Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - P

Révai. Lakás-jegyzék. 629 Lakás-jegyzék. Révész. Póka Béla, dr., főmérnök, V, Kossuth Lajos-tér 4. — Dezső, bankhiv., VII, István-út 61. — Ervin, dr., ügyvéd, II, Margit-rakpart 15. Tel. T 225—93. — György, pta altiszt, X, Endre-u. 12. — Gyula, rt. tisztv., Kispest, Sárközy Pál-u. 10. — Gyula, áll. főgimn. tanár, II, csalogány-u. 17. — Ida, rt. hivatalnok, VII, murányi u. 61. — Ilona, ker. tisztv., VII, Damjanioh-u. 35. — Istvánné, özv., magánzó, VII, murányi u. 51. — János, ny. rendőr, VIII, práter-u. 65. — József, vili. kalauz, I, Mányoki üt 22. — Kálmán, banktisztv., I, Gellérthegy-u. 45. — Lajos, gyógyszerész, VII, Almássy-tér 3. — Lajos, máv. műsz. s. tiszt, IX, lihom-u. 2/4. — Miklós, banktisztv., II, szalag-u. 6. — Pál, raktárkezelő, Psztlőrincz, Hadffy-u. 37. — Rezsőné, özv., magánzó, IV, városház-u. 8. — Póka-Pivny Aladár, kir. szab. bíró, VII, Erzsébet­körút 19. Pókay Dezső, ny. főhadnagy, I, bors-u. 6. — János, (Pókai), nyug. máv. főtisztviselő, VI, Lázár ­utcza 13. — Vilmos, közp. jószágkezelő, Rpalota, Dobó-u. 12. Pokker Géza, asztalos m., VI, fóti út 31. Poklemba János, czipész m., VIII, nap-u. 9. Poklenz Alajos, máv. főmérnök, III, Zaránd-u. 27. Poklosy János, pénzbeszedő, VI, szív-u. 3. Pokoly Istvánné, özv., nyugd., VIII, Mária Terézia­tér 1. — Lajos, h. államtitkár, I, Attila-u. 23. Pokomándy István, főv. műsz. főtan., IX, mester-u. 5. — József, vitéz, banktisztv., I, Orlay-u. 2/6. — Sándor, dr., banktisztv., IX, mester-u. 5. Pokorny, (Pokorni). — Adél, nőiszabó, II, fő-u. 66. — Alfrédné, özv., főv. altiszt, IX, gubacsi út 83. — Béla, hentes m., VII, nyár-u. 30. —- Emánuel, dr., reálgimnáziumi igazgató, II, Keleti Károly-utcza 37. — Emil, ny. banktisztv., VI, Munkácsy-u. 29. — Ernő, ptkpt. tiszt, V, bálvány-u. 5. — Ferencz, ifj., rend. hiv., Pesterzsébet, Vörösmarty­utcza 29. — Ferenczné, özv., papucskészítő,VII, alsóerdősor 36. — Géza, oki. gyógyszerész, VIII, Baross-u. 4. — Gizella, banktisztv., II, iskola-u. 4. — Győző, szabó m., Újpest, Mády-u. 2. — Hermann, ezredes, IX, üllői út 47/49. — I. Ernő, pta főszámtan., V, bálvány-u. 5. — Imre, magántisztv., I, Horthy Miklós-út 150. — István, folyamőrzenek, tiszth., I, lágymányosi u. 4. — István, kereskedő, VII, verseny-u. 18. — István, műsz. tisztv., Újpest, Beniczky-u. 5. — István, vitéz, dr., p. ü. titkár, IX, közraktár-u. 28. — István, tisztv., Psztlőrincz, Egressy-út 69. — Jenőné, özv., D. G. T. nyugd., II, jegverem-u. 8/10. — József, főv. számv. főtiszt, iX, angyal-u, 30. — József, hangszerész, Újpest, Mády-u. 6. — József, nyugd., III, Szentlélek-tér 6. Józsefné, áll. nyugd., I, Lógodi-u. 17. — Józsefné, gépharisnyakötő, VII, Csengéry-u. 3. — Kálmán, magántisztv., Pesterzsébet, Vörösmarty ­utcza 29. — Karolin, magánzó, VII, alsó erdősor- 36. — Károly, artista, VI, Kerekes-u. 18. — Károly, szatócs, VIII, népszínház-u. 51. — Károlyné, gyári tisztv., VII, bosnyák-u. 22. — László, ny. hadnagy, VIII, üllői út 46. — László, (Pokorni), tisztv., X, Pongrácz-út 7. — Mária, magánzó, III, szentlélek-tér 14. — Nándor, dr., főv. fogalmazó, VIII, Mária-u. 18. — Ödön, ny. főv. főmérnök, I, fehérvári lit 6. — Róbert, kábelkészítő, Psztlőrincz, Egressy-u. 69. — Sándorné, özv., dr., mag., VII, Damjanich-u. 14. Tel. J 66—02. — Tódor, áll. tisztv., VII, Jósika-u. 24. Pokornyi Györgyné, özv., háztulajd., Újpest, Deák Ferencz-u. 91. Pokreisz Antal, művezető, VII, Péterfy Sándor-u. 43. PokBÍtz Istvánné, özv., borbély m., III, szépvölgy­utcza 48. Póla Márton, géplakatos, VIII, Tisza Kálmán-tér 26. Polacsek (Pollacsek, Polatsek, Pollatsek, Pollatschek. — A. Hugó, (Pollatsek), kötszerész, IX, Lónyay-u. 7. — Ágoston, (Pollacsek), főv. tisztv., Újpest, tél-u. 52. — Albert, (Pollacsek), keresk., VI, Teréz-krt 41. — Albin, (Pollacsek), főhadnagy, I, Naphegy-u. 13. — Alfréd, (Pollatsek), dr., ügyvéd, V, Lipót-krt 17. Tel. T 234—59. — Antal, háztulajd., Rpalota, munkás-u. 15. — Ármin, kerékpárkeresk., VIII, József-u. 5. — Ármin, ruhakeresk., III, serfőző-u. 12. — Ármin, rt. tisztv., VI Podmaniczky-u. 77. — Arnoldné, özv., varrónő, IV, piarista-u. 8. — Áron, főv. hivatalnok, VT, Taksony-u. 3. Polacsek Artúr,(Pollacsek), dr., rt. igazg.,V, visegrádi­utcza 17. Tel. L 993—65. Bernát, szénkeresk., VII, szövetség-u. 2/6. Bernát, (Pollacsek), nőiszabó m., V, Dorottya-u. 3. Bertalan, (Pollatsek), gyógytártulajd., IV, Deák Ferencz-u. 15. — Bertalan, (Pollatsek), keresk., VII, dohány-u. 59. — Blanka, magánzó, VI, Eötvös-u. 26/c. — Bódogné, (Pollacsek), özv., nyugd., V, Katona József-u. 21. — Dénes, (Polatsek), banktisztv., VI, Podmaniczky­utcza 49. — Dezső, ügynök, V, Csanády-u. 7. — Elemér, (Pollatschek), dr., orvos, egy. m. tanár, VI, Eötvös-u. 6/6. Tel. T 294—93. — Félix, (Pollatsek), magánzó, V, ügynök-u. 22/6. — Ferencz, (Pollacsek), bizt. tisztv., V, akadémia­utcza 13. — Ferencz, czipész m., Pestújhely, Fadrusz-u. 28. — Ferencz, (Pollacsek), magántisztv., Újpest, aradi utcza 9. — Ferencz, dr. ügyvéd, VI, szív-u. 12. Tel. T 272—62. — Ferenczné, (Pollacsek), özv., mag., VII, dob-u. 82. — Frigyesné, özv., gyermekruha szalontul., I, Attila­utcza 23. — Gábor, (Pollacsek), jbír. főtiszt, Újpest, aradi u. 9. — Gyula, (Pollatschek), dr., orvos, I, országház-u. 12. — Henrik, (Pollacsek), eszterg. m., VI, gr. Zichy Jenő­utcza 37. — Henrik, (Pollacsek), faügynök, VI, aradi u. 17. — Ignácz, vegytisztító, VII, dob-u. 41. — Ignáczné, (Pollacsek), özv., mag., VI, aradi u. 52/6. — Ignácz Imre, ruhakereskedő, VIII, vas-u. 3. — Imre, gyári művezető, Csepel, gyártelep. — István, (Pollacsek), banktisztv., VI, Izabella-u. 63. — Izidorné, magánzó, VII, nagydiófa-u. 30. — Izsák (Pollatsek), rt. tisztv., VI, Szondy-u. 21. — Jakab, magánzó, V, Koháry-u. 20/a. — Jakab, (Pollacsek), mag., VII, Izabella-tér 1. — Jakab, (Pollatschek), mészáros, VI, Dessewffy­utcza 43. — Janka, magántisztv., VI, aréna-út 140. — János, asztalos m., VII, Hungária-krt 246/248. — Jánosné, özv., magánzó, VI, szt László-u. 25. — Jenő, banktisztv., VII, Dembinski-u. 22. — Jenő, divatárúkeresk., III, serfőző-u. 12. — Jenő, kereskedő, V, Vilmos császár-út 4. — Jenő, papírkereskedő, IX, üllői út 21. — Jenő, ruhakereskedő, Újpest Attila-u. 9. — Jenő, (Polatsek), szobafestő m., VIII, nagyfuva­ros-u. 2/6. — Jónás, (Pollatsek), mészáros m., VIII, Baross-u. 77. — József, (Pollacsek), betűszedő, VI, Székely Bertalan­utcza 22. — József, czipész m., IV, molnár-u. 10. — József, (Pollacsek), fűszerkeresk., VI, szt László­utcza 99. — József, (Pollacsek), honv. autóüzem müvez., V, pozsonyi út 15. — József, műszaki tisztv., X, füzér-u. 28. — Józsefné, (Pollacsek), özv., m. tisztv., VI, váczi út 87. — Károly, fuvaros, III, zápor-u. 67. — Károly, (Pollacsek), dr., ügyvéd, IV, Mária Valéria utcza 1. Tel. T 213—80. — Károlyné, (Polatschek), özv., czéllövöldetulajd., VI, állatkerti út 11. — L. Pál, varrógépkeresk., VI, nagymező-u. 48. — Lajos, fémcsiszoló, Újpest, Tomori-u. 26. — Lajos, (Pollatschek), m. tisztv.,VI, országház-u. 12. — Lajos, (Polatsek), magántisztv.» VI, Szondv-u. 21. — Lajos, (Pollacsek), nyomdász, Újpest, aradi u. 9 — Lajosné, (Pollacsek), hiv., Újpest, váczi út 77. — László, (Polatsek), kereskedő, VI, Szondy-u. 21. — László, pta s. ell., Pestújhely, dr. Szűcs I.-u. 27. — László, (Pollatsek), vegyészmérnök, Újpest, Deák Ferencz-u. 88. — Lipót, (Pollacsek), keresk., VI, nagymező-u. 48. — Lipótné, (Pollacsek), özv., mag., VI, hajós-u. 29. — Manó, (Pollacsek), bőrügynök, VII, murányi u. 51. — Manó, (Pollacsek), magántisztv., VIII, népszín­ház-u. 42/44. — Manóné, (Pollatschek), özv., mészáros, VI, And­rássy-út 66. — Margit, (Polatsek), távb. kez., VI, Podmaniczky­utcza 49. — Márk, dr., ügyvéd, VI, Teréz-krt 6. — Márk, (Pollacsek), czipész, VI, Teréz-krt 31. — Márton, magánzó, III, serfőző-u. 12. — Miksa, magántisztv., V, Csanády-u. 7. — Miksa, magántisztv., VI, Izabella-u. 63. — Miksa, (Pollacsek), rt. igazg., VI, Szondy-u. 47. — Miksáné, (Pollacsek), özv., mag., V, szabadság­tér 15. — Mór, (Pollacsek), adásvételi ir. tu!., VI, nagymező­utcza 35. Polacsek Mór, (Pollacsek), ker. ügynök, V, váczi út 54. — Mór, (Pollacsek), magánzó, VII, alsó erdősor 12. Mór, (Pollatsek), nyomdász, V, váczi út 104. — Mór, ny. máv. főellenőr, Kispest, Rákóczi-u. 49. — Mór, szabász, Újpest, Erkel-u. 2. Mórné, (Pollacsek), özv., magánzó, V, Csáky-u. 30. — Mórné, (Pollacsek), özv., nyomdatul., V, Pannónia­utcza 21. Nándor, háztulajd., Újpest, Kálmán-u. 18. — Nándor, keresk., VI, országbíró-utcza 32. Tel. L 913—95. Nándor, (Poilácsek), terményker., V, Csáky-u. 43. Ödön, lakatos m., II, kapuczinus-u. 6. Pál, keresk., VI, nagymező-u. 48. Pál, (Pollacsek), rt. tisztv., VI, Eötvös-u. 7. Regina, (Pollatschek), m. hiv., VI, Bajza-u. 25. Róza, (Pollátsek), magánzó, I, villányi út 6. Salamon, magánzó, III, serfőző-u. 12. Sándor, (Pollatsek), magánzó, VI, Andrássy-út 10. Sándor, (Pollacsek), p. ü. számvizsg., VIII, nagy­fuvaros-u. 10. Sándor, (Pollatschek), dr., ügyvéd, V, ügynök-u. 26. Tel. L 972—81. Simon, magántisztv., I, Zsolt-u. 11. Viktor, (Polatsek), férfiszabó m., VII, Csengery­utcza 5. Vilmos, kárpitos, VI, Székely Bertalan-u. 2/c. — Vilmos, kereskedő, VII, dohány-u. 37. Zoltán, (Pollacsek), oki. mérnök, ker. tisztv., I, Halmi u. 17. Polacsik, 1. Polatsik. Pólai László, magántisztv., Újpest, hajnal-u. 14. Polák, 1. Pollák. Polakovits (Polakovics). Dezső, (Polakovics), pta főtiszt, VII, Péterfy Sándor-u. 42. Ferencz, (Polákovics), vili. kalauz, X, Pongrácz­út 7. György, földmíves, Psztlőrincz, sas-u. 12. Mátyásné, özv., háztulajd., V, Dorottya-u. 8. Tel. T 136—65. — Ödön, dr., földbirt., V, nádor-u. 18. Tel. T 157—93. Zsigmond, m. tisztv., II, Ferry Oszkár-u. 23. Tel. T 127-64. Polán (Pollán). | Ferencz, (Pollán), ker. üzletvez., Psztlőrincz, Bókay-u. 192. Imre, könyvszakértő, IX, Mátyás-u. 8. Márton, máv. nyugd., IX, Mátyás-u. 8. Polanek Gusztáv, főápoló, I, hidegkúti út 72. Polaner Ferencz, rendőr, I, budaörsi út 112. Polankovics Dezső, pta tisztv., VII, Péterfy S.-u. 42. Polánszky Ágoston, fémöntő m., III, Zsigmond-tér 11. Ferencz, faszobrász m., VIII, losonczi u. 3. — Istvánné, özv., magánzó, III, Zsigmond-tér 11. — József, mozdonyvez., IX, Mária V.-telep 13/102. — Józsefné, özv., háztul., Psztlőrincz, Petőfi-u. 13. Polányi Aladár, dr., kir. főügyészh., V, visegrádi u. 9. — Béla, dr., gyógyszerész, VIII, Rákóczi-út 55. — Czeczilia, igazgató, II, Krisztina-körút 77. Tel. K 502—61. — Béla, dr., orvos, V, Lipót-krt 9. Tel. T 118—20. — Dénes, ny. főv. főszámtan., VII, Sajó-u. 5. — Domokos, pék m., Kispest, Petur-u. 7. — Gábor, főv. tisztv., VII, Sajó-u. 5. — Géza, dr., festőművész, I, Csörsz-u. 9. — István, háztul., Pesterzsébet, alkotmány-u. 32. — Kálmán Árpád, banktisztv., I, parádi u. 5. Polasowszky Béla, dr., hírlapíró, V, sziget-u. 5/7. Polata Vilmos, műszerész, Kispest, Thököly-út 26. Polatsch Lászlóné, özv., nyugd., VI, Podmaniczky­utcza 49. Polatschek, 1. Polacsek. Polatsek, 1. Polacsek. Polatsik (Pollatchik, Polacsik). — Alfréd, (Pollatschík), műszerész, VII, Almássy­tér 17. — Géza, magántisztv., V, Arany János-u. 5. — Henrikné, (Pollatschík), özv., fűszerkeresk., V, Csáky-u. 6. — Ignácz, nőiszabó, IV, Petőfi Sándor-u. 10. — Jakabné, (Polacsik), özv., mag., V, ügynök-u. 16. — József, asztalos m., VII, dob-u. 87. — József, gyógyszerész, VII, István-út 85. Tel. J 380—02. — Józsefné, (Polacsik), özv., mag., VII, Rottenbiller­utcza 3. — Lajos, (Pollatschík), aranyműves, IV, Gerlóczy­utcza 1. Tel. T 125—48. — Samu, (Pollatschík), kárpitos m., V, Csáky-u. 9. — Sándor, férfiszabó, V, Arany János-u. 5. Polauer János, máv. főkalauz, Pesterzs., lóállás-u. 86. Polcsa Jánosné, özv., háztulajd., VIII, tömő-u. 48. Polcsik József, asztalos, Kispest, Corvin-krt 19. — Lajos, áll. tanácsos, Kispest, Hungária-u. 6. Polcz Ferencz, szobafestő m., Újpest, aradi u. 3. 4.0*

Next

/
Oldalképek
Tartalom