Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - P

A'od lutf sánták \ Lakás-jegyeék, Lakás>jegyzék. Pók. Podluzsánszky Mihály, főv. altiszt, VIT, Damjanich ­utcza 29. Podluzsányi Zsigmond, tőzsdebizom., VI, Szondy­utcza 28. Podmaniczky Attila, br., gazdáik^ VI* Eötvös-u/ 14 f Tel. L 902—12. — Attiláné, br. mag., IV, múzeum-krt 41. Tel. J 65-63. — Béláné, br., özv., dohányárus, X, Pongrácz-út 17. — Gyuláné, özv., áll. nyugd., I, úri u. 3. — Horácz, báró, min. tan., IX, Lónyay-u. 46. — Nándor, czipész, VII, Hernád-u. 21. — Pál, br., lelkész, VIII, Gyulai Pál-u. 9. — Tibor, br., belgyógyász, V, Mária Valéria-u. 14. Podneczky Ferencz, szabó, VII, Huszár-u. 6. Podnirencz László, tőzsdebizom., VI, nagymező-u. 33. Podobják János, ny. vm. ir. főtiszt, VIII, Kisfaludy­utcza 16. — Kálmánné, özv., nyugd., Kispest, fő-u. 46. Podoletz Ferenczné, özv., vend., VIII, Teleki-tér 10. — Gusztáv, csónakelhelyező, I, nánási út 46. Tel. J 623—25. — István, főpénztárnok, II, erőd-u. 4. — József, (Podolecz), müvez., Pestsztlőrincz, vasút­utcza 56. — Kálmán, (Podolecz), müvez., Psztlőrincz, liliom­utcza 68. Podolszky Béláné, özv., nyugd., I, Horthy M.-út 92/94. Podovszky Ferencz, tisztv., II, lövőház-u. 6. — József, dr., banktisztviselő, II, retek-utcza 32. Tel T 244—99. Podra István, áll. vízm., VII, Dembinski-u. 46. Podrácz Lipót Boldizsár, keresk. utazó, IX, liliom­utcza 33. Podraczky, 1. Podhraczky alatt is. Podráczky Emánuelné, magánzó, IX, Márton-u. 13. Podrászky János, kőfaragó, VI, Szabolcs-u. 3/6. — Kálmán, kőfaragó, VI, Szabolcs-u. 3/6. Podrugáts Ottóné, özv., fogorv. asszisztens, II, Batthyány-u. 14. Podsztrelen Mátyás, áll. tisztv., I, verpeléti út 5. Poduska József, czipész m., II, fazekas-u. 15. — Lajos, nyomdász, IV, Kaas Ivor-u. 9. — Lajosné, pü. napidíjas, IX, Ferencz-krt 15. Podvinecz Dánielné, özv., háztulajd., VI, nagymező­utcza 33. Podziomkievicz Ferencz, ny. máv. hiv., II, Hunfalvy­utcza 9. — Irén, zongoratanárnő, II, Ilona-u. 14. — Károly, forg. adóellenőr, Psztlőrincz, fenyő-u. 5. — Stefánia, magántisztv., II, Hunfalvy-u. 9. Pofferi József, művezető, VIII, Magdolna-u. 42. — Károly, magántisztv., VIII, József-u. 32. Pogács, 1. Pogáts. Pogácsás Dezső, máv. nyugd., X, Simor-u. 4. — Menyhért, tisztv., Újpest, váczi út 77. — Ödön, üvegfúvó m., Újpest, váczi út 77. Pogány Albert, rt. czégvezető, VI, Székely Bertalan­utcza 23. — Andor, pénzint., igazg., V, Csáky-u. 36. — Antal, ny. altábornagy, I, alkotas-u. 35. — Aranka, ny. tanítónő, Újpest, István-tér 18. — Árpád, állatorvos, VI, Benczur-u. 9. — Béla, banktisztv., Kispest, Kisfaludy-u. 33. — Béla, nagykloptivai, ny. főispán, VII, dohány­utcza 77. — Béla, magántisztv., VII, murányi u. 32. — Béla, dr., müegyet. tan., I, budafoki út 8. — Béla, csebi, ny. számv. főtan., III, határ-u. 9. — Béla, újságíró,VIII, népszínház-u. 49. Tel. J 355-16. — Béláné, magánzó, V, Pannónia-u. 31. — Béláné, színésznő, VI, szív-u. 51. — Béláné, özv., színésznő, X, kolozsvári u. 37. — Bertalan, banktisztv., VII, murányi u. 32. — Brúnó, dr., banktisztv., VII, Barcsay-u. 9. Tel. J 445—09. — Dániel, tpt. czégvez., IX, Ferencz-krt 18. — Dezső, gummiárú ker., VI, Jókai-tér 8. — Dezső, ker. utazó, VII, Dembinski-u. 18. Tel. J 351—96. — Dezső, magántisztv., Újpest, Árpád-út 64. — Dezső, dr., törvényszéki bíró, V, Klotild-u. 3/a Elemér, magántisztv., VIII, József-u. 25. — Elza, magánhív., II, retek-u. 21. — Ernő, máv. főrakt., Pestújhely, Andrássy-u. 109. — Ernő, főv. tan., Kispest, Thököly-út 18. — Ferencz, detektívfelügy., Pestújh. Apolló-u. 48. — Ferencz, háztulajd., Újpest, tó-u. 50. — Ferencz, hivatalnok, III, vörösvári u. 18. — Ferencz, lakatos m., III, Lajos-utcza 159. Tel. L 976—95. — Ferencz, úridivatkeresk., VI, Podmaniczky-u. 59. — Ferencz, mérnök, vállaik., V, Csáky-u. 12. — Ferencz, dr., operaénekes, VIII, nepszínház-u. 27. Tel. J 459—36. — Ferencz, tpt. i^azg., V, korall-u. 21. Tel. L 900-34. — Ferencz, vegyészmérnök, III, szentendrei u. 73. j Pogány Ferenczné, főv. hiv., V, berlini-tér 6. J— Ferenczné, özv., főv. nyugd., I verpeléti út 14. — Frigyes, dr., h. államtitkár, VI, Szondy-u. 98/6. — Fülöp, vegyész, VI, Izabella-u. 63. — Gábor, gyári képv., VIII, Baross-u. 125. — Géza, ny. ezredes, VIII, Mária Terézia-tér 5. — Géza, adóhiv. végrehajtó, VII, Klauzál-u. 15. — György, magántisztv., VIII, Mátyás-tér 14. — György, magánzó, IX, Gönczy Pál-u. 6. — György, számv. igazg., Rpalota, Bocskay-u. 139. — Gyula, gyógyszerész, VIII, Baross-u. 48. — Gyula, mérnök, épít. váll., VI, Hunyadi-tér 10. Tel L 966—19. — Gyula, dr., rt. igazgató, I, Attila-u. 73. — Gyuláné, özv., nyugd., I, retek-u. 53/57. — Henrik, magánhiv., VII, Ilka-u. 23. — Herta, zongoratanár, VII, Hernád-u. 15. — Iduna, főisk. rend. tan., VII, Thököly-út 79. — István, ifj., bizt. titkár, Kispest, Kisfaludy-u. 33. — István, ny. tanfelügy., Kispest, Kisfaludy-u. 33 — János, czipész mester Pesterzsébet, Török Flóris utcza 14. — János, dr., orvos, II, Margit-u. 8. — Jenő, magánzó, VIII, Mária-u. 46. Tel. J 370—51 — Jolán, id., szabónő, VII, Elemér-u. 24. — József, bizt. czégjegyző, VIII, kálvária-tér 18. — József, főv. nyugd., I, Horthy Miklós-út 59. — József, háztulajd., Pesterzsébet, Zalán-u. 48. — József, dr., hírlapíró, VIII, fhg Sándor-tér 4. — József, hivatalnok, VIII, Orczy-út 36. — József, főv. isk. igazg., III, ürömi u. 64. — József, magántisztv., Vi, szív-u. 8. — Józsefné, magántisztv., Rpalota, Klapka Gy.-u. 2/a, — Kálmán, dr. ny., múzeumi igazg., VI, aréna-út 140. — Kálmánné, dr., orvos, VII, Erzsébet-krt 44. Tel. T 246—26. — Károlyné, özv., magánzó, II, Margit-krt 44. — Károlyné, özv., pta s. tiszt, I, alkotás-u. 39ja. — Kázmér, hírlapíró, IX, Calvin-tér 8. — Kornél, ny. máv. főellenőr, II, kapás-u. 9. — Ljijos, áll. nyugd., II, ostrom-u. 13. — Lajos, áll. tisztv., II, Aranka-u. 4. — Lajos, min. díjnok, Kispest, Bem-u. 34. — Lajos, nőiszabó, VIII, práter-u. 20/6. — Lajosné, áll. óvónő, Pesterzsébet, Erzsébet-u. 85. — Lajosné, özv., nyugd., II, Margit-krt 64/a. — László, főv. főtisztv., VII, alsó erdősor-u. 32. — Lászlő, tisztviselő, iX, mester-u. 39. — Margit, festőművész, VII, Peterdy-u. 39. — Margit, magánzó, VI, Andrássy-út 10. — Margit, tisztviselő, VI, aradi u. 22.. — Mihály, pta altiszt, Kispest, Bercsényi-u. 12. — Miklós, czégvezető-bankár, VI, Bajza-u. 44. — Miklós, dr., orvos, VII, lövölde-tér 7. — Mór, min. számvizsgáló, V, Árpád-u. 10. — Móricz, építőművész, VIII, Baross-u. 21. Tel. J 398—35. — Móricz, dr., orvos, VI, Teréz-krt 25. — Nándor, ifj., tisztviselő, I, tábor-u. 1. — Nándor, vízvez. készítő, VII, jávor-u. 11/a. — Ödön, banktisztv., I, verpeléti út 14. — Ödön, mérnök, VII, Stefánia-út 25. — Ödön, dr., orvos, V, Kálmán-u. 20. Tel. T 154—87. — Pál, kereskedő, tőzsdebizom., II, fő-u. 59. — Pál, magánhiv., VII, Rákóczi-út 10. — Paula, magánhiv., III, Zsigmond-tér 6. — Sándor, korm. főtan., d. é. v. igazg., I, Berényi-u. 1. — Sándor, női divatkeresk., VI, Podmaniczky-u. 59. — Sándor, rt. igazgató, VII, nefelejts-u. 59. Tel. J 369-20. — Sándor, Gábor, honv. százados, III, határ-u. 6. Tibor, bankhiv., VII, Rákóczi-út 10. — Vilmos, építész, VI, Izabella-u. 63. — Zoltán, pta ellenőr, VII, nefelejts-u. 57. Zoltán, rt. tisztviselő, I, retek-u. 53/57. Zsigmond, igazgatóh., IV, Ferencz József-rkpt 11. Tel. J 333—69. Pogányi Frigyes, ny. máv. főell., VIII, kerepesi út 1. Pogáts Aurélné, özv., ny. főv. felsőleányisk. tanár, II, Battai-út 5. Ferencz, banktisztv., II, hattyú-u. 13. — Károly, (Pogács), vili. kocsivez, I, Lenke-út, áll. barakk, II/6. csoport, 152. — Mórné, magánzó, VIII, tömő-u. 14. — Mária, (Pogács), szabónő, I, Pauler-u. 21. — Vilmos, ifj., bizt. tisztviselő, II, hattyú-u. 13. Vilmos, id., vendéglős, II, hattyú-u. 13. Pogatscher Lajos, operaházi főpénztáros, VI, Teréz­körút 43ja. Pogit Jenő, banktisztv., VIII, kálvária-u. 25. Pogonyi Béla, ny. min. számellenőr, I, verpeléti út 7. — György, műsz. tanácsos, V, Wekerle Sándor-u. 19. — József, ny. máv. irodatiszt, VII, bíbor-u. 5. — Nándor, táblabíró, II, vérmező-út 10/12. Pogrónyi Pál, rendőr, VIII, futó-u. 10. Pogránvi-Nagy Félix, dr., min. s. titkár, T, Attila­körút 15/21. Pogyor István, banktisztviselő, IX, Bakáts-tér 2. Pohády József, pta s. ellenőr, VIII, Illés-u. 34. Pohanek József, bankhiv., Kispest, Tóth József-u. 6. Pohánka Gábor, asztalos m., VI, bajnok-u. 23. — Gyuláné, özv., nyugd., II, Batthyány-tér 3. — Samu, máv. nyugd., Rpalota, Kossuth L.-u. 7. Pohátka Antal, szabász, VII, Izabella-u. 6. — Ede, mintakészítő, X, román-u. 12. — Jánosné, özv., magánzó, VII, Izabella-u. 6. Pohl, 1. Poll alatt is. Pohl Ágoston, ny. adóhiv. pénztárnok, IX, soroksári út 29. — Ágoston, háztulajd., Kispest, Szigligeti-u. 16. — Ágostonné, özv., áll. nyugd., Újpest, Deák F.-u. 10. — Alajosné, magánzó, II, iskola-u. 38. — Alfréd, műsz. tisztv., V, Katona József-u. 17. — Ambrus, dohányárús, VI, nagymező-u. 58. — Árpád, banktisztv., II, Zsigmond-u. 7. — Emil, hivatalnok, Újpest, templom-u. 2. — Endréné, tanítónő, V, honvéd-u. 1. — Ferencz, háztulajd., II, zivatar-u. 6. — Ferencz, nyomdász, VI, Szabolcs-u. 9. — Ferencz, szövő, X, vasgyár-u. 6. — Ferencz Aladár, laptudósító, II, fő-u. 23. — Ferencz József, min. hiv., II, hattyú-u. 13. — Györgyné, magánzó, VI, Hungária-krt 49. — Gusztáv Ádolf, mérnök, IX, vámház-krt 5. — Imre, tisztviselő, III, bécsi út 134. — Irén, nyugd., VIII, Illés-u. 4. Irma, hímzőnő, VII, Peterdy-u. 11. István, áll. nyugd., III, Zsigmond-u. 102. — Jakab, ny. áll. tisztviselő, X, Szabóky-u. 48. — Jenő, ny. tisztviselő, II, kacsa-u. 17. — Jenő Károly, gyógyszerész, V, harminczad-u. 3. — József, főv. tisztv., VI, Vörösmarty-u. 73. József, rt. igazgató, VII, Wesselényi-u. 8. Józsefné, özv., főv. nyugd., I, Döbrentei-tér 6. — Kálmán, malommérnök, Újpest, Árpád-út 9. — Kálmán, stat. hivatalnok, IV, kecskeméti u. 6. — Károly, építész, VII, mexikói út 52. Károly, szobafestő, VIII, Rákóczi-út 23. Károlyné, özv., magánzó, V, Katona József-u. 17. — Lajos, karmester, VIII, Baross-u. 117. Lajos, máv. előmunkás, VI, szív-u. 69. Lajosné, özv., magánzó, II, Margit-rkpt 52. — Margit, könyvelő, Újpest, Árpád-út 9. — Norbert, magántisztv., VIII, Baross-u. 87/a. — Oszkár, czégvezető, II, alvinczi út 16. Rezső, máv. főfelügyelő, VII, Izabella-u. 13. Rezső, ifj., ny. máv. tisztv., VII, Izabella-u. 13. Rudolfné, özv., dohánykisárús, VI, Podmaniczky­utcza 14. Tibor, banktisztv., V, Katona József-u. 17. Vilmos, dr., pta tanácsos, IX, Ranolder-u. 5. Pohlencz Álajos, áll. nyugd., IX, Ráday-u. 29. — Pál, rt. czégjegyző, VIII, Rákóczi-út 49. Pohlinger László, gépészmérnök, Psztlőrincz, állami telep, 173/4. Pohlmann Károly, háztulajd., III, gyűrü-u. 5. Pohly Jánosné, özv., magánzó, IX, mester-u. 53. Pohm Aranka, hivatalnok, VII, Dembinski-u. 39. Pohner Antal, M. T. I. munkatársa, IV, vámház-krt 8. Ferencz, szabó m., IV, vámház-krt 8. Oszkár, banktisztv., IV, vámház-krt 8. Ödön, máv. mozdonyvez., X, Szörény-u. 7. Pohnerb István, szertáros, X, kőbányai út 45. Pohorelly Béla, magánhiv., III, pacsirta-u. 8. — Jánosné, özv., magánzó, III, pacsirta-u. 8. Pohr, 1. Poór. Pohraner Béla, máv. tisztv., VII, nefelejts-u. 53. Pohrer Ferencz, dr., nőorvos, VI, Paulay Ede-u. 56. Tel. T 226—42. Poiő Félix, dr., közigazg. bíró, II, vérmező-út 14. Poich Lóránd, huszárfőhadnagy, II, alvinczi út 16. Poimer János, művezető, IX, mester-u. 43. Poincelot Margit, francia nyelvtanárnő, VI, Podma­niczky-u. 10. Pointner Ferenczné, varrónő, I, palota-tér 2. Pois Gusztáv, gyári titkár, II, Batthyány-u. 46. István, tkpt. tisztviselő, II, kacsa-u. 31. Norbertné, özv., háztulajd., II, kacsa-u. 31. Poisl Mária, tanítónő, V, Zrinyi-u. 1. Pojlák József, földbirtokos, I, városmajor-u. 51/6. Tel. K502—60. Pojlics Péter, férfiszabó, VII, rózsa-u. 39. Pojsz Ignáczné, özv., mag., Rpalota, Zápolya-u. 92. Pojt József, ny. Ksod. vas. felügyelő, VI, Szinyei Merse-u. 23. Pók(Poók). — Dezső, (Poók), főv. tisztv., VI, hunn-u. 4. — Gábor, műsz. tisztv., V, váczi út 144. — Ignáczné, özv., nyugd., Pesterzsébet, posta-u. 4. — József, kőműves m., VIII, örömvölgy-u. 44/a. — Károlyné, (Poók), magánzó, I, úri u. 38.

Next

/
Oldalképek
Tartalom