Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke

Vendéglősök. Czím-jegyzék. 1064 Czím-jegyzék. Viaszpapirok. Virág Ferencz, VIT,- Erzsébet királyné útja 41. Vizi Ferencz, I, budaörsi n. 23. Völgyesi Adolf, VI, hermina-út 47. Tel. 82—51. Vörös és Ambrózy, IV, váczi út 105. VrancsikTamásné, özv.,m, Lajos-u. 91. Wachtelschneider Károly, VI, Szabolcs­utcza 32. Wagenhoffer I stvá n, I, Fortuna-u. 3. Wagner Jenő, VHI, József-krt 52—56. — Vilmos, VI, Andrássy-út 44. Tel. 21-27, Waltz György, VI, aréna-út 106. Tel. 162—47. Wassermann Vilmos, V, Lipót-krt v13. 171—47. Wéber B., Mihály Béla, II.Margit-krt 73. — Ferencz, ül, szentendrei út 16. — József, m, szentendrei út 8122. Wéber Mihály Fiai, I, Horthy M.-út 48. Tel. Józs. 85—39. Weidinger Ferencz, II,Batthyányi-tér 5. Weinberger Adolf, VHI, népszinház­utcza 46. — Vilmos, V. váczi út 100. Tel. 12—73. Weinmann D. Dezső, IV 7, Calvin-tér 6. Weisel Vilmos, H, török-u. 4. Weiser József, IH, szentendrei út 12. Weisz Dávid, VH, Kazinczy-u. 17. — József, IH, polgár-u. 13. — Józefné, IH, Kolosy-tér 2. — Lajosné, VI, gömb-u. 34. — Viktor, VH, Bákóczi-út 45. Tel. Józs. 40-10. — Zsigmond, VH, Thököly-u. 18. Wendl István, I, virányos-út 2. Werendorfer Lajos, X, belső jászberé­nyi út 20. Werner Adolf, VII, Károly-krt 19. Tel. Józs. 114—98. Wilburger Antal J.. VI, aradi u. 20. Winkler Antal, I, budafoki út 47. Tel. Józs. 82—50. — Ferencz, H, Margit-krt 25. — István, H, Margií-krt 2. Wiznekker Feréhcz, X, füzér-u. 38/a. Wlaszák József, VHI, Baross-utcza 127, Wobránszky István, IV, Ferencz Jó­zsef ra.kpart 26. Zábofszky Hermann, VH, szövetség­utcza 10. Zahareszkn Sándor, budaőrsi u. 5,'a. Zaupál Károly, IH, lőpormalom-dülő 7524. Zavetz József, VH, Ilka-u. 35. Zech Károlyné, IX, viola-u. 21. Zeidler Antal, X, kőbányai út 37. Zelenka Károlyné, VH, dohány-u. 81. Zentner Mátyás, IH, Lajos-u. 33. Ziegler György, Hl. vörösvári út 131. — Sebestyén, Hl, szt. endreiút41. Zierberer Ferencz, V, Dráva-n. 6. Zillinger Ferencz, V, Wahrmann-u. 3. Zimmermann M. József, VH, dohány- j utc2a 96. Zlattner Ede, Hl, ürömi u. 66. «Zöld vadász», VI. Hermina-út 47. Tel. 82—51. ' Zöldhelyi Lajosné, özv., VH, dob-u. 31. j Zucker Jenő János, IV, Veres Pálné- ! utcza 33. Zupán József, I, németvölgyi út 72. Zsigmond János, VI, fothi út 17. Zsilavecz Jánosné, VI, szt. László-u. 85. Zsin Gyula, IX, soroksári út 18. — Lajos, IX, soroksári út 56. — Péter, IX, Báday-utcza 56. Zsudel István, Dl, pomázi út. Zsuppányi Jenő, IX, gát-u. 14. Ditrichstein Takarítási Vállalat 35 éves czég Telefon: József 126-38 és József 116-55. VII., Kertész-utcza 27. sz. Püspöki Uradalmi Bérpincze Részvénytársaság Vácz Központi iroda : Budapest, V., Zrinyi-utcza 7. Telefon 75-96 és 96-36. Ve iitil átorok. (L.Szellőztetés i berendezések alatt.) TÖRLEY PEZSGŐ KNUTH K. mérnök és gyáros VII., Garay utcza 10. Telefon : József 10-75. Vízvezeték, szélmotorok, közi>onti fűtések szárító berendezések, gózmosódák. Vésnökök. Fahn Sándor, VH, Károly-körút 9. Tel. Józs. 115—16. Felsenfeld Ignácz, VI, Andrássy-út 1. Tel. 33—63. — Budolf, V, bálvány-u. 16. Tel. 103/94. Findler Frigyes, VI, király-u. 14. Tel. 46—62. Freimaim és Társa, VI. király-u. 10. Tel. 45—69. Frömmer Ottó, IV, Semmelweis-u. 11. Geduldiger Hugó, VI, Vilmos császár­út 17. Gröger Ödön,-H, szalay-u. 12. Hirschl Hermán, VH, István-út 40. Hirschler és Frőmel, IV, Semmelweis­utcza 11. Tel. 94—40. Huniaczek Venczel, VI, Vilmos csá­szár-út 35. Tel. 77 -21. Első Magyar Bélyegzőgyár. KZiASSOHlT A. Vésnöki mtíintézet, mechanikai gépgyár, vas- és fémöntöde. Budapest, VIII., Futó-utcaa 7. Telefon : József 4-02. — Alapíttatott 1842. Fém- és ruggyantabélyegzők, pecsétnyomók, számozógépek, perforálók és azok javítása. ALTLECHNER KAROLY véső-intézet, domborműnyomda, ruggyanta­bélyegző- és pecsétczimkegyár, Gravier- und Präge-Anstalt. IV., Régi posta-utcza li. félemelet. Telefon 98-16. Babos és Marich, VHI, Baross-tér 3. Bárdi Vilmos, VH. Rákóczi-út 12. Tel. Józs. 120-22. Baumetein Vilmos, VH, Rákóczi-út 34. Tel. Józs. 118-17. Becker Albert, VH, Klauzál-tér 13. Tel. Józs. 106—11. Beer A., V, nádor-u. 20. Tel. 120—76. — Sándor, VI, Horn Ede-u. 8. Tel. 137—86. Bienenstok F., IX, vámház-krt 7. Tel. Józs. 105—84. — József és Fia, VI, Vilmos császár­út 47. Tel. 18—55. — Lipót és Fia, IV, Deák Ferencz-u. 23. Tel. 16-40. — Miksa, VI, Dessewőy-u. 7. — Vilmos, VH. Bákóczi-út 64. Tel. Józs. 60 - 66. Binbély bélyegző-gyár, IV, Deák Fe­rencz-u. 23. Tel. 16—40. Bleisner György, IV, hajó-n. 5. Bohuschka Gy., IV, Duna-u. 6. Deutsch Zvonimir, VI, Teréz-krt 58. Tel. 175—31. Doktor Lipót, VH, István-út 44. Eckermann Lajos, IX, üllői út 11—13. Eckhart Lajos, TV, Királyi Pál-u. 9. Klein József, Vilmos császár-út 7. Tel. 66—24. Klett és Szeiler, VI, Teréz-krt 21. Tel. 66—74. Kornis Józsefné, IV, Dalmady Győző­utcza 9. Kurcz Lipót, VIH, József-körút 9. — Lipót, VHI, Rökk Szilárd-u. 8. Lancsarics Ignácz, VI, király-u. 28. Tel. 26—28. Neumann Károly, VH, sip-u. 22. Tel. Józs. 124—14. Nick S. és társa, IV, váczi u. 16. Roth Emil, VH, rózsa-u. 37. Schuck József, Papnövelde-u. 8. Seiwald Imre, IV, Semmelweiss-u. 23. Silbermann József, TV, váczi u. 10. Singer Mór, VH, király-u. 1. Stich Károly, VH, holló-u. 1. Taussig és Strasser, VH, Wesselényi­utcza9. Tel. 112—92. «Tinódi» vésőintézet, VI, Csengery­utcza 49. Tel. 90—57. Tintner J. E., TV, Apponyi-tér 5. Tel. 70—66. Wanausz Károlyné, özv., IV, Károlv­körút 22. Zsoldos Nándor, H, fő-u. 7. Vetőgepek. Magyar Földbirtokosok és Föld­bérlo'k Kereskedelmi Részvény­társasága VI. ker., Teréz-körút 26. sz. Telefon 65-49, 65-50, 153-03. Viasz- és ceresin­papírok. Fellner Leó, V, váczi út 4. Tel. 28—48, 29—15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom