Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - E) - IV. Festőművészek

Festőművészek.. 613 Festőművészek. Stetka Gyula, VI, Bajza-u. 23. Stiasnyi Aladár, I, verpeléji,4yk Stramétz György, H", Toldi Fer.-u. 18. Stróbl Zsófia, VI, Bajza-u. 23. Stux Ida, VI, dohány-u. 56. Sugár Sándor, VI, Vörösmarty-u. 31b. Suján Pál, VHI, Bákóczi-tér 4—5. Sükey Erzsébet, n, Zsigmond-u. 20. Szabad Ferencz, VH, király-u. 13. v Szablya Frischauf Ferencz, VII, Dam­janich-u. 32. Szabó Aurél, Vm, szűz-u. 5—7. — Aurél, I, zuhatag-u. 10. — Béla Leó, VI, Vilma kir.-né-út 39. — Dezső, I, alkotás-u. 11. — Dezső, VI, Vilma királyné-út 39. — József, IX, üllői út 91 la. — László, I, — Csapó Márton, n, Zsigmond-u. 20. Szada István, I, Attila-krt 33. Szakách János, dr., IX, Báday-u, 15. Szalay Jenő, VH, Thököly-út 95. Szalkay Gusztáv, Újpest, gyár-u. 8. Szantner Lajos, m, pacsirtamező-u. 34. Szántó Gergely, IV, szerb-u. 19. — György, IV, szerb-u. 2. — Lajos, Vm, Bethlen-u. 43. — Lajos, VII, Damjanich-u. 25la. — Lajos, Vm, bérkocsis-u. 3. — Márk, Vm, Baross-u. 109. — Scheiber Henrik, VH, kertész-u* 22. Szász Bél a, I, márvány-u. 7. — István, VEH, Baross-u. 45. — J. Jenő, V, honvéd-u. 8. — Mária, (Vilmosné), X, százados-út 11. (Művésztelep.) — Sándorné, H, Pálffy-tér 4. SzathmáryBaymo nd, VH, Hernád-u. 26. Szávozd Bichárd, Vm, üllői út 30. Széchenyi Gus ztá v gr., I, lovas-út 32/33. Szegedy Lajos, VEH, Baross-u. 124. — Maszák Leona, VILI, német-u. 51. Székely Andor, dobai, I, Horthy Mik­lós-út 51. ** ""•"" — Géza, Vm, népszinház-u. 38. Szekeres Béla, V, Csanády-u. 17. Széles Sándor, I, Zugliget, Dániel-út 6. Szélyes Lajosné, dr., X, jászberényi út 1. Szemere Irén, VH, Damjanich-u. 52. — László, VI, Vörösmarty-u. 31. — M. Miklós, dr., V, Hungária-krt 75. Szenes Fülöp, V, bécsi u. 1." Szeniczey Pál, X, Szörényi-u. 5. Szentesi Béla, I, vérmez ő-út 16. Szepesi Gyula, Vili, múzeum-krt 9. Szieberth Sándor, VH, akáczfa-u. 59. Szigeti Jenő, VH. Károly-krt 19. Szigethy István. Vili, Eszterházy-u. 4. Sziklai Lajos, VH, király-u. 98. Szikora Ferencz. IX, Ferencz-krt 26. Szilágyi Jolán, I, lágymá nyosi u JÍO. — Sichermanff Ignácz, VH, murányi­• utcza 48. Szilasi Margit, VH, Bákóczi-út 32. Szilvitzky Krisztina, IV, főposta-u. 3. Szinay József, Erzsébetfalva, Török Flóris-u. 60. Szines Elemér, VIH, Kölcsey-u. 4. Szinyei-Merse Félix, V, bálvány-u. 16. Tel. 25-11. Bózsi, H, Margit-krt 1. Tel. 95-18. Szirmai Antal, I, fürj-u. 32, — Ili, H, mész-u. 1. Szivessy A. Boriska, VH, akáczfa-u. 50. Szlányi Lajos, V, pozsonyi út 4/c. Szlávik Dezső, VTH, óriás-u. 9. Szmertnik János, IV, szép-u. 5. Szmrecsányi Ödön, I, Döbrentey-u. 16. Szobotka Imre, Vm, Déry-u. 16. Szokol Villibáld dr., Vm, sárkány-u. 1. Tel. 108—25. Szolchányiné Prottmann Stella, Vm, kálvária-u. 21. Szolnoki Ármin, VI, rózsa-u. 92. ­Szorády Pál, I, kútvölgyi út 6. Szöcsné Szilágyi Piroska, H, Aranka­utcza 7. Szönyi István, V, Bálint-u. 6. Szuly Angyalka, H, Batthyány-u. 25. Szűcs K. György, VI, Bajza-u. 23. Sziits Sándor, czeczei, I, Zsolt-u. 11. Szüts Sándor, tunyogi.VI, Lehel-u. 14. Szügyi Elemér, IH, Lajos-u. 33. Szüle Péter, VI, Bajza-u. 23. Szüsz Bezső, VI, Damjanich-u. 35. Szvetenay György,VH, kerepesi út 47. Tábor János, VIH, szűz-u. 5—7. Takács Gy. Béla, H, Margit rkpt 42. Takáts János, VI, Teréz-krt 30. Tamás Elemér, Vm, kőris-u. 6. Tamásy Miklós, VH, Damjanich-u. 52. Tardos Krenner Viktor, VI, Andrássy­út 71. Tarnay Dezső, V, pozsonyi út 4Id. Tatrangi Kovács Sámuel, IV, sarkan­tyus-u. 9. Telek Antal, IX, Wekerle-telep, fő-tér 3. Telkesy Valéria, H, fő-u. 11. Teplánszky Sándor, VI, Munkácsy-u. 29. Tervey Kálmán, IX, mester-u. 1. Teuchert Károly, I, Kemenes-u. '8. Thomas Antal, II, fény-u. 1. Tibolt Zoltán, I, Kemenes-u. 6. Timár Imre, I, avar-u. 13. — Thein Miksa, V, Budolf-tér 1. Tolnai" Ákos,Vm, Bákóczi-út 51. Tordai Székely Zsigmond, VH, Botten­biller-u. 26. Tornai Gyula, VH, jávor-u. 5/b. Tel. Józs. 81—33. Tornyai János, VH, kertész-u. 38. Tóth Bartók Jenő, I, Bertalan-u. 22. Török Olga, V, Csáky-u. 16. — S. Károly, IX, Lónyay-u. 43. Tsuppik Mária, H, vérmező-u. 10—12. Túrán Hacker Mária, IV, Kossuth Lajos-u. 12. Turchányi Mihályné, I, diósárok-út 8. Túri Gyula, IV, Veres Pálné-u. 19. — Jobbágy Miklós, I, Fery Oszkár-u. 26. Turiák Ödön, V, Zápolya-u. 24. .Ubrankovics Kovács József, VI, szent László-u. 56. Udvardy Géza, I, kelenhegyi út 12. -Tal, I, kelenhegyi út 12. Uh er Aristid, IV, főposta-u. 2. Uitz Béla, H, Margit-krt 54. Ujferbach Jenő, VI, Barcsay-u. 5. Ujházy Ferencz, VH, dohány-u. 54. — János, Bákospalota, Batthyány-u. 24. Újhegyi Gyula, VI, Izabella-u. 5. Újvári Ienácz, IX, Kinizsy-u. 31. Tel. Józs. 6-07. Ulrich Géza, VH, Péterfy Sándor-u. 27. Undi S. Mariska, I, fehérvári út 56/a. Ungváry Sándor, H, f&u. 42. Urbán Géza, VTH, üllői út 19. Ürmös Péter, H, vitéz-u. 20. Vadász Géza, VH, Peterdy-u. 30. — Ilus, VI, Teréz-krt 37. — Miklós, VH, aréna-út 68. Vagács Géza, H, iskola-u. 10. Vá ró Miczi, V, bálvány-u. 13. Vajda Zsigmond,VH, Damjanich-u. 58. Valentin Mihály, dr., H, Döbrentei­tér 5. — Bózsa, VI, Szondy-u. 95. Vá mo s.s.vné Elér d Karola, I, mányoki Várady Lajos, VI, Lendvay-u. 3. Várday Szilárd, VI, Andrássy-út 71. Varga Albert, I, Hűvösvölgy, vadorzó­utcza 7. — István, IV, Irányi-u. 21. Vaska Árpád, VLH, Visi Imre-u. 4. Vass Elemér, I, Attila-körút 2. Tel. 158-86. — Ferenczné, I, Döbrentei-u. 8. Vasskó Ödön, bilkei,Vm, üllői út 11/13. Vastagh Gé z a> 1» somlói út 26. — Gyula, IV, váczi ü. 2. Tel. 166—18. Vaszary János. I, Horthy Miklós-út 32. Végh Güsztáv,VH, Boyal szálló, Erzsé­bet-körút 45—47. Vendrei Klára, H, tudor-u. 5le. Veress Elemér, H, tulipán-u. 6. — Zoltán. I, Gellért-tér 3. VerőMarta7 VI, aréna-út 70. Vesztróczy Manó, H, Keleti Károly-u. 8. Tel. 161-80. Vicsics József, VH, Thököly-út 27. Vidovszky Béla, VI, Andrássy-út 113. Vikár Jánosné, V, Vécsey-u. 4. Virágh Kálmán, csiki,Vm, Szentkirályi­utcza 47. Virava János, dr., VI, Vilmos császár­út 44. Viski János, V, Pannonia-út 21. Vitéz Mátyás, VI, Podmaniczky-u. 51. Vladár Ilona, X, delej-u. 10. Voit Ervin, I, Orlay-u. 3. Volkinann Arthur, podolini festőmű­vész, V, újpesti rkpt 5. Vörös Géza, VH, dohány-u. 48. Vörösné Dely Alice, I, városmajor­u. 28. Wagner Géza, IV, egyetem-tér 5. Wahrmann Alice,VI, Andrássy-út 83. Walderné Unger Margit, IV, Veres Pálné-u. 7. Wangerka Komjáthy Gyula, Vm, üllői út 21. Warga Irén, I, Més zöly-u. 4. Wéber F. Frida, VH, alsó erdősor 22. Weimann Vermes Nándor, VH, Hun­gária-krt 57. Wellisch Margit, vágvecsei, V, ország­ház-tér 4. Wessel Jenő, VH, aré na-út 60. Wiesner Frigyes, VEH, kőfaragó-u. S. Wigand Edith, VEH, Szentkirályi-u. 22. Wimberg Szenta, I, Attila-krt 2. Wirkmann Fábián, V, Csáky-u. 9. Wittmann Sándor, VI, rózsa-u. 80 Wolf Károly, H, Zsigmond-u. 68. — Sándorné, IX, Bakáts-tér 5. Wolfner Karolin, VI, Andrássy-út 2. Wünsche Bezső, V, Dorottya-u. 1. Zabola István, YHI, bérkocsis-u. 3. Zádák Etelka, X, Simon-u. 7.„ Zádpr István, VI, nagymező-u. 8. Tel. 14-63. Záhonyi Géza, VI. szent László-u. 26. Zambory Lajos, VI, Hermina-út 35. — László, VI, sziv-u. 14. Zborovszky Sándor, Pestszentlőrincz, vasút-u. 66. Zelinger Gyula,VEH, aggteleki-u. 2. Ziffer Sándor, "VI, szerecsen-u. 37. Zigány Zoltánná, VH, Egressy-út 71. • Zombori Erbit Jenő, VI, aradi u. 59. Zombory Lajos. VI, Hermina-út 35. Zord Arnold, VI, nagymező-u. 26. Zsadányi János, VI, Bajza-u. 34. Zsigmondy Dezsőné, I, Attila-krt 2. Zsolnay Z. Pál, V, sziget-u. 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom