI, Benczur-u. 35. Glancz Samuel, czégb. Glancz Samuel, borügynökségi és bizományi, valamint tarhonyakészitésével foglal­kozó üzlettulajdonos, VI, Hegedűs Sándor-u. 15. Tel. T 157—69. Glancz Sámuel 1. Akadémia pinczészet. Glasel Adolf, lásd Magyar papíráru- és vignetta gyár alatt. Glasel Henrik, czégb. Glasel Henrik, posztóügynök, V Deák Ferencz-u. 21. Glasel Lajos, lásd Magy. litográfiái és nyomdai műint. Glasel és Spitzer, közk. társ., társtagok: Glasel Zsig­mond és Spitzer Izsó, épületfa kereskedők, IX, Beőthy-u. 1. Glaser Fülöp, czégbirtokos Glaser Fülöp, kávés, VH, Erzsébet-körút 6. Glaser G. Lajos, czégb. Glaser G. Lajos, szabó-üzlet­tulajdonos, VI, nagymező-u. 28. Glaser Gyula és Társa, 1. Ferrametallia. Glaser Jenő, czégb. Glaser Jenő, juta, kender és lenárú kereskedő, czégv. Glaser Géza, VH, király-u. 3. Glaser Lajos, Ludwig Glaser, czégb. Glaser Pál, papir­keresk., V, Dorottya-u. 6 /a. Tel. T 235—80. Glaser Lipót, czégb. Glaser Lipót, porczeUán- és kerá­miai árúkkal kereskedő, IX, Boráros-tér 6. Tel. Józs, 350 - 50. Glaser M. szűcsmester, czégb. Glaser Mór Mihály, szűcs iparüzlettulajdonos, VH, dohány-u. 1. Tel. J 458—02. Glasner Gyuláné, 1. Tisztviselőtelepi könyv- ós papir­üzlet. Glasner Jenő, czégb. Glasner Jenő, bőr-, czipészkellék-, czipőfelsőrészkereskedő, Vm. Bökk Szilárd-u. 17. Tel. J 302—35. Glasner József és Antal, 1. Kissebesi gránitkőbányák. 33

Next

/
Oldalképek
Tartalom