Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke

Vegytisztitók. Czím-jegyzék. 1063 Czim ­jegyzék. Vendéglősök. Spitzer Vilmos, VII, dob-u. 100. Stadler Márkus, VH, aréna-út 42. Stahl József, X, füzér-u. 54. Stefanek Ádám, IH, Lajos-u. 171. Stefkó Károly, VI, Petneházy-u. 30. Stéger Károly, IX, soroksári út 134. Stein Márton, VH, Bombach-u. 6. Tel. Józs. 122—91. — Vilmos, V, Zápolya-u. 22. Steinbeisz József, VILI, kisstáczió-u. 7. Steiner Ármin, V, személynök-u. 7. — Dezső, VŐ, Wesselényi-u. 29. — Jakab, VH, Thököly-út 8. — Samu, VI, mohácsi u. 10. — Zsigmond, VH, dob-u. 76. Steinfeld Miksa, IH, Flórián-tér 18. Steingruber József, VTH, gólya-u. 32. Steinübl Antal, VIH, üllői út 64. Stern Aladár, X, gyömrői út 103. — Bernát, VIH, Teleki-tér 5. — Márton, VH, Bombach-u. 6. — Miksa, IH, bécsi út 65. — Zsigmond, IX, üllői út 113. Sternlib Sándor, VH, hársfa-u. 44. Stetner Dezső, fels ő Margitsziget. Stieglmayer István,VHI, Baross-u. 129. Stoffer János, VH, aréna-út 6. Stojanov Antal, VII, aréna-út 5. Strausz Frigyes, I, budaörsi út 92. Streicher Mór, V, Zápolya-u. 40. Stuczenberger J., V, Arany János-u. 6. Sturm JózsefV, berlini tér 4.Tel. 26-86. Subik János, X, sz t László-tér 3. Sulai Erzsébet, VH, dohány-u. 5la. Sulyok József, VHI, József-u. 53. Suszmann Mór, VI, király-u. 14. Sülley Erzsébet, VH, Bákóczi út 8/6. Sütő Kálmán, VI, Podmaniczky-u. 33. Svajer Jakab, IX, gát-u. 21. Szabadek Mária, VH, Péterfy Sándor­utcza 39. Szabados Benő, VH, Gizella-út 57. Szabó Elek, X, szt László-tér 12. — Ferencz, VIH, Szerdahelyi-út 16. — Imre, TV, egyetem-u. 5. — Imre, VH, István-út 24. — János, IV, gróf Károlyi u. 26. — Jenő, VT, váczi út 97. — József, VI, figyelő-u. 12. — József, IX, Mihálkovits-u. 16. — József, Hl, szépvölgyi u. 34. — Kálmán, VH, Thököly-út 21. — Lajos, VI, Szondy-u. 16. — Mihály, I, Attila-krt 16. — Mihályné, V, bálvány-u. 12. — Bezsőné, IH, pacsirtamező-u. 28. Szager József, IX, Banolder-u. 81. Szakács József, I, budafoki út. T. K. 13582. Szalai János, VI, jász-u. 76. Szalay Károly, IX, vágóhid-u. 6. — Vincze, VH, hajtsár-út 44. — Vincze, VH, bösnyák-u. 30. Szamek Márton, IH, Ágoston-u. 1. Szamkó Gyula, VIH, József-krt 23. Száraz László, VIH, Vay-Ádám-u. 8. Szarka Imre, VHI, kőfaragó-u. 13. — János, IX, soroksári út 110. Szász Samuné, H, vérmező-u. 8. Szatmári József, I, Horthy Miklós­út 76. Szathmáry Károly, VHI, Baross-u. 124. Száuer Laj sné, özv.,VIH, Teleki-tér 21. Száyer József, VI, Jókai-tér 6. Szécsi András, VH, murányi u. 34. Szeged étterem, VH, Erzsébet-krt 