Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - G

G ersten be rger. Lakás-jegyzék. 415 Lakás-jegyzék. Gesc hm ay. Gregus, (Greguss). — Jenő, nyug. m. kir. dohánygyári aligazgató, Vili, Lósy Imre-u. 3. — József, pt. táv. s. tiszt, "VH, Thököly-út 65. — József, szabó m.,I, Krisztina-körút 89. — Mihály, pt. altiszt, Kispest, Árpád-u. 22. — Rezső, (Greguss), postafőtiszt, I, Királybágó-u. 26. — Sándor János, szlg. orvos, I, budafoki út 9—11. — Tibor, máv. főmérnök, VI, Audrássy-út 121. Greguschek József, törv. hiv., V, úgynök-u. 22/6. Greguska István, czipész, Hl, föld-u. 51. — József, magánhiv., I, tábor-u. 5. — Péter, m. hivatalnok, VII, rózsa-u. 5. Greguss 1. Gregus. Greibel Jenő, min. hivatalnok, I, Ráth György-u. 6. Greibich Mihály, pinczér ügynök, IV, Kaas Ivor-u. 3. Greics Ágnes, hiv., IX, Lónyay-u. 7. Greif Antal, főmérnök, VII, Vilma királynő-út 1. — Armin, utazó, X, szentmihályi út 28. — Dávid Dezső, utazó, YIH, népszinház-u. 27. — Mihály, bádogos, V, Vilmos császár-út 58. — Sándorné, hiv., VH, Rottenbiller-u- 6la. GreifelMária, mag., IV, Ferencz József-rakpart 21. Greifenstein Józsefné, özv., varrónő,VI, bajnok-u. 6. Greikovits Bertalan, szabó m., VII, Izabella-u. 27/6. Greil Józseí, ékszer, s., P. Sz. Lőrincz, Madách I.-u. 5. Greilich János, kőműves m., Pestujh., Andrássy­utcza 99. — József, detektív, VII, nefelejts-u. 27/29. — Sándor, hentes, IX, Szvetenay-u. 8. Greilinger M. Karolin, érczfény.,VH, hársfa-u. 10/6. Greiner Adolf, oki. mérnök, IX, üllői út 25. — Adolf, szabó, VHI, Csokonay-u. 10. — Andor, hiv., V, honvéd-u. 40. — Árminné, özv., mag., I, Szentháromság-tér 7. — Arthur, füszerkeresk., Újpest, Baross-u. 33. — Béla, bankigazg., V, Dorottya-u. 9. Tel. 115—75. — Béla, magánhiv., VHI, Bákóczi-tér 6. — Emil, hivatalnok, VH, Thököly-út 14. — György, posta tan., I, Krisztina-krt 61. — Gyula, fakeres.,YI, délibáb-u. 11. Tel. 153—24. — Gyula, gyári hiv., Újpest, Lőwy-u. 10. — Hugó, dr., faker., V, Széchenyi-u. 14. Tel. 72—71. — Janka, zenetanárnő, VI, Izabella-u. 62 — János, festő, Kispest, Árpád-út 39. — József, m. hiv., VH, akác zfa­u. 7. Tel. Józs. 65-85. — József, magánhivatalnok, VULL, népszinház-u. 17. — József, magánhiv,VIH, práter-u. 20/6. — József, magánzó, V, Tisza-u. 11. — Józsefné, magánzó, I, budafoki út 24. — Józsefná, özv., magánzó, VH, nefelejts-u. 54. — Lipót, magánhiv., VI, bajnok-u. 17. — Manó, magánzó,V, Deák Ferencz-u. 12-. — Manó Emil, utazó, VH, Baross-tér 18. — Mátyás, asztalos, VI, kartács-u. 9. — Miksa, m. hiv., X, Pesti Gábor-u. 7. — Miksa ügynök, V, Zoltán-u. 11. Tel. 38—85. — Mór, keresk., V, sas-u. 12. Tel. 164—19. — Péter, utazó, VHI, vig-u. 20. — Péterné, özv., magánzó, VH, Hernád-u. 27. — Róza, gyári tisztviselőnő, VH, Hernád-u. 27. — Samu, fakeresk., Erzsébeti., Baross-u. 76. — Sándor, aligazgató, IX, üllői út 25. Tel.Józs.3—77. — Sándor, fatermelő, VI, Bajza-u. 3la. Tel. 118—88. — Sándor, vasúti hiv., IX, üllői út 95. — Soma,magkereskedő, VI,nagymező-u.43. Tel. 18-62. — Szabina, postahivatalnoknő, V, csanádi u. 18. — Terka, I, kemenes-u. 14. Tel. Józs. 88—44. — Zsigmond, füszerkeresk., Újpest, tó-u. 24. — Zsigmond, dr., ügyvéd, VHI, József-krt 71/73. Greischitz Lajos, kávés, IX, Tompa-u. 17. Greiscutz Aladár, kereskedő, IH, Zsigmond-u. 80. Greisinger Géza, kovács, X, Simor-u. 4—6. — István, iskolaigazgató, Újpest, Ferencz József­tér 2. — Lajos, háztulajd., VH, Thököly-út 37. — Lajos, színész, X, Szabóky-u. 36. Greisinger Márton, (Greizinger), ny. állatorvos, VHI, üllői út 26. Greisner Bóbert, magánhivatalnok, VIH, Kisfaludy­utcza 10-12. Greisz Frigyes, tan. int. igazg. X, Kőbánya alsó p. u. Grek Zsifkó, papucs készítő m., Újpest, József-u. 29. Greksa, 1. Grexa alatt is. Greksa Aladámé, magánzó, TV, váczi u. 65. — Gábor, curiai irodatiszt, Pestujh., Thököly-út 55. — Ilona, hivatalnok; VH, Almássy tér 3. — József, lakatos, VlH, nagyfuvaros-u. 3. — Sándorné, özv., tanitónő, P. Sz. Lőrincz, sztlmre­utcza 4. Gretenberg János, magánzó, Kispest, fő-u. 15. Grelig Jakab, háztulajd., H, kapás-u. 30. — József, háztulajd., H, kapás-u. 30. Grell Mihály, electrikus, I, hengermalom-út 47. — Bezső, statisztikai hiv., H, vitéz-u. 10. Grellneth Ede, máv. főmérnök, VI, sziv-u. 15. Gremár Adolf, szabó m., IV, Veres Pálné-u. 25. Gremen Lajos, keresk., IX, Ferencz-krt 12. Gremer Milán, ifj., magánhiv., VH, Jósika-u. 25. Gremsberger József, mű szer ész, Újpest, váczi út 61. Gremser János, ügynök, VHI, népszinház-u. 55. Gremsperger Álajosné, özv., mag., Kispest, Arany János-u. 26 — Ernőné, özv., nyugd., I, győri út 14. — Ferencz, betűszedő, Kisp est, Kálmán kir.-u. 4. — Ferenczné, özv., hentes, VIII, német-u. 11. — Imre, hajókormányos, Hl, bécsi út 171. — István, czipész m., VHI, üllői út 50. — István, fuvaros, Kispest, fő-u. 145. — István, p. ü. min. számtan., VIH, Baross-u. 59 — János, bádogos m.,VHI, Conti-u. 44. — József, épitő m., Kispest, Kisfaludy-u. 32. — Lajos, dr., máv., titkár. I, Krisztina-krt 83. — Mihály, hajókormányos, Hl, bécsi út 171. — Sándor, ig. min. hivatalnok, VH, Gizella-út 46, — Tibor, min. s. fogalmazó, VI, Andrássy-út 23. Gren Sándorné, (Green), özv., mag./VH, Wesselényi ­utcza 32. Grenauer Antalné, irodai alk., VH. Peterdy-u. 29. Grenberger Antal, hivatalnok, VH, Thököly-út 46. Grencer Béla, vegyészmérnök, kir. fővegyész, VI. Kmetty-u. 11. Grencsér Mihály, dr., máv. s.-titkár,V, Podmaniczky­utcza 1. Grencsik András, m. mérnök, TV, Ferencz J.-rkpt 27 — Józsefné, özv., mag., Kispest, Batthyány-u. 18. Grenczer Béla,vegyészmérnök, VI,Podmaniczky-u. 1. — Berta, tanitónő, V, Géza-u. 5. — Mariska, tanitónő, H, Zsig mo nd-u. 9. Grendcsák Gyula,asztalos m.,V LH,örömvölgy-u.44/6. Grenerczy Sándorné, szülésznő,VIH, práter-u. 48. Grentzner, (Grenczner). — Alajos, kárpitos m., H, halász-u. 2. — Anna, (Grenczner), gépiró, VI, sziv-u. 14. — Dávidné, özv., mag., VH1, József-krt 82. — Endre, p. ü. számvizsgáló, H, Margit-rkpt 52. — Károly, magánhiv., V, váczi út 8. — Mihály,.dr., hivatalnok, VI, Podmaniczky-u. 1— 3. Grenyó Bertalan, építőmester, IV, Irányi-u. 10. — János, munkavezető, VI, Lehel-u. 14. Grés Ágoston, vasúti ellenőr, H, «Margit-körút 22. Greschik Gyula, isk. táblamáz-készitő, H, fő-u. 71. — Jenő, dr., ornithologiai adjunktus, IX, Báday-u.56 Greschina Ferencz, D. G. T. irodatiszt, H, iskola-u. 8. — Károly, nyomdász, I, kereszt-tér 18. — Antal, sodronyszövő,VH, tábornok-u. 15. — Dezső, áll. tanitó, VHI, Mária-u. 4. — Ferenczné, özv., magánzó, IV, vármegye-u. 5. — József, asztalos, VHI, József-u. 60. Greschucz János, fuvaros, H, Heltai Ferencz-u. 12. Gresits Iván, főv. vegyész, I, Bercsényi-u. 10. — Vásza, pékmester, VII, dob-u. 56. Greskó József, asztalos, IH, bécsi úti városi telep X. sor 84.

Next

/
Oldalképek
Tartalom