Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - J

Hölzl. Lakás-jegyzék. 575 Lakás-jegyzék. Hrabál. Jelen 1. Jellen. Jelencsich Erzsi, hivatalnok, Vü, szövetség-u. 45. -— István, nyugd., IV, vámház-krt 14. •Jelenffy Ferencz, huszár őrn., IV, Ferencz József­rakpart 2. — Zoltán, honv. őrnagy, VH, bosnyák-u. 1. Jelenics Antal, raktárnok, n, fő-u. 58. — István, férfi szabó, VI, fürész-u. 63. Jelenik Gyula, háztulajdonos, Vü, dob-u. 55. Jelenka Sándor, mázoló, Vili, Szerdahelyi-u. 16. Jelentsik Józsefné, mag., VUI, fhg Sándor-u. 30la. Jelenz 1. Jellenz. Jeles Gyula, közs. aljegyző, Pestszentl., üllői út 123 Jenő, dr., ügyvédjel., IX, Bá day­u. 31. Jelésy István, dr., közjegyzőh., VTH, Bökk Szilárd­utcza 37. Jelfy Béla, magánhiv., IX, üllői út 97. — Ferencz, könyvelő, VB, Bákóczi-út 42. — Gyula, hirlapiró, IX^ üllői út 61. — István, irodatiszt, VI, aréna-út 49. — Jánosné, dr., özv., mag., VU, kerepesi út 54. — Matild, tisztv., VI, király-u. 76. Jeli 1. Jely. Jelina Endre, dr., ügyvédjelölt, VB, akáczía-u. 25. Jelincsek Ignácz, állványozó, ATH, népszinház-u. 31. Jelinek 1. Jellinek. Jelinka Lajos, raktárnok, Kispest, Endre király-u. 10. — Gizella, (Jelen), kávémérő, V, váczi út 120. — Gusztáv, bankliiv., VI, Kiss János-u. 2/6. — Gusztáv, (Jelen), százados, I, Enyedi-u. 16. — Lajos, (Jelen), p. s. tiszt, IV, főposta-u. 20. Jellen Gézáné, özv., nvugdijas, VI, Szondy-u. 79. Miklós, (Jelen), dr., ügyvéd, VH, Rákóczi-út 20.Tel. Józs. 50—30. Jellenek Béla, áll. hiv., IX, pipa-u. 2/6. — Béláné, hiv,, VH, Rottenbiller-u. 27. — Józsefné, özv., magánzó, IX, pipa-u. 2/6. Jellenik Vilmos, műszerész, B, Batthyány-u. 45. Jellenz Béla, gyári igazgató, TV, Királyi Pál-u. 5. — Károly Gusztáv, (Jellencz.), keresk., H, török-u.14. — Margit, tanitónő, B, török-u. 14. Jeller Aladár, rt. igazg., I, virányos út 12. Jelléry Ilona, hivatalnok, VI, Lendvay-u. 3. Jellic Gottlieb, százados, V, Kálmán-u. 25. Jellinek, (Jelinek). — Adolf, dr., orvos,VH, ke'rtész-u. 29.Tel. Józs. 116-59 — Adolf, malomképv.,V, visegrádiu. 17.Tel.142—74. — Albert, bizt. főtisztv., VIE, József-u. 58. — Antal, főszabász, I, márvány-u. 27. — Armin, keresk., VEI, Madách-u. 30. — Árpád, dr., pü. titkár, VI, Andrássy-út 3. — Artúr, mérnök, VTE, Baross-u. 112. — Arthur, dr., ügyvéd, V, Lipót-körút 18.Tel.44—50. — Aurél, dr., magánzó, V, Lipót-krt 18. — Béla, (Jelinek), őrmester, VIE, Baross-u. 93. — Dániel, vendégl., Újpest, Bocskay-u. 1. Tel. 88—90. — Dávidné, (Jelinek', özv., mag., VI, Eötvös-u. 17. — Ede, hivatalnok, IX. Ráday-u. 22. — Ede, dr., kir, járásbiró, VI, Csengery-u. 76. — Ede, (Jelinek), ifj., mbiv., IV, váczi u. 42. — Ede, (Jelinek), sapkakészitő m.. VE, dob-u 4. — Ernő, borkeresk., E, Margit-krt 60. Tel. 143—70. — Ernő, (Jelinek), ny. bányáig., VEI, üllői út 66/a. — Ferencz, kőfaragó és vésnök, VI, országbiró-u. 19. •— Ferencz, (Jelinek), pénzt, tiszt, IH, Zsigmond­utcza 68. — Frigyes, (Jelinek), épit. vállaik., B, Margit-krt 44. Tel. 24—25. — Gyula, borbély m., Erzsébeti., Bákóczi-u. 30. — Gyula, magánzó, V, Csáky-u. 32. — Heinrich, (Jelinek), keresk., VH, szövetség-u. 22. — Henrik, udv. tan., mag., V, Lipót-krt 18.Tel.18-98. — Ignácz, ügynök, VEI, Baross-u. 125. — Ignáczné, özv., magánzó, VE, nagydiófa-u. 30. — Iván, (Jellinek), dr., orvos, V, sólyom-u. 18. Tel. 46-00. — Izrael, kerek., VIE, vig-u. 24. Jellinek, (Jelinek). — Jakab, m. hiv., IX, földvári u. 5. — Jakab, szabó, VI, Szabolcs-u. 11. — Janka, keresk., VI, lovag-u. 15. — János, asztalos m., V, Lipót-körút 9. — János, íuvaros, VI, rózsa-u. 35. — János, dr.,gyak. orvos, VI,Csengery-u.61. Tel .98-81 — János, (Jelinek), tanitó,P.Sz.Lőrincz, liliom-u. 63. — Jolán, hiv., V, sziget-u. 9. — József, (Jelinek), előrajzoló, V, dráva-u. 8. — József, főv. tanitó, X, keresztúri út 130/134. — József, műsz. vállalkozó, VEI, Sándor-u. 25. Tel. Józs. 13—57. — József, műszaki vállaik., VHI, Teleky-tér 4. — Józseí, ügynök, VH, Péterffy,Sándor-u. 47. — József, dr., ügyvéd, VE, aréna-út 82. — Kálmán, műépítész, VH, angol-u. 28. — Károly, bányamérnök, V, sziget-u. 9. — Károly,(Jelinek), gyárigazg.,1, Krisztina-krt 8—10 — Károly, (Jelinek), m. hiv., IX, Ferencz-krt 22. — Kornélia, hiv., V, Csáky-u. 28. — Lajos, bankhiv., I, zugligeti fáczántelep. — Lajos, bognár m., Kispest, Jókai-u. 2. — Lajos, kovács, Kispest, rózsa-u. 14. — Lajos, máv. íelügy., V, Lipót-krt 18. Tel. 24—00. — Lajos, napidíjas, VII, Dembinski-u. 45. — Manó, dr., ügyv., VE, nagydiófa-u. 30. Tel. Józs. 126—92. — Marczell, mérnök, H, nyúl-u. 13/a. Tel. 5—59. — Márk, (Jelinek), szatócs, Újpest, Attila-u. 5. — Márton, (Jelinek), művez., VIE, Visi Imre-u. 11. — Mátyás, (Jelinek), betűszedő, VIE, Mária-u. 11. — Miklós, bankhiv., VI, Bajza-u. 46. — Miksa, bankhiv., V, nádor-u. 20. — Miksa, (Jelinek), ker.,VI, gyöngyösi u.26. Tel.24-71 — Mórné, özv., magánzó, I. istenhegyi út 29. — Nándorné, özv., háztulajd.,VE, bosnyák-u. 7. — Bezső, könyvkeresk., VIE, kisstáczió-u. 13. — Samu, magánzó, VI, Eötvös-u.. 36. — Sebestyén, kötőgyáros, BT, Lukács-u. 2. — Soma, (Jelinek), utazó, VIE, Bezerédi-u. 6. — Steíánia magánhiv.,VE, Almássy-tér 8. — M. Vilmos, keresk., V, Csáky-u. 28. — Vilmos, magánzó, V, Csáky-u. 32. — Vincze, (Jelinek), magánzó, VI, dalnok-u. 12/6. — Zelena, tanitónő, VI, Csáky-u. 28. — Zsigmond, (Jelinek), keresk., VI, szt. László-u. 27. Jellinszky Dezső, festőüzemvez., VE, Bottenbiller­utcza 34. Jelliner Adolf, hivatalnok, VE, király-u. 23. Jellmann Gusztáv, dr., klinikai gyak., VI, Kmetty­utcza 15. — Gyula, vasgyári főellenőr. VI, Kmetty-u. 15. Jelsavszki Károly, keresk.. VE, dob-u. 84. Jelsitz József, közs. jegyző, IX, Rákos-u. 5. Jelussig Albinné. özv., nyugd., E, lánczhid-u. 11. Jely János, dunagőzh., tisztv., I,Krisztina-krt 155/77. — János, takp. aligazgató, I, naphegy-u. 57. — Jánosné, özv.. magánzó, VB, dob-u. 82. Jemnitz Albert, festékügynök, VI, Bulyovszky-u. 21. Tel. 93—44. — E. Zsigmond, főmérnök, I, budafoki út 41/6. Tel. Józs. 114—46. Jenácsek József, műsz. tisztv., IX, Ferencz-u. 13. Jenausz Mária, hiv., VI, gyár-u. 26. Jenbuk György, vendéglős, VH, rózsa-u. 45. Jenes, (Jäntscb, Jentseb). — Aladárné, magánzó, I, alkotás-u. 28. — Gyula, (Jentsch), száll.,X,k. jászberényi út 7730/33. — István, droguista s., IV, Irányi u. 17. — Károly, szobafestő, VEI, fecske-u. 22. — Károlyné, (Jäntsch), özv., mag., X, Simor-u. 7/c. — Nándor, (Jentscli), háztulaj., VTH, bérkocsis-u. 18. — Norbert, (Jentseb), házt., Újpest, Attila-u. 62. — Vilmos, gyógyszertártulajd., B, fő-u. 27. Tel. 30—89. — Zoltán, tisztv,, Újpest, Vasváry Pál-u. 42.

Next

/
Oldalképek
Tartalom