27. Tel. Józs. 121—87. Székely Ödön, VIH, fecske-u. 25—27. Szekeres Imre, X. gyömrői út 12. Szeleczky Menyhért, IX, Erkel-u. 13/a. ; Szenczy József, V, Kolosy-tér 5. Szennay Lajos. I, alkotás-u. 8. Szép József, I, Döbrentei-tér 9. Szepesi Frigyes. V, Erzsébet-tér 1. Tel. 71—23. Szevecsek István, VIH, nagyfuvaros­utcza 24. Szidon Nándor, VIH, Tisza Kálmán­tér 23. Szikora Sámuel, VILI, kálvária-u. 24. Szikszai Ferencz utóda, Biró Dénes, TV, vámház-körút 16. — Lajos, VHI, Luther-u. l/a. Szilágyi Antal,1, Lenke-u. 107. — Antalné,VH,Erzsébet királyné-út 44. — Béla, I, Szilassy-u. 14. — Endre, IH, bécsi út 50. — István, H, Batthyányi-tér 4. — István, IX, gubacsi út 2/6. — Lajos, IX, soroksári út 46. Szilárd Sándor és Gyula, I, vadorzó­út 1-3. Tel. 164—88. Szimandl József, V, váczi út 32. Tel. 145—16. Szirbek Géza, IX, Lónyai-u. 15. Szita Lajos .VH, Baross-tér 13. Tel. Józs. 36-08. Sziver Lajos, VIH, kenyórmező-u. 1. Szobol Károly, I, Döbrentei-tér 2. Szombati Béla, VI, szt László-út 1. Szomori János, I, budaörsi út 37. Szorád János, I, Fery Oszkár-u. 26. Szovits Izsákné I, fehévári út 179. Szőcs Sándor, VH, Klauzál-u. 32. Szőke György, ifj., TV, Királyi Pál-u. 14. Szöllösy Ferencz, IX, soroksári Vit 74. Szőllőssy Gá bo r V, Koháry-u. 19. Szőnyi Imre, VILL, József-krt 47. Sztancsik Mária, H, pasaréti út 109. Szűzi János, V, váczi út 150. Takáts János, VI, fóthi út 14. Takács János, VH, Hernád-u. 11/a. — Mihály, VH, gyarmat-utcza 56. Tel. Józs 96 72. — Miklós, VH, István-út 9. Tallér Károly, VI, kartács-u. 5. Táncsics Antalné, özv., IX, üllői út 47. Tarnovszky Sándor, VH, István-út 40. Tatár Gusztáv és Grosz Ödön, VIH, Bákóczi-út 29. Tel. Józs. 121—29. Tauber Adolf, VH, Bombach-u. 16. Tel. Józs. 123—10. Taubert Ádám, V, Dráva-u. 12. Taubner Ferencz, I, budaörsi út 15. Taute Ede, V, váczi út 145. Teleky Aurél, VI, Hungária-krt 95. Textor Jánosné,VI, szent László-út 26. Thebesz Ferencz, V, honvéd-u. 8. Thoma István, V, Falk Miksa-u. 7. Tilp Rezső, VTH, Tisza Kálmán-tér 29. Timár Gyula, VI, felső erdősor 16—18. Tingl Lajos, VIH, Sándor-tér 3. Tel. Józs. 30-54. Tivoly és Misits, VIH, József-krt 43. Tóbiás Béla, V, akadémia-u. 1. Toch Ármin, VI, király-u. 2. Tolnay András, IH, Perényi-út 25. Tomaver Tamás, VTH, Magdolna-u. 47. Tompa Lukácsné, özv.,IX, Márton-u.18. Tapai László, VI, gyár-u. 14. Topcsagics Mihály, TV, molnár-u 8. Torday Demeter, IX, Lónyay-u. 28. — Lászlóné, (Tordai), I,városkúti út 30. Tel. 86—61. Tóth Alajos, VI, dévényi u. 24. — Albert, VH, Telepy-u. 25. — Andrásné, özv.,VIH, Illés-u. 18. — Flórián, VI, aradi u. 61. Tóth Géza. V, váczi út 108. — György, VII, Rottenbiller-u. 7. — Ignácz, H, lövőház-u. 16/a. — István, I, torbágyi út 43. — Istvánné, özv., Vili, aggteleki u. 11. — János, I, Enyedy-u. 18. — János, VH, nefelejts-u. 4. — Jenő, IH, bécsi út 18. — József, VH, dob-u. 97. — József, I, hidegkúti út 84/c. — József, VH, Izabella-tér 8. — József, VH, Thököly-út 35. — Károly, VH, Wesselényi-u. 58. — Lajos, IX, Banolder-u. 25. — Lajos, V, váczi út 60. — Péter, I, Attila-u. 51. — Sándor, VI, bajnok-u. 7. — Sándor, VIH, Baross-u. 98. Tőkés Géza, VH, Erzsébet-krt 17. Tel. Józs. 28-77. Töllösy József, X, liget-tér 4—6. Török Károly, VH, rózsa-u. 13. Treiber József, VI, váczi út 167. Trümmer Ferencz, I, budafoki út 81. Tubaly János, IX, dandár-u. 17. Túrák János, VIH, futó-u. 38. Tüchler Andor, VHI, dohány-u. 56. Tweraser Ferencz, X, halom-u. 2. Udvardi Lajos, X, bánya-u. 2. Uhlig István, I, Horthy M.-út 56. Újhelyi Vilmos, IV, hajó-u. 5. Ujszászi József, VI, országbiró-u. 11. Ujváry István, V, országház-u. 18. Ulicska Antalné, IX, vasgyár-u. 8. — József, VH, Dobozi-u. 13. Ulm Alajosné, özv., H, Margit-krt 54. Tel. 63—44. Ungár Adolf,VH. Péterfiy Sándor-u. 47. — Arnoldné, I, Krisztina-krt 97. Uschlbecz Sámuel, X, hajtsár-u. 75/6. Uszkay Pál, VI, rózsa-u. 98. Ürge Ferencz,/VI, Izabella-u. 45. Ürménnyi Elek, VH, király-u. 91. Vácz Pál, VI, gömb-u. 34. Vadovics Ferencz, VH, Péterffy Sán­dor-u. 38. Váli Jakab. I, tétényi u. 12. Tel. Józs. 81—76. Vankay József, VI, váczi út 165. Váradi Béni. ifj., IX, gr. Haller'-u. 26. Varajti Sándor. VHI, Baross-u. 123. Varga Antal, VI. Vörösmarty-u. 57. — Imre, VH, Thököly-u. 7. — János, Hl, kórház-u. 1. — János, IV, molnár-u. 2. Várhegyi Gyula, I, hegyalja-út 23. Várlaky Albert, IH, korona-tér 2. Tel. 3-46. Vas György, Hl, polgár-tér 3. Vass István, VIH, Bákóczi-tér 13. Vavrek János, VH, Thököly-út 6. Vegele Imre, VI, Vörösmarty-u. 64. Végh Gyula, IX, mester-u. 10. Veinberger Májer,VH3, Tisza K.-tér 28. Verbőczy Lajos, IV, városház-u.-3— 5. Véres Kálmán, VH, Thököly-út 55. Verner Ferencz, VI, röppentyü-u. 12. Vésey Jánosné, özv., Vili, bérkocsis­utcza 27. Veszter András, V, árbocz-u. 4. Vesztergál György, VH, Wesselényi-u.27 Viadukt vendéglő, IV, Petőfi-téri via­dukt 7. Tel. 76 55. Vicze József, VIH, köris-u. 31. Vida Albert, VII. verseny-u. 16. — Péter, VII, Bákóczi-út 74. Vigh János, IX, Banolder-u. 14. Vilburger Antal, VI, szent László-u.114. Violet Ottó, II, hidegkúti út 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom