Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - D

Csernyánsz ky. Lakás-jegyzék. 213 Lakás-jegyzék. Csevey. Dénes Manó, borker., YI, Kmetty-u. 14.Tel. 149—54. — Manó, irodafőnök, III, Zsigmond-u. 68. — Marczell, utazó, VI. felső erdősor — Mariska, főv. tisztv., IX, üllői út 103. — Márton, liivataln., VIII. kálvária-u. 21. — Mihály, aszfaltozó, VI, Teréz-krt 3. — Mihályné, dr., özv., mag., VI, nagy János-u. 36. — Mihályné, özv., mag., V, váczi út 60. — Miklós, dr., mérnök. H, fillér-u. 21/a.Tel.54— 91. — Miklós, dr., orsz. levéltári fogalmazó, I, Horthy Miklós-út 15/d. — Miksa, bankfőtisztv., V, visegrádi u. 1J. — Miksa, műszaki igazg., II, mecset-u. 14. — Miksa, tanitó, VH, Elemér-u. 37. — Mór, bankczégv., VH, alsó erdősor 3. — Mór, keresk. ügynök, VI. sziv-u. 18. — Mór, könyvker., VHI, tavaszmező-u. 8. — Mór, malomhiy., VI, Bulyovszky-u. 38. — Mór, ügynök, IX, Lónyay-u. 23. — Nándor, dr,, ügyvéd. VI, Podmaniczky-u. 73. — Nelly, tisztv., VH. akáczfa-u. 41. — Oszkár, műszaki hiv.. VIH. Szilágyi u. 1/6. — Ödön, bankigazgató, VI, aréna-út 84. Tel. SO S6. — Pál, gyárigazgató. VH, Thökölv-út 27. — Pál, lápszerk.,VH, Thököly-út 27. Tel. Józs. 72 13. — Pál, máv. kézelő, VI, rózsa-u. 52. — Bezső, magántisztviselő, IX, Bakács-tér 2. Tel. Józs. 112—38. — Bezső, mérnök, VI. Teréz-krt 19. — Bezső dr., ügyvéd, VI, gyár-u. 4. Tel. 116—43. — Bichárd, magánhiv., VH, Wesselényi u. 32. — Sándor, dr., egyesületi titkár, V, Klotild-u. 22. — Sándor, főv. tanitó, VH, Dembinski-u. 29. — Sándor, gyári felügy., MH, Hunyadi u. 8. — Sándor, dr., hivataln., V, vigadó-u. 2. — Sándor, keresk., V, Csáky-u. 36. Tel. 117—80. — Sándor, dr., min. tanácsos, I, Mészáros-u. 12. Dénes Gusztáv, magánhiv., V, Vilmos császár-út 62. lel. 69-44. — Gy. Aladár, vendéglős, V, Zrinyi-u. 5. — György, gazdász, VIH, Tisza Kálmán-tér 2. — György, hivataln., VH, pillangó-u. 5. — György, m.-liiv., VI, ó-u. 36. — György, magánmérnök, VH, jávor-u. 3. — Györgyné, özv.. nyug., VII, Elemér-u. 40. — György, pt. szolga,VH, Erzsébet-királvné-ut 67. — György, rendőr, IV, Kaplony-u. 9. — Gyula, hivatalnok, VI, rózsa-u. 38/6. — Gyula, hiv., VH, Damjanich-u. 28/6. — Gyula, alis;azg., V, visegrádi u. 14. — Gyula, keresk., YH, akáczfa-u. 30. — Gyula, keresk., V, Csáky-u. 6. — .Gyula, keresk. s., YH, Wesselényi-u. 27. — Gyula, magánhiv., B.-Palota, villasor 9. — Gyula, ügynök, V, visegrádi u. 26. — Gyula, portás, VH, Cserhát-u. 21. — Gyula Aladár, vállalkozó, Y, Ferencz József-tér 5. Tel. 106—96. — Gyula Aladár, főv. üzemigazg., IV, Kossuth Lajos­utcza 15. — Henrik, ügyn., VI,.Podmaniczky-u. 29. Tel. 144-06. — Henrik, zongoragyáros, VH, Wesselényi-u. 69. — J. Gyula, keresk. alk., VH. rózsa-u. 38'6. — I. László, tanitó, VHI, alföldi u. 16. — Ignácz, kir. zálogh. tisztv., IX, Tompa-u. 12. — Ignácz, tisztv., VI, Izabella-u. 78. — Ignácz, zongora keresk., VH, Wesselényi u. 69. — Imre, banktisztv., I, Krisztina-krt 155. — Imre, főv. tisztv., VH. Dembinski-u. 7. — Imre, keresk., VH, pillangó-u. 3. -— Imre, m. tisztv., H, br. Lipthay-u. 5. — Irén, hiv., VH, nagydiófa-u. 27. — Irén, hivatalnoknő, VH, Thököly-út 173. — István, banktisztv., V, bálvány-u. 2. — István, gyáros, V, Báthory-u. 10. Tel. 60—56. — István, m. tisztv., VH, Hernád-u. 33. — István, na?ykeresk., H, Aranka-u. 13. — István, műépitész, VII, Bálint-u. 9. — István, dr., min. tanácsos, \TH, tavaszmezö-u. 2. Tel. Józs. 55-44. — István, dr., ügyvéd, VIH, Baross-u. 34. — Jakab, magánzó. VI, Teréz-krt 43. — Jakab, pt. alt., VH, Dembiuszky-u. 34. — Jakab, dr., ügyvéd, MII, tavaszmező-u. 2. — János, m. hiv., VH, Izabella-u. 34. Tel. józs.55-84. — János, szénkeresk., VIH, vks-u. 18. — Jenő, gyáros, IX, mester-u. 9. Tel.Józs. 112—75. — Jenő, keresk., V, Csáky-u. 8. — Jenő, magánhiv., V, sziget-u. 11. Tel. 165—82. •— Jenő, szerkesztő, YH, Miksa-u. 11. — József, gazdatiszt.. YI, felső e rdő sor 3. — József, gyorsiróisk. igazgató, VH, Bákóczi-út 20. Tel Józs. 129-99. — József, hentes, VI, Taksony-u. 3. — József, hivatalnok, IX, Bakáts-tér 2. — József, isk. igazg., VH, akáczfa-u. 18. — József, min. számtiszt, I, országház-u. 23. — József, tisztv., YH, Izabella-u. 33. — József, utazó, VI, Szondy-u. 22. — József, vendéglős, VHI, József-krt 47. — József, vili. kocsivez., VI, Andrássy-út 118. — Józsefné, özv., magánzó, VH, aréna-út 17. -— Kálmán, máv. lakatos, X, rákosi fűtőház XXV. — Károly, czégjegyző, H, Margit-krt56. — Károly, mérnök, I, Bertalan-u. 22. — Károly, min. számtan., H, Szász Károly-u. 3. — Lajos, dr., főgymnáziumi tanár,V, sziget-u.40.Tel. 169—86. — Lajos, földbirt., V, mérleg-u. 4. Tel. 128-55. — Lajos, főpinczér, YIH, népszinház-u. 34. — Lajos, főv. tisztv., IV, muzeum-krt 68. — Lajos, máv. ellenőr, VH, Damjanich-u. 18. — László, hivataln., Y, Klotild-u. 22. — Leóué, özv., mag., V, visegrádi u. 23. — Sándor, műszerész, VI, babér-u. 76/a. — Sándor, nyugd., I, Krisztina-körűt 35. — Sándor, pt. kiadó, IX, gát-u. 36. — Sándor, póstatak. hiv., IV, váczi u. 46. — Sándor, r. t. igazgató, VI, Eötvös-u. 23. — Sándorné, mag., V, Vilmos császár-út 74. — Szilárd, hivatalnok, VI, Andrássy-út 15. — Tibor, kereskedő, VI, király-u. 34. — Tibor, vezérigazg., VT, Andrássy-út 8. Tel. 46—27. — Valéria, festőművész, V. Vilmos császár-út 74. — Vilmos, gyáros, VH. szövetség-u. 22. — Vilmos, keresk.. YH, akáczfa-u. 18. — Vilmos, magánhiv., VH, szövetség-u. 22. — Vilmos, magánhiv., V, ügynök-u. 19. — Vilmos, mag. hiv., VIH, Orczy-út 40. — Vilmos, mérnök, V, ügynök-u. 24. Tel. 53—91. — Zoltán, m. tisztv., VI, jász-u. 114. — Zsigmond, mérnök, máv. főfelügy«, VH, Ilka-u. 22. — Zsigmond, bankhiv., H, Heltai Ferencz-u. 23. Zsigmond, gyógysz. tiszt. VH. Bethlen-u. 14. — Zsigmond, raktárnok, IX, Tompa-u. 15. — Zsigmondné, mag., VH, Thököly-út 45. — Zsigmondné, özv.. mag., VH, nagydiófa-u. 3. Tel. Józs. 125—61. Dénesz József, czipész m., VH, Dembinski-u. 23. Denghy János, dr., gabona,- és .tőzsdebizományos, V, akadémia-ü 6. Tel. 25—08. — János, dr., nyugalmazott íőreáliskolai tanár, YIH, Losy Imre-u. 3. — Zsolt, százados, VH. Abonyi u. 1ÍJ. Dengl Béla. magánzó, VH, aggteleki u. 19. Dengler Brúnó, tisztv,, X, halom-u. 42. — Géza, főhadnagy, I, márvány-u. 14. — Jakab, hivatalnok. VI, Lázár-u. 16. — Lajos, épitő m.,V, Falk Miksa-u. 7. Tel. 14 75. Dengyel Gvörgy, r. t. igazgató, IX, mester-u. 1-2. Denhof, (Denhoti). — Bernátné, özv., háztul., IH, Lajos-u. 124. — Gábor, (Denhoff), min. főszámt.. I, Horthy Miklós­út 59.

Next

/
Oldalképek
Tartalom