Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - E) - V. Fogászok - VI. Gépészmérnökök

Fogászok. 614 Gépészmérnökök. V. Fogászok. (Fogorvosok 1. Orvosok alatt.) (Fogtechnikusok 1.1. F) rész.) Agulár Antal, VII, Rákóczi-út 56. Tel. Józs. 122-57. Albini Ernő, VII, Rottenbiller-u. 2. Alföldi Dezső, VHI, népszinház-u. 12. Alpár Manó, VH, Erzsébet-krt 22.. Apfel József, VI, Hegedűs Sándor-u. 8. Tel. 15—04. Arany János, III, fő-tér 2. Árvay Ferencz és Mérő Gyula, VI, Csengery-u. 51. Auspitz Gusztáv, IV, régiposta-u. 10. — Mihály, VIH, József-körút 50. Tel. Józs. 42-74. Balog Lajos, VHI, József-krt 31/6. — Rezső, VIH, Baross-u. 77. Tel. Józs. 113—78. Barna Izidor, VH, Erzsébet-krt 54. Bauer Aladár, VH, Bottenbiller-u. 4. — Olga, V, Rudolf-rkpt 7. Beck Károly, VI, Vörösmarty-u. 43. Beregi Andor, IV, Kossuth Lajos-u. 13. Berend József, VH, Wesselényi u. 47. Bernáth B. György, VI, Szondy-u. 44/6. Biró M. Mátyás,VI, nagymező-u. 36. — Sándor,Vm, Bákóczi-út 25. Tel. Józs. 121-30. Blau Benjámin, VH, Erzsébet-krt 7. Brandl Qszkár, VH, dohány-u. 84. Tel. JÓZS. 124—46. Bródy Aranka, V, visegrádi u-. 17. Tel. 128—79. Csasznek József, IV, kecskeméti-u. 9. Tel. Józs. 104 23. Czinner Lipót, VH, király-u. 7. Dalma Bezső, V, bálvány-u. 8. Darvas Dezső,VH, Erzsébet-krt 28. Tel. JÓZS.. 114—61. Dávid Ödön, IV, múzeum krt 7, Demény Hugó, IV, vámház-krt. 4. Deutsch Adolf, VH, Dembinski-u. 6. Deutsch Brúnó, VII, hársfa-u. 27. Tel. JÓZS. 119—92. Dick János,IV, Irányi-u. 21. Tel. 10—19. Dorner Géza, VI, nagymező-u. 14. Drucker Je nő, Vm, Bákóczi-út 17. — Nándor, VHI, népszinház-u. 46. Eisler Ignácz, VILI, József-krt 49. Engel Ödön, VH, király-u. 75. Tel. Józs. 68—55. Fantl István, VH, Thököly-út 4. Tel. Józs. 51—69. Fecht János, V, bálvány-u. 6. — Pál, id., V, bálvány-u. 17. Fehér Sándor, IV, régiposta-u. 14. Tel. Józs. 17—22. — Vilmos, VI, gyár-u. 14. Feledi Árpád, oroszpataki, VI, Csen­gery-u. T>1. Fenyvesi Jenő, VH, Thököly-út 6. Tel. Józs. 52—26. — Menyhért, IX, Ráday-u. 5. Tel. Józs. 111-48. Fischer Dezső, VI, király-u. 86. — Ferencz, Vm, kőris-u. 26. Fodor Jenő, VH, Baross-tér 14. — Lipót, V, váczi út 34. Frisch Ferencz, IX, Ferencz-krt 8. Pritsch V. R ezs ő, VT, nagymező-u. 26. Fuchs Béla, VHI, Bákóczi-út 63. Fülöp Sándor, VI, Dessewffy-u. 5. Tel. 91—26. Gajárszky József, IX, Lónyay-u. 23. Gál Ignácz, VH, Erzsébet-krt. 48. Tel. 95-11. Gáspár József, VI, váczi-krt 16. Gelb József, VEI. Sándor-u. 13. Gergely Jenő, VIH, Rákóczi-út 71. Glied Henrik, VI, Jókai-tér 3. Glöckner Károly, IX, Ráday-u. 34. Goldscheim Zsigmond, V, fürdő-u. 1. Gombos Sándor,Vm, népszinház-u. 27. Grossmann Simon.VH, Erzsébet-krt 50. Tel. 86—50. ~ * Grün Henriette, VH, Thököly-út 20. Gúttermuth Imre, X, jászberényi-út 1. — János, VH, Baross-tér 18. Tel. Józs. 15—88. Hartmann Armand, VI, nagymező-u. 21. Tel. 127—44. Héber István, IV, muzeum-krt 35. Hegedűs Ferencz, VHI, nagyfuvaros ­utcza 23. Hejzmann Bezső, VHI, József-krt 72. Hermanszky Mihály,VH, Klauzál-u. 17. Hirsch W. Mór, VH, Wesselényi-u. 75. Tel. Józs. 70-54. Holstein Sándor, IV, vámház-krt. Ná­dor szálló. Horner Andor, I V, kecskeméti-u. 9. Jánossy Szilárd, VH, Damjanich-u. 45. | Kardos Bezső, VHI. népszinház-u. 29. Kelen Lujza, EK, Báday-u. 38. Kellermann Árpád, V. Csáky-u. 49-51. Kellermann Béla, VH, Vörösmarty­utcza 53. Kemény Vilmos, VH, Bákóczi út 62. Kiss Ferencz VH, Bákóczi-út 16. Tel. Józs. 4-07. Koos Mór, VH, Bákóczi út 34. — Tibcr, VH, Bákóczi út 34. Körmöczy Gásp.,VH, Rottenbiller»Ut5/a Tel. Józs. 50—14. Krammer Gyula, Vm, futó-u. 10 Kreuter József, IV, váczi u. 78. Tel. 184—11. Krojanka Miksa, VH, Wesselényi u. 47. Tel. Józs. 122—36. Krutyl Emil, VH, üllői út 64. Ladányi Samu Simon, H, széna-tér 7. Lázár Jenő, VI, szerecsen-u. 43. Lenhardt Jakab, IX, Tompa-u. 10. Litkei Feren-z, V, Vilmos császár­út 48. Tel. Józs. 151—72. Lyon Charles Theode, IV. Hungária szálló. Mandel Joachim, VI, király-u. 84. Máriai Artúr, IV. Károly-krt 26. Molnár Imre, IV, Haris-köz 3. Tel. 115—76. — Sándor K., IX, Tompa-u. 10. Mozer Sándor, H, fő-u. 9. Müller Bóbert, VII, dohány-u. 48. Nagy Jenő, VH , szövetség-u. 45. Neipár Pál, Vm, József-krt 62. Németh József, VHI, Baross-u. 57. Olsevszky Fadrusz, IX, Lónyay-u. 7. Pál István, VI, szent László-út 13. — Miklós, VH, Erzsébet-krt 13. Papp Gyula, VH, Erzsébet-krt 1. Tel. JÓZS. 20—10. Perényi István, Hl, Lajos-u. 150. Piskó Zsigmond, VH, kertész-u. 39. Tel. 64—13. Polgár Károly, VH, Bákóczi-út 20. Tel. Józs. 130-01. — Sándor, VH, Bákóczi-út 76. Tel. 60-38. Práger Andor, Vm népszinház-u. 16. Prohászka Henrikné, özv., VH, király­utcza 15. — Sándor, VH, Erzsébet.körút 29.-Tel. Józs. 121—74. Raskó Jenő, IX. üU 'íi ú ; 89 . Récler Benő, H, fő-u. 52. Tel. 14—90. Reiff Ágoston, VH, Erzsébet-krt 18. Renner Béla, VH, Rottenbiller-u. 64. Róna Armin, VI, Teréz-körút 16. Tel. 111—73. — Imre, VH, király-u. 47. — Lipót, VI, Teréz-krt 18. Róth Bertalan, VH, Vörösmarty-u. 3/6. Bouse Miksa, IV, Kossuth Lajos-u. 12. Rudas József, VI, váczi út 117. — Mór, VI, Vilmos császár-út 82. — Salamon, Vm, József-krt 52. Tel Józs. 16—52. Schatz Jenő, VH, Wesselénvi-u. 60. Schmidt Gyula, IV, Irányi-u. 25. Tel. 113—24. — Miksa, VH, dohány-u. 5la. Schwarcz Izidor, VH, rózsa-u. 42. Singer Ernő, VH, dohánv-u. 71. Tel. Józs. 5—37. — Gyula, XVH, Rákóczi-út 38. Steiner Adolf, V, Lipót-krt 24. Sugár Aladár, VH, Rákóczi-út 30. Tel. JÓZS. 120—63. — Arnold, VH, Wesselényi u. 31. Szűcs Jenő, VH, Wesselényi-u. 69. Takács József, Vm, Baross-u. 92. Tebner Simon, IV, váczi u. 54. Tihanyi Vilmos, IV, Ferencziek-tere 4. Tel. 94—37. Travrtmann Jenő, VI, ó-u. 40. Tybenszky István, VH. Óvoda-u. 24. Vágó Henrik, V, sas-u. 4. Tel. 149—22. — Lajos, V, sas-u. 4. Tel. 149—22. Vámos Jenő, VI. király-utcza 82. Tel. 88-51. Vécsei Miklós, YIH, Bökk Szilárd-u. 29. Vende Artúr, VI, felső erdősor 15. Vidor Lajos, VI, Andrássy-út 8. — Lajos János, VH, király-u. 41. Vlasits János, VHI, Sándor-tér 2. Wagner Soma, V, bálvánv-u. 15. Weiner Mór, VH, Thököly-út 22. Wieselmann Bezső, Vm, népszinház­utcza 31. Tel. Józs. 106—93. Willinger Henrik, VI, Teréz-krt 24 6. Tel. 37—44. Wohl Béla, V, Vilmos császár-út 6. Wolf József, VH, dob-u. 53. Tel. Józs. 105-16. Würsching Emil, VH, hársfa-u. 39. Zinner Jenő, V, Lipót-krt 25. VI. Gépészmérnökök. Adler Miksa, VI, Teréz-körút 52. Tel. 106—55. Adorján Dezső, V, vigadó-u. 2. Tel. 14—48. Alföldy László, VI, Bajza-u. 24. Tel. 163—38. Andor Kornél, VI, Csengery-u. 39. , Auer Róbert, H, bimbó-u. 9. Tel. 93—88.* Balassa Frigyes, X, Bezső-tór 1. Tel. Józs. 80-82. Bálint Béla, IV, szervita-tér 5. Tel. 67—20. Bánki Elemér, I, tatár-u. 8. Barcsay Oszkár, H, Zsigmond-u. 20. Tel. 19-65. Bárdos Lajos,VI, aradi-u. 60.Tel. 146-14. Bárkány Samu. VH, Almássy-tér 8. Tel. Józs. 124-77. Bató Endre, VH. Erzsébet-krt 9—11. Tel. Józs. 40—62. Beck Szilárd, I, Gregu ss-u. 10.Tel. 6-18. Becsey Antal, I, Horthy Miklós-út l.Tel. Józs. 89—00.

Next

/
Oldalképek
Tartalom