Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - G

Ger ste nb er ger. Lakás-jegyzék. 414 Lakás-jegyzék. Gesc hm ay. Grauer Adolf, fuvaros,VII, Erzsébet királyné-útja 67. — Géza, keresk., "VIH, Baross-tér 10. — Henrikné, özv., magánzó, VH, akáczfa-u. 40. — Jakab, bérlő, VI, gr. Zichy Jenő-u. 14. — Márkus, magánzó, VIH, Bákóczi-út 47. — Mihály, iparművész, VI, Lehel-u. 14. — Mihály, szatócs, X, Ohegy-u. 6. — Sándor, bankhivatalnok, VI, ó-u. 11. — Vilmos, dr., likőrgyáros, V, Perczel Mór-u. 4. Graul Ernő, dr., ügvvéd, ny. ügyész, iX, RákoS-u. 11. Tel. Józs. 75-54. — József, dr., jogügyi főtanácsos, X, család-u. 58. — Viktor, dr., rend. kapitány, IX, Tompa-u. 15/a. Grairmann Arnold, faker., VH, Péterfy Sándor-u. — Károlyné, özv., m agá nzó, VH, nefelejts-u. 13. — Mórné, himzőnő, VH, dob-u. 71. Grausz (Grauss). — Francziska, dohányárus, VILI, nagyfuvaros-u. 2/6. — Jakab, keresk., VI, Bulyovszky-u. 28. — Kálmán, füszerkeresk., VI, Eötvös-u. 42. — Lipót, gyárigazgató, VI, király-u. 112. — Márkus, (Grauss), üzletvez., VH, rózsa-u. 48. — Mór, kereskedő, VH, dob-u. 9". — Samu, szabó m., VIH, práter-u. 65. — Sámuel, könyvkötő, VH, dob-u. 11. — Zsigmondné, özv., kegyd., IX, Tompa-u. 11. Gravald Károly, máv. hiv. V, Garam-u. 34. Graváts Tivadar, papirker., H, Markovits Iván-u. 4. Graveró Emil, bérkocsitulajd., VH, tábornok-u. 29. Gravieser Albin, épit. vállaik., IH, Berend-u. 6. Grawatsch Ottó, mérnök, I, Avar-u. 19. — Rezső, máv. főellenőr, V, Wahrmann-u. 6/8. — Tivadar, papirkeresk., H, iskola-u. 38. Gray Henrik, emailképügynök,VH, Csengery-u. 5. — Nina, fodrásznő, VH, Peterdy-u. 36. — Samuné, özv., magánzó, VH, dohány-u. 90. Grazi 1. Krazl alatt is. Grba Náda, postatak. dijnok, IX, Lónyay-u. 18/<z. Grcsics János, nyug. tanár, VI, Andrássy-út 8. — Müenkó, (Grcsits), hivataln., IX, Ráday-u. 9. Gréb Aladár, gyógysz.,I, Lógodi-u. 73. — Géza, szakisk. igazg , IH, Zsigmond-tér 10. Grebács István, űzi. megbizott, IX, Tompa-u. 12. — Lajos, czipész, IX, páva-u. 28. Grébel, Borbála, varrónő, VHI, örömvölgy-u. 36. Greber (Gräber). — Ármin, (Gräber), asztalos m., IX, Ernő-u. 24. — Bernát, tisztvis., VH, Damjanich-ij. 32. — János, dr., orvos, I, úri-u. 16. . — Vilma, magánzó, I, németvölgyi út 55. Tel. 158—88. Grebetz József Sándor, gépész, VH, hajtsár-út 16. — József, gépész, VH, Komócsi-u. 33/6. Grech Antal, lakatos, VHI, szigetvári-u. 20. Grécs Hedvig, tanitónő, IX, Ráday-U. 22. — Ignácz, czipész m., IX, Ráday-u. 22. — Katalin, íőv. polg. isk. tanitónő, IX, Ráday-u, 22. — Vilma, hivatalnoknő, VI, nagymező-u. 51. Grecsák András,kovács m.,Újpest,Vörösmarthy-u.8. — Károly, curiai tanácselnök, I, Ráth György-u. 18. — Richárd, dr., r'.-t. czégvezető-titkár.I, Attila-krt 2. Tel. Józs. 74—53. — Róbert, vendéglős, I, Ráth György-u. 18. Grecsó József, bérkocsi tul., VH, Egressy-út 115. — Károly, nyugd., Kispest, Batthyány-u. 147. Grecsner Róbert, kávés, IX, Ferencz-krt 1. Gréczi Gergely, hiv. szolga, I, Csörsz-u. 15. — István, háztul., Pestujh,, János-u. 18'. — Lajos, iskolaszolga, IX, Ranolder-u. 22. Greczár András, kovács m., U., Vörösmarty-u. 8. Gredberger Emil, bankhiv., VHI, Szentkirályi-u. 6. Grédely Ferencz, mechanikus, VI, Lehel-u. 27. Gredik Károly, banktisztv., I, bors-u. 17. Green 1. Grén. Greff 1. Gráf alatt is. Greff, (Gref, Greeff). — Antal Ágost, nyomdász, I, kereszt-u, 11. — Antalné, özv., magánzó, I, Attila-körút 29. I Greff, (Greí, Greeff). ! — Cilii, házvezetőnő, V, Dráva-u. 4. — Ferenczné, háztulajd., H, csalogány-u. 35. — Géza, nyomdai gépm., VI, palotai út 79. — Gottfridné, magánzó, IV, sörház-u. 4. — Ignácz, (Gref), ügynök, Újpest, Jókai-u. 28. — János, lánczkovács, VH, Wesselényi-u. 76. — Józseí, füszerkeresk.VI, Szondy-u. 52. Tel. 109—95. — Józsefné, (Gref), dr.,özv., magánzó,H, Donáti-köz 2 — Károly Ferencz, magánhiv.,V, váczi út 144. — Budolf, (Greeff), dr., vegyész, V, visegrádi u. 19. Gréíl József, bérkocsitulajd., VB, íogarasi út 20. Grega Gyula, betűszedő, V, visegrádi u. 92. — Kálmán, művezető, X, belső jászberényi út 4. — Mihály, máv. mozdonyvez.,VI,szt. László-út 135/6 — Nándor, nyomdász, VH, sipu. 19. Gregárecz András, kőműves m., AH, hajós-u. 26. — Dezső, hentes, VHI, szigony-u. 33. Gregás István, vendéglős, IX, soroksári út 51. Gréger Lajos, íogtechnikus, V, nádor-u. 20. — Ödön, kőrajzoló, VIH, vig-u. 33. Gregersen Dagmár, íőv. tanitónő, VIH, futó-u. 10. — Endre, dr., ügyvéd, IX, Lónyay-u. 29. — Endre, dr., norvég kir. főconsul, IX, Lónvay-u. 33. Tel. JÓZS. 23—72. — Hugó, festőművész, VI, Bajzä-u. 32. — Hugóné, magánzó, VH, Huszár-u. 8. — Károlyné, özv., magánzó, IX, közraktár-u. 14. — Lili, p. és táv. kiadó, VHI, íutó-u. 10. — Lujza, protes. szöv. főtitkár, IX, közraktár-u. 14. — Miklós, épitész, IX, Czuczor-u, 5. — Nils, épités-vállalk., IX, Lónyay-u. 29. — Bezső Hugó, drogouista, IX, közraktár-u. 14. Gregor Anna, művirágkészitő, V, bálvány-u. 5. —Anna, oki. szülésznő, H, hattyu-u. 17. — Antal, alezredes, VI, nagymező-u. 41. — Béla, házíelügyelő, I, Lógodi-u. 50. — Frigyes, utazó, IX, Ranolder-u. 32/a. — Géza, üzletvezető, IX, ipar-u. 13. — György, d. v. kocsirendező, I, alkotás-u. 28. — Gyula, szűcs m., Kispest, Thököly-út 16. — József, mészáros, VHI, Stáhli-u. 7. — Mária, varrónő, VI, hajós-u. 10. — Miklós, igazgató, I, Lógodi u. 51. — Mihály, máv. mozdonyvez., VI, szt. László-út 135 — Mihály Józseí, vaseszterg., YIH, kőris-u. 3. — Nándorné, özv., nyugdijas, VI, nagymező-u. 41. Gregorecz András, kőm űve s m,, VI, hajós-u. 29. — Dezső, fehérn.-tiszt., VIH, práter-u. 69. — Dezső, hentes, Újpest, Baross-u. 44. Gregoretti Ferenczné, szénker., Újpest, Árpád-út 48. Gregorits, (Gregorics, Gregorich). — Emil, (Gregoric), m. kir. hon. főhadn., H, Heltai Ferencz-u. 8. Tel. 22—52. — Endre, (Gregorics),dr.,min.oszt.tan ,1,Lógodi u. 9. — Ferencz, (Gregorich), vendéglős, VI, Hermina­út 59/a. Tel. 126-74. — Imre, (Gregorics), házt., Pestujh., Thököly-u. 63. — János, magánhiv., V, Tisza-u. 9. — Pál, szénkereske dő, I X, vámház-krt 11. — Simon, korcsm., VIH, népszinház-u. 23. Gregorics Markolics Alajos, kéményseprő, VI, gróf Zichy Jenő-u. 41. Gregorovics János, ezukrász, Erzsébetfalva, Balassa­utcza 43. — János, ügyészs. tisztv., Kispest, Báthory-u. 43. Gregory Ferencz, ifj., m. tisztv., IX, Ráday-u. 19. Gregsamer Lipótné, özv., s zül észnő, VH, hársía-u. 33. Gregovits István, pinczér, VH, dohány-u. 84. Gregurovits Ivó, keresk. alkalm., X, liget-u. 30. Gregus, (Greguss). — Álajosné, magánzó, I, budaíoki út 81. — Andor, (Greguss), dr., ügyvéd, A 7, nádor-u. 11. Tel. 154-33. — Imréné, özv., magánzó, I, Bertalan-u. 24. — István, hiv., YIH, örömvö lgy­u. 10/a. — János, ifj., műszerész s., VHI, Balassa-u. 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom