Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - J

Kaltner. Lakás-jegyzék. 574 Lakás-jegyzék. „ Kammermann. -Jaulusz, (Jaulus). — Adolf, operai zenész, VI, Csengery-n. 67. — Adolfné, özv., magánzó, n, pálma-u. 8. — Antal, magánhivatalnok, V, Lipót-körút 13. — Béla, gabonabizom., V, Nádor-u. 13. Tel. 129—55. — Béla, (Jaulus), operai zenész, VI, sziv-u. 8. — Bernátné, özv., háztul., Újpest, Kossuth-u. 11. — Borbála, dr., orvos, Vű, pálma-u. 8. — Ernő, dr., ügyvéd, V, Lipót-krt 13. Tel. 130—75. — Ferenczné, özv., háztulajd., VI, nagy János-u. 42. — Gáborné, özv., magánzó., V, nádor-u. 13. — Gyula, műépítész, VIH, Baross-u. 15. Tel. 111—49. — Henrik, (Jaulus), utazó, VH, akáczfa-u. 65. — Ilona, tanárnő, V, nádor-u. 13. Tel. 129—55. — István, lapszerk.,VT, Izabella-u. 62/64.Tel. 85—23, — Lajos, robbantószerügynök, VI, Andrássy-út 83. Jaumann Hugó, mérnök, VHI, Mária-u. 19. Jaura András, ügynök, VHI, szigetvári u. 19. Jaure Péter, szabó m., VI, Szondy-u. 42. Jausz Ernő Zoltán, műszaki kereskedő, VT, Teréz­körút 37. — György, min. számtiszt, VH, Thököly-út 79. — György, dr., min. titkár, VI, Bulcsu-u. 19. — Györgyné, özv., nyugdíjas, VI, Bulcsu-u. 19. — I. Frigyesné, nyugd., VIH, gólya-u. 6. — János, banktisztv., VH, bibor-u. 12. — János, magánhiv., Kispest, Zrinyi-u. 74. — János, mérleggyáros, I, várfok-u. 8. — Jenő, keresk., VH, Bottenbiller-u. 10. — Lajos, államvasgyári ellenőr, VIH, gólya-u. 6. •Tavánovics János, szabó, Erzsébeti., templom-u. 13, Javkovich Lajosné, jeszeniczei tábornok özvegye. VH, király-u. 95. Javolits Jánosné, özv., mag., I, országház-u. 19. Jávor Albert, tanár, I, győri út 13. i— Béla, dr., orvos, VI, Bulyovszky-u. 32. — Endréné, özv., nyugdijas. VH, Garay-u. 50. — Ernő, máv. irodakezelő. Kispest, Csabaköz 5. - Ervin, színházi rend., VHI, Sándor-u. 17. — Gyula, máv. kalauz, B.-Palota, Bethlen-u. 17. — Gyula, siketnéma int. tanár, VHI, mosonyi u. 8. •— Ilona, postakez., Kispest, Kazinczy-vi 33. * — István, nyugdijas, IH, Lajos-u. 41. — Jakab, szabász, VH, király-u. 15. — Lehel, tszéki albiró, VH, Garay-u. 50. — Margit, hiv., Kispest, Kazinczy-u. 33. — Mihályné, magánzó, IX, Telepy-u. 25. — Miklós, r. t. tisztv., VH, Hernád-u. 50. — Pál, festőművész, VH, aréna-út 80. — Pál, dr., r. kapitány, Erzsébeti., Eszterházy-u. 20. — Sándor, magánhiv., VI, Csengery-u. 52. — Vilmos, kávés, VT, Teréz-krt 30. Jávorcsánszky Ferencz, czipész, VHI, futó-u. 34. -Jávorcsik István, gépész, IH, Emese-u. 16. Jávori 1. Jávory. Jávorka Engelbert, szabó, VHI, práter-ü. 39. — Lajos, nagykosztolányi nyug. század., Vili, Szent­királyi-n. 49. — Sándor, dr., nemz. m. oszt. igazg., I, Váralja-u. 10. — Vincze, ía-és szénkeresk., Újpest, Csokonai-u. 15. — Zsigmond, asztalos m., IX, Kinizsy-u. 7. Jávorszky Antal, czipész m., VHI, Mária Terézia­tér 16. — Béla, asztalos m., IV, magyar-u. 11. — Ernő, trvsz. hiv., VH, kertész-u. 20. — Gusztávné, özv., magánzó, VH, Garay-tér 18. — Gyula, czipész m., Vili, Baross-u. 92. •— Sámuel, asztalos, ATI, Wesselényi-u. 4. —= Sándor, r.-t. hivatalnok, Újpest, Deák-u. 22. — Szilárdné, özv., nyugdijas, II, Zsigmond-u. 9. — Titusné, özv., nyugdijas, II., Donáti-u. 40—42, — Viktor, hiv., V, nádor-u. 20. Javorus János, vendéglős, VHI, Karpíenstein-u. 19. Jawetz Saló, magánhiv., VH, király-u. 9. Jazis Józseíné, br., magánzó, VIH, bérkocsis-u. 26. Jázmer Osvalcí, magánzó, VI, Hegedűs Sándor-u.24. Jázsay Edéné, özv., magánzó, VHI, József-krt 62. Jean Albert, művezető, X, b. jászberényi út 1. Jeán Arthur, vasúti ellenőr, VH, Thököly-út 4. Jeanplang Győző, tanár, H, fazekas-u. 14. Jech Ferencz, hentes m., VHI, szigetvári u. 25/6. — Józseí, czipész m., IH, kisczelli u. 38. Jechl Ferencz, főmérnök, I, Attila-u. 61. Jeck Péter, fodrász m., VI, Podmaniczky.-u. 9. Jeckel 1. Jekel. Jeckl 1. Jekel. Jecs 1. Jets. Jecsny Imre, nyomdász, IH, Lajos-u. 171. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Tar-u. 10. — Károly, nyomdai művez., VI, Tar-u. 6. Jeczés Sándor, czipész m.,VIH, Tisza Kálmán-tér 27. Jedacsek Ferencz, pt. műszerész,VI, felső erdősor 9. Jedane Jakab, pt. altiszt, VHI, kálvária-tér 20. Jedicska Mihály, nyug. jző, VHI, Baross-u. 122. Jedlacsek Mátyásné, özv., mag., VILI, német-u. f3. Jedlicsek József, pt. szolga, VH, nefelejts-u. 13. Jedlicska Béla, pt. táv. s. tiszt, V, koráll-u. 10. — Ferenczné, özv., mag., VI, Vilmos császár-út 17. — János, épitő m., VH, Grassalkovich-u. 4. — Jenő, dr., ügyvédjel., VTH., Józseí-u. 35—37. Jedlinsky Ignáczné, magánzó, VI, Andrássy-út 84. Jedlovszky István, nyomdatul., IX, Ferencz-u. 5. — Ödön, gázműv. oszt. íőnöke, VHI, kun-u. 7. Jegelny Ferencz, min. számtan., IH, szentendreint 60 Jéger 1. Jäger. Jeges Józseí, keresk., Erzsébeti., Bem-u. 27. — Sándor, újságíró, VHI, Rökk Szilárd-u. 7. Jegesi Jánosné, özv., magánzó, VH, dob-u. 6. — Józseí, színházi zenész, VH, Hernád-u. 32. Jégetszky Józsefné, magánzó, VH, szövetség-u, 3. Jegg Imre, kereskedő s., VHI, kisstáczió-u. 4. — Józsefné, özv., fa- és szénkeresk., IX, üllői út 59. Jégner Pál, számszéki ellenőr, I, álkotás-u. 7la. Jegresky Sándorné, szülésznő, IH, Lajos-u. 112. Jegyinák Gusztáv, szabó, VI, bajnok-u. 15. — János, czipész, VI, Szabolcs-u. 3/a. Jehelka Mátyás, asztalos, VIH, Karpfenstein-u. 2le. Jehl Ferencz, főmérnök, I, Attila-u. 61. — János, mosóint. tulajd., VH, Dembinski-u. 33. Jéhm József, kertész, IH, Eszter-u. 43. Jéhn Antal, kövező m., R.-Palota, Dugonich-u. 25. — György, czipész m., VH, Hernád-u. 19. — Jánosné, nyugd., IH, Eszter-u. 43. Jeidler Ödön, pék, VI, Bajza-u. 44. Jeitelesz Jakabné, mag., VH, Damjanich-u. 30. Jekel Frigyes, dr., min. s.-íogalm., Hl, Lukács-u. 2. — Géza, vasúti felügy., I, Attila-u. 14. — Ilerman (Jäkel), keresk., VI, Dessewffy-u. 41. — Lajosné, özv., magánzó, H, Toldy Ferencz-u. 2. — Márton, kovács m.,IX, Márton-u. 14/a. — Péter, dr., miniszt. oszt. tan., H, tudor-u. 7. Jekélfalussy Lajosné, özv., földbirt., IX, Bakáts-tér 2. Tel. Józs. 200. — Pál, min. s.-vegyész, VH, Damjanich-u. 44. — Sándorné, özv., földbirtokos,VII,Damjanich-u.44. — Zoltán, cs. és kir. kamarás, v. b. t. t., H.lánczkid­utcza 6. Tel. 42—53. Jekeli Károly, pü. tan., I, Krisztina-krt 8—10. Jekelius Erich, a Földt. Int. prepar., VH, Ilka-u. 32. Jékey Dániel, dr., kúriai biró, H, Margit-krt 26. — Ilona, földbirtokos, Vili, népszinház-u. 8. — László, dr., földbirt., VIH, Baross-u. 43. — László, r.-t. igazg., VIH, Baross-u. 43. — Zsigmondné, özv., magánzó,IV, Veres Pálné-u.10. Jeki Sándor, máv. főellenőr, VI, babér-u. 83/°. Jekl Ferencz főmérnök, I, Attila-u. 67. — János, czipész, I, Csaba-u. 8. — Jánós, (Jäckl), vili. szerelő, IH, Szentiélek-tér 2. Jekler Lajos, asztalos, VH, rózsa-u. 5. Jékly Irén, tanitónő, VIH, üllői út 68. — János, (Jékli), pt. altiszt, VH, aréna út 12. Jekovits Hermann, magánhivatalnok, VH, Kazinezy­utcza 13. Jele Ottmár, szabó m., VH, Vörösmarty-u. 3/a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom